Ukrainalaiset osoittavat tukensa Falun Gongin harjoittajille vainon alkamisen 23. vuosipäivänä

20. heinäkuuta 2022 tuli kuluneeksi 23 vuotta siitä, kun Kiinan kommunistipuolue (KKP) käynnisti valtakunnallisen kampanjan tuhotakseen Falun Gongin, mielen ja kehon harjoituksen, joka perustuu Totuudenmukaisuuden, Myötätunnon ja Kärsivällisyyden periaatteisiin.

Heinäkuun 23. päivänä 2022 Falun Gongin harjoittajat Ukrainassa järjestivät Kiovassa aktiviteetin vastustaakseen KKP:n harjoittajiin kohdistamaa vainoa Kiinassa.

Vastaavia vuosittaisia aktiviteetteja on aiemmin järjestetty Kiinan suurlähetystön edessä Kiovassa, mutta sodan vuoksi Kiinan suurlähetystö suljettiin, joten tämän vuoden tapahtuma siirrettiin kaupungin keskustaan.

 
 
Falun Gongin harjoittajat Ukrainassa pitivät aktiviteetin vastustaakseen 23 vuotta jatkunutta vainoa.

 
Meditaatio Manner-Kiinassa vainon uhreina kuolleiden harjoittajien muistolle

 
Kiovan sotilaat allekirjoittavat vetoomuksen Falun Gongin vainon loppumiseksi

 
 
Ihmiset pysähtyvät allekirjoittamaan vetoomuksen.

Koska Ukraina on parhaillaan sodassa, pääkaupungissa on edelleen voimassa ulkonaliikkumiskielto öisin. Siitä johtuen Falun Gongin harjoittajat eivät voineet järjestää kynttilävigiliaa yöllä vainon uhrien muistolle, joten tämän vuoden tapahtuma pidettiin päivällä.

Ukrainassa käynnissä olevasta sodasta huolimatta Kiovan kaduilla oli edelleen paljon ihmisiä, myös Itä- ja Etelä-Ukrainan sota-alueilta pääkaupunkiin paenneita ihmisiä. Monet pääkaupunkiin tulleet näkivät Falun Gongin harjoittajien aktiviteetin ensimmäistä kertaa, mikä antoi heille mahdollisuuden saada tietoa menetelmästä.

Aktiviteetissa Falun Gongin harjoittajat esittelivät harjoituksia, jakoivat sanomalehtiä ja esitteitä Falun Gongista ja näyttivät valokuvia Falun Gongin harjoittajista, jotka olivat menettäneet henkensä vainossa. He keräsivät myös allekirjoituksia vetoomukseen vainon lopettamiseksi.

Jotkut ihmiset kysyivät, miksi harjoittajat näyttivät niin juhlallisilta valokuvat käsissään. Harjoittajien selityksen jälkeen yleisö sai tietää, että valokuvat olivat niistä Falun Gongin harjoittajista, jotka olivat kuolleet vainon seurauksena Kiinassa.

Jotkut kertoivat kuulleensa rikoksista, joita oli tehty Falun Gongin harjoittajia vastaan Kiinassa, kun taas toiset, jotka vaikuttivat alun perin välinpitämättömiltä vainosta, muuttivat asennettaan ja allekirjoittivat vetoomuksen saatuaan lisätietoja KKP:n julmuuksista.

 
Anna allekirjoittaa vetoomuksen Falun Gongin tukemiseksi.

Nainen nimeltä Anna käveli harjoittajien infopisteelle ja allekirjoitti vetoomuksen. Hän kertoi heille tietävänsä paljon Falun Gongin harjoittajien vainosta.

”Tiedän, että mielipidevangeille tehdään fyysisiä tutkimuksia ja testejä, erityisesti niille, joilla ei ole omaisia. [Kiinan viranomaiset] tarkistavat elinten kunnon, ja tarvittaessa heidät tapettaisiin elintensä vuoksi. Tämä on kauheaa." Hän toivotti tapahtumalle menestystä.

Samanlainen tapahtuma järjestettiin myös Harkovassa, joka on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki ja yksi sodan eniten kärsineistä. Harkovan harjoittajat kertoivat pitäneensä tämän aktiviteetin keskustassa heinäkuun 20. päivänä joka vuosi siitä lähtien, kun vaino Kiinassa alkoi vuonna 1999.

Harkovan pommitusten jatkuessa monet asukkaat on evakuoitu ja kaupungin keskeiset kadut ja puistot ovat pysyneet tyhjinä. Joten ennen tämän vuoden heinäkuun 20. päivää Harkovan harjoittajat järjestivät aktiviteetin aukiolla lähellä keskustan rautatieasemaa paljastaakseen KKP:n Falun Gongin harjoittajiin kohdistaman vainon.

 
Aktiviteetti Harkovan aukiolla Kiinan kommunistipuolueen Falun Gongiin kohdistaman vainon paljastamiseksi

Sodan aikana Harkovan asukkaat kärsivät tuskallisia fyysisiä ja psyykkisiä traumoja. Falun Gongin harjoittajat jakoivat pieniä lootuskukkakoristeita, joissa oli sanat "Totuudenmukaisuus, Myötätunto ja Kärsivällisyys" sodasta traumatisoituneille ihmisille ja kertoivat heille, että jos haluamme muuttaa maailmaa, auttaisi, jos me kaikki aloittaisimme uskomalla "Totuudenmukaisuus–Myötätunto–Kärsivällisyys” -periaatteeseen, joka voi tuoda toivoa ja parannusta ihmisten elämään.

Monet ihmiset sanoivat olevansa kiitollisia harjoittajille siitä, että he muistuttivat heitä pysymään ystävällisinä ja tekemään kaikista tärkeintä: vastustamaan KKP:n vainoa näin vaikeassa tilanteessa.

Lähde: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/30/202539.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.