Vuotanut asiakirja paljastaa KKP:n toimintaohjeet Falun Gongin vainossa

Pekingistä vuotanut salainen asiakirja paljasti yksityiskohtia siitä, kuinka Kiinan kommunistipuolue (KKP) on ohjannut Kiinan valtion koneistoa vainoamaan Falun Gongia.

Falun Gong, buddhalainen mielen ja kehon harjoitusmenetelmä, joka perustuu totuudenmukaisuuden, myötätunnon ja kärsivällisyyden periaatteisiin, esiteltiin Kiinassa suurelle yleisölle vuonna 1992 ja saavutti nopeasti 100 miljoonaa harjoittajaa vuoteen 1999 mennessä. Kun silloinen KKP:n johtaja Jiang Zemin havaitsi, että harjoittajia oli enemmän kuin kommunistisella puolueella jäseniä, hän käynnisti heinäkuussa 1999 valtakunnallisen kampanjan Falun Gongin tukahduttamiseksi.

Epoch Times hankki ja julkaisi KKP:n salaisen asiakirjan, jonka otsikko oli ”Lausuntoja harhaoppisen Falun Gongin, laittoman ja rikollisen järjestön, kukistamisesta lailla”. Se on viiden viraston, mukaan lukien korkein kansantuomioistuin, korkein kansanprokuratuuri, julkisen turvallisuuden ministeriö ja oikeusministeriö, 30. marraskuuta 2000 antama oikeudellinen lausunto.

 
Salaiseksi luokiteltu asiakirja, jonka otsikko on "Lausuntoja harhaoppisen Falun Gongin, laittoman ja rikollisen järjestön, kukistamisesta lailla", ja jonka julkaisi viisi KKP:n osastoa 30. marraskuuta 2000. (Epoch Timesin suostumuksella)

 
Viiden KKP:n osaston sinetit leimattiin Falun Gongin vainoa koskevaan salaiseen asiakirjaan. (Epoch Timesin suostumuksella)

Asiakirjassa korostettiin, että "poliittisten ja oikeudellisten yksiköiden on kaikilla tasoilla määrätietoisesti pantava täytäntöön Jiang Zeminin "tärkeät ohjeet Falun Gongin hävittämiseksi". Se oli "poliittinen, oikeudellinen ja poliittisiin tarpeisiin", ja "poliittiset ja oikeudelliset yksiköt kaikilla tasoilla tekevät tiivistä yhteistyötä puolueen keskuskomitean yhtenäisen johdon alla".

Asiakirjassa vaadittiin myös oikeusjärjestelmää asettamaan rikosoikeudelliset syytteet Falun Gongin harjoittajille ja tuomitsemaan heidät rikoslain perusteella, kuten esimerkiksi "kiihottaminen valtiovaltaa vastaan" tai "puolueen ja valtion johtajien häpäiseminen".

Asiakirjan salaisuus ja laittomuus

Kiinassa asuva asianajaja Chen Jian’gang, joka on puolustanut Falun Gongin harjoittajia monien vuosien ajan, kertoi Epoch Timesille olleensa järkyttynyt nähtyään tämän asiakirjan. Hän sanoi, että vaikka hän oli nähnyt vastaavaa materiaalia aiemmin, tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän näki tällaisen asiakirjan.

Chen huomautti, että tämä on ’asiakirja, joka on itsessään laiton oikeudellisesta näkökulmasta, eikä sillä ole laillisia piirteitä tai pätevyyttä’. "Se on toinen erittäin salainen asiakirja, joka osoittaa, että viisi osastoa harjoittaa laitonta ja rikollista toimintaa, jota ei voida nähdä."

Chen analysoi asiakirjan viittausta "rikoslain 300 artiklaan", jossa todetaan, että jokainen, joka käyttää kulttiorganisaatiota heikentämään lain täytäntöönpanoa, on saatettava syytteeseen niin suuressa määrin kuin mahdollista. Tämä on KKP:n yleisimmin käyttämä laki syytteissään Falun Gongin harjoittajia vastaan. ”Itse asiassa Falun Gongin harjoittajat eivät ole järjestäytyneitä, eivät pidä jäsenluetteloa ja tulevat ja menevät milloin vain haluavat, eikä heillä ole mitään ”sabotoivaa” toimintaa. He vain jakavat materiaaleja kertoakseen ihmisille tosiasiat. Voiko yksikään tuomari selventää, mitä he ovat olleet ’sabotoimassa?’”

“6-10-virasto”

10. kesäkuuta 1999 Jiang Zemin käski perustaa ”6-10-viraston”, jonka ainoa vastuu oli valvoa Falun Gongin vainoa koko maassa. Yhdessä vaiheessa ”6-10-keskusvirasto” pystyi mobilisoimaan koko valtiokoneiston ja lähes kaikki yhteiskunnalliset resurssit käyttämällä eri organisaatioita, kuten syyttäjälaitos, oikeuslaitos, armeija, poliisin asevoimat, salainen palvelu, diplomatia, koulutus, propaganda ja terveydenhuolto, Falun Gongin harjoittajien vainoamiseksi kansallisella tasolla. ”6-10- virasto” tunnetaan ”toisena keskeisenä viranomaisena” KKP:n politbyroon pysyvän komitean lisäksi.

KKP:n oikeusjärjestelmässä tuomarit kuuntelevat tuomioistuimen presidenttiä, joka kuuntelee tuomioistuimen puoluekomiteaa, joka puolestaan kuuntelee "6-10-virastoa".

”6-10-virastolla” ei ole virallista nimikilpeä, eikä sen jäsenillä ole virkapukuja. Se ei salli tuomioistuinten tai muiden oikeusjärjestelmien videoida, äänittää tai tehdä muistiinpanoja, kun se antaa heille ohjeita Falun Gongin vainoamisesta. Kaikki nämä auttavat sen tosiasian salaamisessa, että KKP ohjaa oikeusjärjestelmiä.

Yrittäessään torjua kritiikkiä siitä, että se on lain yläpuolella, KKP julisti "laillisuusperiaatteen" ensisijaiseksi hallintastrategiaksi ensimmäistä kertaa syyskuussa 1997. Se kirjoitti "laillisuusperiaatteen" perustuslain muutoksiin maaliskuussa 1999. Kuitenkin sen jälkeen, kun KKP alkoi vainota Falun Gongia, se palautti käytäntöön "puolueen periaatteen".

KKP eliminoi "6-10-keskusviraston" vuonna 2018 siirtämällä sen toimivallan KKP:n keskuskomitean poliittisten ja oikeudellisten asioiden komitealle ja yleisen turvallisuuden ministeriölle. Paikallisia ”6-10-virastoja” on kuitenkin edelleen olemassa, eivätkä niiden toimivaltuudet muutu.

Epoch Times paljasti Pekingissä sijaitsevan Fangshanin piirin poliittisten ja oikeudellisten asioiden komitean arviointilomakkeen ”kulttijärjestöjen ehkäiseminen ja käsittely”. Lomakkeessa Fangshanin ”6-10-virasto” arvioi Falun Gong -työtä piirin 93:ssa puolueen ja valtion virastossa. Se vähensi pisteitä monilta virastoilta, jotka eivät suoriutuneet hyvin Falun Gongia vastaan suunnatuissa propagandakampanjoissa.

 
Fangshanin "6-10-virasto" -arviointilomake kulttijärjestöjen ehkäisemisestä ja käsittelemisestä (Epoch Timesin suostumuksella)

Arviointi puolueen ja valtion virastojen kanssa samalla tasolla kuin se, on yksi niistä mahtitekijöistä, joista Fangshanin ”6-10-virasto” nauttii. Sillä on myös erityinen valta hoitaa diplomatiaa, vaikka se on vain piiritason toimisto (alempi kuin kaupunki).

Virasto järjesti paikallisissa kiinalaisissa yhteisöissä Montrealissa, Torontossa ja Ottawassa ”kulttijärjestöjen vastaisia konferensseja” Falun Gongin herjaamiseksi. Se teki myös yhteistyötä paikallisen kiinankielisen sanomalehden Chinese Timesin kanssa julkaisten Falun Gongin vastaista viikkolehteä ja painatti 400 000 Falun Gongin vastaista lehtistä.

Suljettujen ovien takaiset oikeudenkäynnit

Ennen salaisen asiakirjan antamista KKP järjesti avoimia Falun Gong -tapauksiin liittyviä oikeudenkäyntejä lyhyen ajan vainon alkamisen jälkeen. Hainanin maakunnassa sijaitseva Haikoun välituomioistuin järjesti 13. marraskuuta 1999 avoimen oikeudenkäynnin koskien neljää Falun Gongin harjoittajaa ja tuomitsi heidät 2–12 vuoden vankeuteen.

KKP järkyttyi, kun Yhdysvaltojen Associate Press -uutistoimisto raportoi tapauksesta, joka sai osakseen kansainvälistä huomiota, koska "usko ja vakaumus eivät ole rangaistavia rikoksia" on yleinen käsitys ja yleinen oikeuskäytäntö. Yhdysvaltain edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät yhteiset päätöslauselmat 217 ja 218 vaatiakseen Kiinaa lopettamaan Falun Gongin vaino.

Kuukautta myöhemmin, kun länsimaat juhlivat joulua, Pekingin tuomioistuin nro yksi järjesti avoimen oikeudenkäynnin neljää Falun Gongin tutkimusyhdistyksen päähenkilöä – Li Changia, Wang Zhiwenia, Ji Liewu’a ja Yao Jie’ä – vastaan ja tuomitsi heidät 18, 16, 12 ja 7 vuodeksi vankeuteen.

Sen jälkeen KKP vei oikeudenkäyntinsä Falun Gongin harjoittajia vastaan maan alle. Se väittää pitävänsä edelleen avoimia oikeudenkäyntejä, mutta sallii vain harvoille harjoittajan sukulaisille istumapaikan, kun taas "6-10-viraston", sisäisen turvallisuuspolitiikan työntekijät ja muut Falun Gongin vainon parissa työskentelevät täyttävät kaikki muut paikat.

KKP:n kulttiluettelo

Kiinan Legal Evening News julkaisi kulttijärjestöjen luettelon 2. kesäkuuta 2014. Siinä lueteltiin neljätoista organisaatiota. Vaikka KKP kutsui Falun Gongia jatkuvasti kultiksi, julkaistu luettelo ei sisällä Falun Gongia. Kahdessa yleisen turvallisuuden ministeriön muistiossa, jotka julkaistiin vuosina 2000 ja 2005 erikseen, lueteltiin neljätoista kulttijärjestöä, joihin ei kuulunut Falun Gong.

Yleisin laki, jonka KKP esittää tuekseen Falun Gongin harjoittajia vastaan, on kuitenkin edellä mainittu "rikoslain 300 artikla".

Monet kiinalaiset, myös paikalliset poliisit, eivät ole tietoisia KKP:n kulttiluettelosta.

Pekingissä toimiva ihmisoikeusasianajaja Mo Shaoping sanoi: "Ei rikoslain artiklassa 300, ei Kansankongressin päätöksessä, eikä korkeimman oikeuden ja korkeimman syyttäjän lain tulkinnassa ole koskaan todettu, että Falun Gong on kultti."

”Oikeus palvelemaan tarpeita”

KKP:n suussa "laillisuusperiaate" on vain hämäys, jolla peitellä "puolueen periaate". Maailma on selvästi ymmärtänyt, että todellinen ”laillisuusperiaate” Kiinassa edellyttää, ettei KKP puutu oikeusjärjestelmään, ja se voi tapahtua vasta KKP:n lopun jälkeen.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2021/2/16/190965.html


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.