Falun Gongin harjoittajat 29 maassa toimittivat hallituksilleen luettelon ihmisoikeusrikkojista ja vaativat pakotteita

Päiviä ennen kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää 10. joulukuuta Falun Gongin harjoittajat 29 maassa toimittivat hallituksilleen luettelon ihmisoikeuksiin syyllistyneistä ja pyysivät kyseisiä maita määräämään luettelossa mainituille henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen viisumirajoitukset ja jäädyttämään heidän omaisuutensa, koska he ovat osallistuneet Falun Gongin vainoon Kiinassa.

Näitä maita ovat: the Five Eyes, englanninkielisten tiedusteluoperaatioiden liittoutuma (Australia, Kanada, Uusi-Seelanti, Iso-Britannia, Yhdysvallat), 18 maata Euroopan unionissa (Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Alankomaat, Puola, Belgia, Ruotsi, Itävalta, Irlanti, Tanska, Suomi, Tšekki, Romania, Portugali, Unkari, Slovakia, Slovenia) ja 6 muuta maata (Japani, Etelä-Korea, Sveitsi, Norja, Liechtenstein, Meksiko).

Tämän luettelon joukossa on joitain Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) keskuskomitean tason virkamiehiä. Heihin kuuluvat Han Zheng (politbyroon pysyvän komitean jäsen), Guo Shengkun (poliittisten ja oikeudellisten asioiden keskuskomitean sihteeri), Zhou Qiang (korkeimman oikeuden johtava tuomari), Liu Jinguo (kurinpitotarkastuksen keskuskomitean apulaissihteeri) ja Fu Zhenghua (sosiaali- ja oikeudellisten asioiden komitean apulaisjohtaja poliittisessa neuvoa-antavassa konferenssissa).

Aikaisemmin toimitettujen luetteloiden tapaan rikoksiin syyllistyneitä on kaikilla tasoilla eri ammateissa kaikkialta Kiinasta. Heihin kuuluu poliittisten ja oikeudellisten asioiden komitean sihteereitä eri tasoilla, 6-10-viraston päälliköitä eri tasoilla, poliisipäälliköitä, kotimaan turvallisuuspalvelun virkamiehiä, tuomareita, tuomareiden avustajia, vankiloiden johtajia, työleirien johtajia jne.

Harjoittajille tämä on ensimmäinen kerta, kun he toimittavat tällaisen luettelon muille kuin the Five Eyes -liittouman maille. Aikaisemmin toimitetut luettelot sisällytettiin myös näihin maihin meneviin.

Euroopan unionin ministerit hyväksyivät ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman 7. joulukuuta. Se tunnetaan Magnitski-lain EU-versiona, ja se antaa 27 EU:n jäsenelle valtuudet määrätä seuraamuksia ihmisille ja järjestöille ihmisoikeusloukkauksista kaikkialla maailmassa. Tähän sisältyy heidän pääsynsä estäminen EU-maihin ja heidän varojensa jäädyttäminen.

Edellä mainittujen 18 EU-maan lisäksi Falun Gongin harjoittajat aikovat lähettää lähitulevaisuudessa luettelot useammalle EU-maalle.

Tehokas lähestymistapa, joka pelottaa ihmisoikeusloukkaajia

Näiden maiden oikeudelliset menettelyt voivat vaihdella. Voimme tarkastella Yhdysvaltoja esimerkkinä. Eräs Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamiehistä kannusti kerran uskonnollisia ryhmiä toimittamaan syyllisten luettelot olematta liian huolissaan oikeudellisista yksityiskohdista. Niin kauan kuin on olemassa selviä todisteita ihmisoikeusloukkauksista, ei pidä epäröidä luettelon toimittamisessa. Useita lakeja voidaan mahdollisesti soveltaa, ja ulkoministeriö löytää sopivan.

Eräs toinen ulkoministeriön virkamiehistä sanoi, että jotkut lait edellyttävät julkista nimeämistä, joten vaaditaan vankkoja todisteita. Näistä syistä pahantekijöitä on julkistettu vain pieni määrä. Sitä vastoin joissakin muissa laeissa, kuten viisumirajoituksia koskevissa laeissa, on matalampi kynnys. Niin kauan kuin viisumivirkailijalla on "perusteltu epäily", hän voi hylätä hakemuksen ilman yksityiskohtaisia selityksiä. Mutta rikoksentekijöiden itsensä tulisi tietää kieltämisen syy.

Tämä virkamies kertoi Falun Gongin harjoittajalle, ettei hän voi paljastaa viisumin epäämisen yksityiskohtia, koska hakijoiden yksityisyys on suojattu, mutta hän voisi sanoa, että on ollut tapauksia, joissa KKP:n virkamiesten viisumihakemukset evättiin heidän Falun Gongin vainoon osallistumisensa takia. Tämä ulkoministeriön virkamies tunnusti Minghui.orgin luotettavaksi lähteeksi. Hän kiitti myös harjoittajien toimittamia yksityiskohtaisia ja selkeitä tietoja.

Henkilön maahantulon estämistä pidetään erittäin tehokkaana lähestymistapana. Jopa ilman omaisuuden jäädyttämistä se estäisi henkilöä siirtämästä varojaan kyseiseen maahan.

Rikollisten rankaisemisella on ollut vaikutusta Kiinassa. Jotkut valtion virkamiehet ottivat kuvansa pois seinältä välttääkseen raportoinnin. "En hakannut sinua, ethän raportoi minusta", sanoi eräs virkamies vapauttaessaan pidätettyä Falun Gongin harjoittajaa, "lapseni aikoo opiskella ulkomailla myöhemmin." Jotkut poliisipäälliköt olivat myös huolissaan. "Miksi raportoit minusta? Minunkin lapseni täytyy päästä ulkomaille”, eräs heistä sanoi.

Globaali trendi

Siitä lähtien kun Yhdysvallat sääti maailmanlaajuisen Magnitski-lain vuonna 2016, monet lainsäätäjät ja ihmisoikeuksien puolustajat ovat pyrkineet vastaavaan lainsäädäntöön muissa maissa.

Alankomaat on ehdottanut tällaisia lakeja EU:ssa vuodesta 2011. Kun EU-maat keskustelivat asiasta vuonna 2019, Alankomaat ilmoitti, että jos EU:ssa ei päästä yksimielisyyteen, se säätää oman lakinsa. Pohjoismaiden neuvoston valtiot, kuten Tanska, Suomi, Islanti, Ruotsi ja Norja, sanoivat myös saman. Jos Magnitski-lakia ei voida ottaa käyttöön EU:ssa, he hyväksyvät vastaavan lain neuvostossa.

EU hyväksyi virallisesti Magnitski-lain 7. joulukuuta 2020 Brysselissä, Belgiassa. "Tämänpäiväisessä päätöksessä painotetaan, että ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu ovat edelleen EU:n ulkoisen toiminnan kulmakivi ja prioriteetti, ja se heijastaa EU:n päättäväisyyttä puuttua vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja väärinkäytöksiin", luki saman päivän tiedotteessa.

Vuodesta 2019 lähtien Australian parlamentti on pyytänyt palautetta sekä kotimaassa että ulkomailla ihmisoikeusrikkomusten seuraamuksista. Myönteisiä vastauksia saatiin 160 organisaatiolta ja yksityishenkilöltä. "Emme voi valvoa saatetaanko syylliset oikeuden eteen heidän kotimaassaan, mutta kohdennettujen pakotteiden lainsäädäntö asettaa rajat ihmisille, jotka ovat järjettömän menettelytavan takia hyötyneet Australian rannoista, kouluista, sairaanhoitopalveluista ja rahoituslaitoksista", kansanedustaja Kevin Andrews, (Chair of the Human Rights Sub-committee of the Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade), kirjoitti 7. joulukuuta annetussa lehdistötiedotteessa.

Australian parlamentin odotetaan hyväksyvän lisää lakeja vuonna 2021, jotka estävät maata tulemasta turvasatamaksi pahantekijöille. Tätä pidetään suurimpana edistysaskeleena Australian ihmisoikeuslainsäädännössä viime vuosikymmeninä.

Japanilaisten lainsäätäjien ryhmä (an all-party group) perustettiin aiemmin tänä vuonna vastauksena Pekingin Hongkongille määräämälle uudelle kansallisen turvallisuuden laille. Sen perustamiskokouksessa 29. heinäkuuta osallistujat suunnittelivat hyväksyvänsä Magnitski-lakia vastaavat lait ihmisoikeusloukkaajien hillitsemiseksi. Hongkongissa säädettiin kansallisen turvallisuuden laki 30. kesäkuuta, ja se myös korosti tämän asian kiireellisyyttä.

Aiemmin tänä vuonna Falun Gongin harjoittajat Kanadassa käynnistivät allekirjoitusten keräyskampanjan, jossa kehotettiin otettavaksi käyttöön lokakuussa 2017 hyväksytty Magnitski-laki, joka tunnetaan nimellä: korruptoituneiden ulkomaalaisten virkamiesten uhrien oikeutta koskeva laki. Yli 20 000 ihmistä allekirjoitti vetoomuksen kuukauden kuluessa.

Loppu pahan tekemiselle

Viime vuosien aikana Falun Gongin harjoittajat ovat toimittaneet luetteloita rikoksentekijöistä vain Yhdysvaltojen ja Kanadan hallituksille. Myöhemmin sitä laajennettiin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Tällä kertaa on mukana Japani, suurin osa EU-maista ja jopa pienempi maa, Liechtenstein. Tämän seurauksena ihmisoikeusloukkaajille on jäänyt vähän tilaa paeta pahojen tekojensa seurauksia. Koska KKP:stä erotaan edelleen maailmanlaajuisesti, nämä pahantekijät kohtaavat jonain päivänä tekojensa seuraukset Kiinassa.

Falun Gongin harjoittajat sanoivat jatkavansa tietojen keräämistä vainoon osallistuneista Minghuilta. Kun lisää tapauksia kerätään ja käännetään, toimitetaan lisää luetteloita, ja useampi maa saa ne.

Jotkut ihmisoikeuksien loukkaajat saattavat miettiä, ovatko he näissä luetteloissa. Yksi tapa saada se selville, on tarkistaa Chinese Minghuin sivustolta luettelo pahantekijöistä: (https://library.minghui.org/criminal/html/lastname). Luettelossa on yli 100 000 henkilöä, ja heihin kaikkiin kohdistuu ennemmin tai myöhemmin sanktioita.

Toivomme vilpittömästi, että KKP:n virkamiehet miettisivät hetken seuratessaan KKP:n vainoa. Jos he eivät toimi totuudenmukaisuuden, myötätunnon ja kärsivällisyyden periaatteiden vastaisesti eivätkä vainoa viattomia harjoittajia, silloin myös he ja heidän perheensä välttyvät kohtaamasta seurauksia rikoksistaan.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188679.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.