Suomen Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssi

Suomen Falun Gongin harjoittajat pitävät vuosittain kokemustenjakokonferenssin Helsingissä. Sunnuntaina 17.3. noin 40 harjoittajaa osallistui konferenssiin, ja 14 heistä jakoi kultivointikokemuksiaan.

Monet osallistujista ovat kultivoineet useita vuosia, joten monissa kokemuskertomuksissa oli nähtävissä harjoittajien edistyminen kultivoinnissa: He olivat oppineet katsomaan sisään päin kohdatessaan konflikteja, ja moni oli tunnistanut itsessään kiintymyksen toisten ohjailemiseen sen sijaan, että olisi tutkinut omaa käyttäytymistään.

Fa-konferenssit ovat aina loistavia mahdollisuuksia harjoittajille saada uusia oivalluksia, oppia paremmin tuntemaan kanssaharjoittajia ja lisätä omaa motivaatiotaan. Kultivointikokemuksesta kirjoittaminen on myös harjoittajalle mahdollisuus tutkia itseään syvällisesti ja miettiä omia ajatuksiaan ja tekemisiään Fa’n näkökulmasta.

Xin kertoi, kuinka hänelle tapahtui ihmeitä. Hänen piti opiskelussaan läpäistä vaikeita tenttejä, ja hän koki, että kielitaito ei ollut riittävä, että hän ei mitenkään voisi suoriutua niistä, koska saattoi mielestään olla jopa luokkansa huonoin. Hän ei läpäissyt harjoitustenttejä. Tutkittuaan motiivejaan hän tunnisti itsessään kiintymyksen ahneuteen ja voiton tavoitteluun. Niinpä hän alkoi kärsivällisesti parantaa kielitaitoaan ja lähettää oikeamielisiä ajatuksia poistamaan häiriöt. Hän myös havaitsi, että kaikki ympärillämme on kultivointia varten ja alkoi kertoa kurssitovereilleen Dafasta sekä Shen Yunista. Lopulta hän suoriutui omaksi yllätyksekseen kahdesta vaikeasta tentistä, vaikka kaikki kurssitoverit eivät sitä läpäisseet.

Xin sanoi: ”Minun elämäni suurin rikkaus on se, että voin saada tämän muinaisen ja vaikeasti saavutettavan Dafan. Tulevassa kultivoinnissani tulen olemaan entistä tiukempi itseni suhteen ja jatkamaan sulautumistani Dafaan.

Ma kertoi, kuinka hän oppi katsomaan sisään päin pienissäkin asioissa. Hän oli aiemmin luullut osaavansa tutkia itseään sisäisesti, mutta saikin huomata, että asia ei lainkaan ollut niin. Alettuaan miettiä asiaa uudelleen hän huomasi käyttäytymisessään monia huonoja asioita, jotka eivät olleet Fa’n mukaisia ja jotka olivat kommunistisen puoluekulttuurin vaikutusta hänessä.
Ma edistyi paljon kultivoinnissaan, ja hänen ymmärryksensä laajeni, kun hän alkoi opiskella muiden kanssa Fa’ta ulkoa.

Poista kommunistiset myrkyt mielestäsi

Myös muissa kertomuksissa pohdittiin kommunismin tuhoisaa vaikutusta harjoittajiin. Vielä vuosien kultivoinnin jälkeen jotkut olivat havainneet omassa ajattelussaan ja toiminnassaan näitä opittuja malleja. Se tuli esiin muun muassa kateutena ja varsinkin kiinalaisille tosiasioita selventäessä haluna kiistellä heidän kanssaan.

Ying sanoi kokemuskertomuksessaan: ”Luettuani kirjoitukset ’Pahuus hallitsee maailmaamme’ ja ’Kommunismin lopullinen päämäärä’ aloin asteittain tiedostaa sosialismin petollisen luonteen ja ihmiskunnan tuhoamisen katastrofaaliset seuraukset. Aiemman sokean ympäristön suojelun, globalisaation ja sosiaalisen kehityksen ajattelun tukemisen sijaan ajatteluni palautuu nyt järkevään suuntaan ja huomaamaan sisimmän olemuksen.”

Elektronisten laitteiden suosio tuhoaa lapset sekä henkisesti että fyysisesti

Ying kertoi myös, millaisia vaikeuksia on kasvattaa yksinhuoltajana lapsia nykyaikana, kun elektronisten laitteiden suosio on niin suuri. Miten kasvattaa lapsiaan Fa’n periaatteiden mukaan ja miten ohjata heitä parempiin harrastuksiin.

Fa’n opiskelemisen tärkeys

Viime vuonna kultivointikokemuskertomuksissa painottui useissa kertomuksissa kiintymys oikeassa olemiseen.

Tänä vuonna taas korostui selkeästi harjoittajien vahvistunut ymmärrys Fa-opiskelun tärkeydestä. Se näkyy myös siinä, että moni harjoittajista on alkanut opiskella Fa’ta ulkoa ja kertonut merkittävistä edistymisistä kultivoinnissaan sen seurauksena.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.