Fa'n opetusta vuoden 2014 San Franciscon Fa-konferenssissa (luento-osuus)

(Mestari astuu saliin. Kaikki opetuslapset nousevat ylös ja antavat innokkaat aplodit.)

Hyvää huomenta! Istukaa alas, olkaa hyvät. Monia ihmisiä eri alueilta, mukaan lukien eräitä manner-Kiinasta, on saapunut tähän Fa-konferenssiin. Monia on lähtenyt [Kiinasta] jo aiemmin, muutamia vuosia sitten, ja viimeisten kahden vuoden kuluessa yhä useampia Dafa-opetuslapsia on vaiheittain lähtenyt Kiinasta. Mestari toivoo, että voitte – mieluummin ennemmin kuin myöhemmin – kääntää ajattelutapanne ympäri ja omaksua samanlaisen ajattelutavan kuin muun maailman ihmisillä.

Viimeisten vuosikymmenien aikana häijyn KKP:n puoluekulttuurin asteittainen ja toisinaan huomaamaton mielipiteenmuokkaus ja vaikuttaminen on kierouttanut kiinalaisten mielenlaadun, mikä koskee myös joitakin Dafa-opetuslapsia. Tämä on saanut heidät ajattelemaan asioista äärimmäisillä tavoilla – siinä määrin, että heidän ajattelunsa on ulkomaiden ihmisiin tai muinaisen, perinteisen Kiinan ihmisiin verrattuna täysin erilaista. Manner-Kiinassa on reilusti yli miljardi ihmistä, ja asteittaisen mielipiteenmuokkauksen myötä heidän mielenlaadustaan on tullut poikkeava, vaikka he eivät ole itse huomanneet sitä. He luulevat kaikkien olevan samanlaisia ja ettei [heidän ajattelussaan] ole mitään poikkeavaa – että tällaisia ihmiset vain ovat. Mutta tämä ei pidä paikkaansa! Toisinaan, kun [jokin mediakanavistamme hyödyntää teitä] tai kun teille annetaan mahdollisuus osallistua johonkin projektiin, niin ajattelutapanne, Puolueen kulttuurista tulevat äärimmäiset toimintatavat, valehtelunne ja puolivillainen työskentelytapanne käyvät tosiaankin [muiden] hermoille. Jos olette tekemisissä amerikkalaisten tai muun maailman vapaista maista kotoisin olevien ihmisten kanssa, he pitävät teitä outoina. Mestari on kokenut tämän henkilökohtaisesti. Joitakin aikoja sitten Mestarikin tuli tänne Kiinasta, mutta silloin huomasin välittömästi tämän asian ja havaitsin eron ihmisissä. Toisinaan, kun Kiinan ulkopuoliset harjoittajat eivät tahdo hyväksyä teitä tai ottaa teitä mukaan projekteihinsa, se ei johdu siitä, että teillä olisi ongelmia – vaan pikemminkin kysymys on siitä, että teidän kanssanne on kerta kaikkiaan mahdoton työskennellä.

Kun henkilön ajattelu on puoluekulttuurin mielipiteenmuokkauksen muovaamaa, hänen toimintansa, mihin sisältyy hänen tapansa kirjoittaa, ovat täynnä Puolueen kulttuuria. Toisinaan ajattelen, no, että niin Epoch Times, Minghui.org kuin muut verkkosivustot tarvitsevat työvoimaa, ja meillä on mannerkiinalaisia, jotka ovat parhaassa iässään ja korkeasti koulutettuja. Mutta jos nämä mediat tosiaankin ottaisivat teidät mukaan toimintaansa, niistä tulisi kiinalaisen puoluekulttuurin medioita. Tämä [poikkeava ajattelutapa] ei johdu heidän kansallisuudestaan tai kulttuuristaan, vaan siitä, että häijy Puolue on vääristänyt ihmisten ajattelua. Näin ollen teidän on oltava enemmän tekemisissä ihmisten kanssa Kiinan ulkopuolella, tutustuttava heihin paremmin ja nopeasti käännettävä ajattelunne ympäri. Muussa tapauksessa et pysty osallistumaan kovin merkittävällä tavalla siinäkään tapauksessa, että olet nuori. Tämän lisäksi mielentilannekin on erilainen. Kun teette asioita, olette aina varuillanne itsenne puolesta ja puhutte hyvin peittelevällä ja kiertelevällä tavalla, mikä antaa teistä muiden silmissä epäluotettavan vaikutelman. Kiertelette kaikissa asioissa, mutta sen sijaan esitätte innokkaasti kysymyksiä kaikesta. Kuinka muut pystyisivät tällöin kommunikoimaan kanssanne? Ja kuinka ihmiset voisivat olla kanssanne vuorovaikutuksessa ja tehdä töitä kanssanne? Siksi monet Dafa-opetuslapset Kiinan ulkopuolella luulevat, että teidän kaltaisenne ihmiset ovat vakoojia. Tämä on vaikutelma, joka heille muodostuu.

Dafa-opetuslasten on määrä olla avoimia ja avaramielisiä, joten mitä pelättävää teillä on? Olette nyt Amerikassa. Täällä häijyä KKP:ta pidetään kauhistuttavana uhkana, kerrassaan hirviömäisenä, ja tällä tavoin ihmiset ajattelevat kaikkialla. Tämä ei ole sen omaa tonttia. Mitä pelättävää teillä siis on? Häijy KKP on se, joka pelkää. Jos tuot ilmi, että olet häijyn KKP:n jäsen, sinulle ei myönnetä [yhdysvaltalaista] työ- ja oleskelulupaa, eikö niin? Tämä on hyvin tunnettu tosiasia. Mikään maa ei toivota tervetulleeksi ja hyväksy pahaa KKP:ta. Halusin lyhyesti mainita nämä asiat nähtyäni niin monia Dafa-opetuslapsia, jotka ovat saapuneet Kiinasta.

Olen koko ajan sanonut, että kyllä, viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana asiat ovat kaikkine koettelemuksineen ja vaikeuksineen vaikuttaneet melko kaoottisilta. Häijy Puolue on vainonnut Dafa-opetuslapsia, pidättänyt ihmisiä kaikkialla, luonut terroria, sortanut ihmisiä ja hyökännyt heidän kimppuunsa ja saanut aikaan melkoisen sotkun. Mutta käsitättekö, että tämän kaaoksen takana on järjestely? Ja jokaisen harjoittajan, jokaisen maailman ihmisen, ajatukset ja joka ainoa liike ovat hyvin läheisessä tarkkailussa ja nähdään selvästi. "Kaaoksessa" on järjestys, ja asia on järjestetty [näin].

Olette saaneet tietää maailmankaikkeuden rakenteesta. Olen kertonut teille siitä käsitteestä, kuinka ulottuvuudet [rakentuvat] partikkeleista planeettoihin. Mutta itse asiassa tähän liittyy muutakin. On olemassa pystysuuntaisia ulottuvuuksia, vaakasuuntaisia ulottuvuuksia... jopa niin pienessä tilassa kuin pikkusormen päässä on lukemattomia miljardeja maailmoita, ja ne ovat [täynnä] jumalia. Koko kosmoksessa on niin monia olentoja ja jumalia, ja tämä joukko on niin tiivis ettei siinä ole minkäänlaisia välejä; ne kaikki tuijottavat teitä ja seuraavat läheisesti kaikkien maanpäällisten olentojen ajatuksia, sillä tämä Maapallolla tapahtuva hanke vaikuttaa koko kosmiseen kehoon. Dafa-opetuslasten joka ikinen ajatus, kokonaistilanteen suunta ja Fa-oikaisun onnistuminen tai epäonnistuminen määrittävät, voiko kosmos jäädä jäljelle. Niin valtavasta hankkeesta on kyse. Asiat näyttävät olevan epäjärjestyksessä, mutta todellisuudessa ne ovat järjestyksessä; asiat tapahtuvat kaoottisilla tavoilla, mutta kunkin henkilön asiat on määritetty yksityiskohtaisesti.

En tietenkään tunnusta tätä vainoa. Halusin ratkaista asiat täysin hyväntahtoisella lähestymistavalla. Tätä eivät pysty tekemään vanhat voimat eikä yksikään elämä vanhassa kosmoksessa, eivätkä ne tiedä miten se tapahtuisi; he tietävät vain, kuinka tehdä asioita sillä yhdellä ja ainolla tavalla. Tämä on sitä, mitä he tekivät Jeesukselle hänen aikanaan, ja samoin he tekivät Sakyamunin aikana. Ja sama koskee aiempia pyhiä hahmoja, olipa kyse Sokrateksesta, Mooseksesta tai muista: lähestymistapa oli sama kaikissa tapauksissa. He osaavat tehdä asioita vain sillä yhdellä tavalla. Kaikki nämä pyhät henkilöt saapuivat muodostamaan kulttuurista perustaa, jotta ihminen voisi ymmärtää jumalallisuutta. Ja olen viitannut vain siihen, mitä on tapahtunut viimeisten viidentuhannen vuoden kuluessa. Montako viidentuhannen vuoden jaksoa mahtuu tähän sadan miljoonan vuoden historiaan? Kaksikymmentä tuhatta. Jokaisena aikakautena on ollut jumalallisia olentoja, jotka ovat laskeutuneet alas ja näytelleet osaa ihmiskunnan kulttuurin muodostamisessa. He jatkoivat omina aikakausinaan kehittyneiden sivilisaatioiden ohjaamista oikealle polulle, ja he jatkoivat perustan luomista sille, kuinka ihmisen tulisi ajatella ja toimia. Vasta nyt, kun on saavuttu nykyaikaan, ihmiskunnasta on lopulta tullut sellainen kuin se on.

Asiat on järjestetty jo niin kauan sitten, ja tässä on kyse niin valtavasta tapahtumasta, joten asiat ovat tosiaankin hyvässä järjestyksessä! Jos kertoisin teille, että jopa jokainen ottamanne askel ja jopa se, minkäkokoisia harppauksia otatte [kävellessänne], on järjestetty, ette ehkä uskoisi sitä. Mutta he ovat järjestäneet jopa sen, kuinka monta kertaa tulisitte huutamaan vainoa kokiessanne ja kuinka monta kertaa teitä lyötäisiin. Tietysti kultivoijan vahvojen oikeamielisten ajatusten läsnäolo tai poissaolo voi muuttaa näitä asioita, mutta ei kovin paljon. He tuntevat mielentilanne erittäin hyvin ja jopa sen, kuinka paljon kykenette kestämään. Joten kuinka asiat saattaisivat olla epäjärjestyksessä? [Tämä hanke] määrittää sen, voidaanko lukemattomia olentoja – olentoja kaikkialla kosmoksessa – pelastaa Fa-oikaisussa. Joten ajatelkaapa: voisiko olla olemassa jotain sellaista, joka ei ole hyvässä järjestyksessä? Jos pystyisitte näkemään asiat sellaisena kuin ne ovat, huomaisitte, että kultivoinnissanne – olittepa missä tahansa ympäristössä, kuuluittepa mihin tahansa yhteiskuntaluokkaan, olittepa tehneet mitä tahansa asioita "sattumanvaraisesti" tai olipa "onnenne" minkälainen tahansa – tämä kaikki kuuluu omaan polkuunne ja se on seurausta omasta valastanne, eikä mikään tapahdu sattumalta.

Dafa-opetuslapselle kultivointi on ensisijaista, ja vain silloin, kun olette kultivoineet hyvin, voidaan kulkemaanne polkua kutsua oikeamieliseksi. Tässä vainossa saatatte tuntea vihaa häijyä KKP:ta kohtaan, ja jotkut teistä ovat valmiita jopa vaarantamaan kaiken taistellaksenne KKP:ta vastaan. Mutta se ei ole sen arvoinen. Ette ymmärrä, että häijy Puolue on vain vitsa, jonka vanhat voimat ovat järjestäneet. Olitte kerran mahtavia jumalia, ja vanhat voimat käyttävät tätä vitsaa piiskatakseen teistä kiintymyksenne. He haluavat tehdä asiat tällä tavoin – piiskata teistä ne ajatukset, joita teillä ei tulisi olla, ja piiskata pois syntinne ja karmanne. Vaikka Mestari ei tunnusta heidän lähestymistapaansa, he ovat lopultakin tehneet sen, mitä ovat tehneet. Kuten juuri mainitsin, nämä kosmoksen olennot eivät tiedä, kuinka hoitaa asiat, ja he tuntevat vain tämän lähestymistavan. Vaino on aiheutunut tästä.

Mikään ei tapahdu sattumalta. Älkää antako johtaa itseänne harhaan sillä perusteella, että asiat vaikuttavat kaoottisilta; ne eivät ole lainkaan kaoottisia. Asiat ilmenevät monin eri tavoin ja kohdistuvat moniin eri kiintymyksiin, ja niiden kasaantuessa ne antavat kokonaisuutena sen vaikutelman, että asiat olisivat kaoottisia. Vaikka ne vaikuttavat kaoottisilta, ne eivät ole lainkaan sellaisia. Pahuus on aiheuttanut mylläkän toisensa jälkeen ja käyttänyt kaikenlaisia pahoja keinoja, ja erilaiset tapahtumat ovat kohdistuneet eri kultivoijiin. Ja yhdessä tarkasteltuna ne raivokkaat, häijyt poliisit vaikuttavat kerta kaikkiaan alhaisilta, mutta asiat eivät ole lainkaan kaoottisia – niitä hallitsevat taustalta jumalat, joita kutsun vanhoiksi voimiksi. Valitettavasti tämä on se tapahtumakulku, jota asiat ovat lopulta noudattaneet. Kunhan Dafa-opetuslapsella on riittävästi oikeamielisiä ajatuksia – ilmaisen asian näin: jos Dafa-opetuslapsen oikeamieliset ajatukset ovat riittävät, hän pystyy murtautumaan ulos tästä tilanteesta.

Jotkut saattavat ymmärtää asiat näin: oikeamieliset ajatukseni olivat sillä hetkellä hyvin voimakkaat, joten miksi minua vainottiin niin ankarasti? Asia on tosiaankin niin, että [itse kunkin henkilön kokemuksia] ei taatusti voi verrata mihinkään valmistettuun tuotteeseen, joka tulee muotista täsmälleen samanlaisena kuin muut. Tämä johtuu siitä, että itse kunkin olemassaolon pitkän historian aikana eri ihmiset ovat kehittäneet erilaisia kiintymyksiä, ja historian kuluessa ihmiset ovat tietämättään kartuttaneet erilaisia velkoja, ja kunkin henkilön luonteenlaadun taso ja hänen kiintymyksensä ovat erilaiset. Tämän seurauksena ihmisten polut eroavat toisistaan, ja eroja on myös siinä, mitä heidän on kestettävä ja kuinka he selviytyvät. Jopa häijyjen poliisien asenteet ihmisiä kohtaan ovat vaihdelleet tämän vainon aikana.

Älkää ajatelko, että vainon myötä asiat ovat muuttuneet. Saatatte ajatella, että alussa sydämemme olivat omistautuneet vain kultivoinnille, mutta kun häijy Puolue kielsi meitä kultivoimasta ja alkoi vainota Dafaa, ryhdyimme taisteluun sitä vastaan. Asia ei ole näin. En ole koskaan sanonut mitään taistelemisesta häijyä KKP:ta vastaan. Se ei ole sen arvoinen. Kyse on vain siitä, etten tunnusta asioita, jotka vanhat voimat järjestivät. Tulevaisuudessa tulen taatusti kääntämään nämä asiat ympäri, mutta tällä hetkellä kokonaistilanne on tämä.

Ajatelkaapa, minkä pitkällisen prosessin jokainen kultivoija on käynyt läpi sen historian aikana, jonka hän on viettänyt Maapallolla. Ja ihmisten maailman periaatteet ovat nurinkuriset: se, mikä vaikuttaa teistä hyvältä, on toiselta puolelta katsottuna pahaa. Sitä, mikä tuoksuu teistä hyvältä, pidetään siellä pahanhajuisena. Kaikki on päinvastoin. Tässä tilanteessa kultivointi on tosiaankin vaikeaa, ja vielä vaikeampaa on pitää yllä oikeamielisiä ajatuksia. Mutta juuri sen tähden, että asiat ovat tällä tavoin, inhimilliset kiintymyksenne voivat tulla esiin. Ne, jotka suoriutuvat hyvin, edistyvät myönteiseen suuntaan, kun taas huonosti suoriutuvat, tai ne jotka eivät katso sisäänpäin, kulkevat vastakkaiseen suuntaan. En puhu vain kultivoijista – sama koskee tavallisia ihmisiä.

Asiat ovat olleet näin koko ihmisten historian ajan. Jos et pysty tarkastelemaan asioita oikein – jos et pysty pitämään itseäsi kultivoinnin harjoittajana ja katsomaan sisäänpäin – sinulla ei todellakaan ole mitään keinoa kultivoida. Ja tämä pätee vieläkin enemmän tämän vainon aikana. Oikeamielisten ajatusten kehittämisen sijasta olet kuitenkin antanut suuren määrän vihaa patoutua sisällesi. Häijy KKP on tosiaankin häikäilemätön, ja lähitulevaisuudessa se tullaan taatusti hävittämään. Mutta tiedättekö, mikä on paha ihminen ja mikä on hyvä ihminen? Jos mielesi on täynnä vihaa ja pahantahtoisuutta, niin ajatelkaapa asiaa: minkälainen olento on tällainen henkilö? Ja se näkyy omassa käytöksessäsi ja jopa ulkomuodossasi, ja ihmiset näkevät sinussa pahuuden. En tarkoita, että jotkut Dafa-opetuslapset ovat kultivoineet huonosti. Se osa heistä, joka on täysin kultivoitu, on asetettu erilleen. Nimittäin niin kauan, kun teissä on vielä inhimillisiä asioita täällä ihmisten puolella, teissä tulee olemaan pahoja asioita ja pahoja ajatuksia; ja mitä lähemmäs asiat tulevat pintatasoa, sitä huonommilta ne vaikuttavat. Mestari opettaa teille Fa'ta kertoakseen näistä asioista ja auttaakseen teitä ymmärtämään.

Mikään ei ole muuttunut. Mestari on yhä sama Mestari, joka hän oli alussa, eikä maailmankaikkeuden Fa koskaan muutu. (Innokkaat aplodit) Kyse on vain siitä, että tämän vainon aikana – tämän niin kutsutun "koetuksen" aikana – jotkut ihmiset ovat päässeet eroon kiintymyksistään, kun taas toiset eivät ole, ja jotkut ovat itse asiassa kasvattaneet kiintymystensä määrää. Näin he ovat toimineet tämän niin kutsutun "koetuksen" aikana. Te olette niitä, jotka muuttuvat; Dafa-opetuslapset ovat niitä, jotka muuttuvat. Ja jos ette muutu myönteiseen suuntaan, muututte taatusti kielteiseen suuntaan.

Nykytilannetta tarkasteltaessa asiat ovat kokonaisuutena muuttuneet suuresti. Historiallisesta näkökulmasta ne, jotka toiveikkaasti ovat julistaneet valtansa ikuiseksi, eivät koskaan ole saavuttaneet [tätä päämäärää] – eivätkä myöskään ne, jotka ovat sanoneet luovansa rautaisen, pysyvän kansakunnan. Dynastiat ja valtakaudet ovat tulleet ja menneet yksi toisensa jälkeen, ja punaisen hallinnon vuoksi on myös vaihtumassa luoteeksi. (Aplodit) Kukaan ei voi muuttaa historian kulkua, koska se on jumalten järjestämä. Se, joka yrittää vastustaa historian kulkua, tekee itsestään narrin; tästä on ollut runsaasti esimerkkejä kaikkina aikoina. Kukaan ei voi pelastaa häijyä KKP:ta. Mutta mitä tulee Dafa-opetuslapsiin – mitä helpommaksi ympäristönne muuttuu, sitä enemmän teidän tulisi kiinnittää huomiota omaan kultivointiinne. Tämä johtuu siitä, että [tällaisessa tilanteessa] niiden kiintymysten, joita ette pysty havaitsemaan, on helpompi aiheuttaa häiriöitä. [Lisäksi silloin] on todennäköisempää, että päästätte kiintymyksenne kasvamaan. Teidän on tosiaankin oltava varuillanne. Olipa tilanne mikä hyvänsä, teidän on muistettava kultivoida itseänne. Jos pystytte jatkamaan loppuun asti samanlaisella sydämellä, joka teillä oli alussa, tulette epäilemättä onnistumaan.(Innokkaat aplodit)

Ajatelkaapa: ettekö te itse ole niitä, jotka muuttuvat? Koettelemukset ja vaikeudet, joiden läpi Dafa-opetuslapset ovat kulkeneet, ovat inhimillisestä näkökulmasta sankaritarina – ja jumalallisesta näkökulmasta tässä matkassa on kyse prosessista, jossa todellinen kulta käsitellään ja taotaan ahjossa. Kultivoinnissa suuret aallot huuhtovat hiekkaa. Kaikkea tätä tullaan välittämään eteenpäin historiassa, ja kenties sitä välitetään eteenpäin tästä ikuisuuteen. (Aplodit) Kun tämä hanke on ohi, Dafa-opetuslapsien suoriutuminen [tulee olemaan se mikä se ikinä onkaan], eikä toista tilaisuutta tarjoudu, sillä pahuutta ei silloin enää ole. Pahat olennot on asteittain hävitetty siihen pisteeseen, että ne ovat voimattomia, joten niille ei tarjoudu toista tilaisuutta koetella teitä uudelleen, eikä teille tarjoudu tilaisuutta käydä läpi tätä prosessia uudelleen. [Tässä vaiheessa] oma suoriutumisesi tulee luultavasti olemaan [pysyvästi] määritetty. Onneksi tämä hanke ei vielä ole päättynyt. Olitpa Dafa-opetuslapsena missä ympäristössä tahansa, sinun tulee suoriutua hyvin, suoriutua vieläkin paremmin, ja sinun tulee nopeasti hävittää omat vajavaisuutesi ja ne asiat, joita sinulla ei pitäisi olla.

Voit aivan hyvin työskennellä missä tahansa ammatissa, olla korkeassa asemassa tai kuulua mihin tahansa yhteiskuntaluokkaan – koko ihmisten yhteiskunta on kultivointiympäristöäsi! Enkä tarkoita tätä kuvaannollisesti. Ymmärrättekö, että järjestelyt ovat olleet valmiina miljoonia ja miljoonia vuosia? Vähäisemmät kultivointitiet ovat ainoastaan tienneet kultivoinnista temppeleissä tai vuorilla. Niillä ei ole mitään käsitystä siitä, että koko ihmiskunta on ympäristö, joka on suunniteltu Dafa-opetuslapsia varten. Voitte kultivoida missä tahansa; kyse on vain siitä, kuinka hoidatte asiat.

Poliittinen epävakaus ja tällä hetkellä tapahtuvat muutokset, tai ne jotka saattavat olla edessäpäin, saattavat tosiaankin kiinnittää huomionne. Mutta minä ajattelen niin, että koska te Dafa-opetuslapsina olette suoriutuneet viimeisten yli kymmenen vuoden ankarista koetuksista, teidän pitäisi pystyä näkemään asiat sellaisina kuin ne ovat. Ihmisten maailmassa tapahtuvat asiat ovat luonnollisia muutoksia, joita ihmisten maailmassa tapahtuu. Ja minä tietysti tiedän, että kaikki nämä asiat ovat seurausta jumalten systemaattisista järjestelyistä. Tällä tavoin se toimii. Älkää sekaantuko inhimilliseen politiikkaan, älkääkä antako tavallisten ihmisten hämmentää itseänne. Viime vuosina monet demokratia-aktivistit ja poliittiset järjestöt ovat tukeneet meitä, ja [jotkut] teistä ovat vuorostaan osallistuneet heidän aktiviteetteihinsa. Mutta sinun on oltava alituisesti tietoinen siitä, että olet kultivoija ja että me emme sekaannu politiikkaan. Sinun on määrä tehdä suurempia, valtavia asioita.

Viime aikojen tapahtumilla Hongkongissa on ollut suuri vaikutus, ja monet ihmiset seuraavat [niitä] tarkoin. Media voi tarjota tosiasioihin perustuvia raportteja näistä tapahtumista, laatia pääkirjoituksia ja paljastaa häijyä Puoluetta, joka on vainonnut Dafa-opetuslapsia. Epoch Timesin rehelliset ja täsmälliset raportit manner-Kiinasta, Hongkongin nykytilanteesta ja muista kansainvälisistä tapahtumista ovat tuoneet lehdelle varsin hyvän maineen ja parantaneet sen asemaa. On aivan hyväksyttävää, että mediayritys raportoi uutisia ja kommentoi niitä, mutta yksilöinä emme voi vain tehdä mitä haluamme. Olette kultivoijia, joten teidän tulisi kiinnittää huomiota oman itsenne kultivointiin eikä poliittisiin konflikteihin. Tämä on absoluuttista; tässä on kyse jostakin, joka ei koskaan muutu. Jos emme pitäydy oikeassa kurssissa – jos harhaudumme hiemankin sivuun – ihmiskunta on mennyttä, ihmiskunnan kaikki toivo on kadotettu, ja sama pätee kosmokseen. Olennot kaikkialla kosmoksessa ja jopa ihmiskunta seuraavat tarkasti, pysyvätkö Dafa-opetuslapset oikeassa kurssissa.

Puhun seuraavaksi eräästä tietystä asiasta. Dafa-opetuslapset ovat käynnistäneet Dafa-hankkeen toisensa jälkeen, ja jotkut opetuslapset ovat mukana liiketoiminnassa tavallisessa maailmassa ja haluavat kantaa kortensa kekoon Dafan puolesta. Minun on kuitenkin muistutettava teitä siitä, että kirjanpitonne ja tositteidenne on oltava selkeitä ja moitteettomia. Syy on se, että mitä tahansa sitten teetkin, sen tekijänä näyttäytyy Dafa-opetuslapsen inhimillinen puoli, ja kun ihmiset tekevät asioita, inhimilliset kiintymykset aiheuttavat häiriötä. Kun löyhennätte itseltänne edellyttämiänne standardeja ja teette asioita niin kuin haluatte, jumalat eivät tarkastele asiaa samoin kuin te. Jos Dafa-projektin taloushallinto ei ole vakaalla pohjalla ja jos jonkun motiivit eivät kerta kaikkiaan ole oikeat, synnit tulevat olemaan valtavia, koska tekemänne asia ei ole vain henkilökohtainen tahra vaan se sabotoi Dafa-opetuslasten tietä.

Opetuksia tästä on saatu, ja nyt jumalat katsovat joitakin ihmisiä eri tavoin kuin muita, mutta nämä ihmiset eivät itse käsitä sitä – he eivät vieläkään ole valppaina tämän vuoksi ja he intoutuvat edelleenkin [toimimaan väärin]. Minun on kerrottava teille: kaikissa Dafa-opetuslasten projekteissa, joihin liittyy rahaa, teidän on luotava vahva kirjanpitojärjestelmä, ettekä saa rikkoa mitään asiaankuuluvia lakeja. Hoitakaa asiat samoin kuin tavalliset yritykset. Teidän on pakko! Ette ehdottomasti saa ajautua harhapolulle! Jos tätä vainoa ei olisi, en ehdottomasti antaisi teidän aloittaa sellaisia projekteja.

Jos haluatte perustaa yrityksen tai aloittaa projektin, teidän on luotava vahva kirjanpitojärjestelmä ennen kuin aloitatte, vaikka pitäisitte sitä pelkästään Dafa-opetuslasten projektina! Muussa tapauksessa älkää tehkö sitä! Teillä on oltava ankaran kurinalainen järjestelmä asioiden hallintaan! Kun Mestari on tuonut jotakin esille, sitä on noudatettava. Saattaa olla vain ajan kysymys, ennen kuin vanhat voimat vahingoittavat teitä. Näin ollen minun täytyy kertoa teille kaikille, että teidän on hoidettava asiat kunnolla.

Eräs toinen ongelma on se, että jotkut Dafa-opetuslapset eivät tee asiaankuuluvia asioita lähdettyään manner-Kiinasta. Miksi tuon tämän toistuvasti esille? Koska Kiinasta lähteneiden harjoittajien määrä on ylittänyt niiden harjoittajien määrän, jotka alun perin asuivat ulkomailla. [Kiinasta] lähdettyään jotkut saivat turvapaikan Falun Gongin harjoittajana, mutta sitten he alkoivat keskittyä omasta elämästään nauttimiseen, ja nyt he eivät osallistu mihinkään ponnistuksiin ihmisten pelastamiseksi. Ihmisten pelastaminen on Dafa-opetuslapsen velvollisuus, ettekä ehdottomasti voi väistää sitä! Siinä vaiheessa, kun vanhat voimat tosiaankin pitävät sinua mahdottomana hyväksyä, olet vaarassa! Tämä johtuu siitä, että oma elämäsi, oma olentosi, on saapunut tänne tämän asian vuoksi. Jotkut Dafa-opetuslapset suoriutuivat Kiinassa ollessaan kehnosti eivätkä lähtökohtaisesti kultivoineet hyvin, ja ulkomaille lähdettyään heillä on yhä niin monia inhimillisiä kiintymyksiä! Yhdessä ollessaan he aiheuttavat ristiriitoja ja monimutkaistavat asioita. Heillä on yhä niin monia inhimillisiä kiintymyksiä, ja jotkut eivät ole lainkaan astuneet esiin tehdäkseen sitä, mitä Dafa-opetuslasten on määrä tehdä. Mutta jos et työskentele ihmisten pelastamiseksi, et ole Dafa-opetuslapsi. Tämä on Dafa-opetuslapsen velvollisuus.

Vaikka olen sanonut kaiken tämän, kukaan ei pakota sinua noudattamaan sitä. Kultivointi on jokaisen henkilön oma asia. Jos päätät lopettaa kultivoinnin, olkoon niin. Ja mitä vanhat voimat tekevät sinulle, se riippuu sitten heistä. Jotkut ihmiset eivät pystyneet kestämään sitä, mitä he kokivat vainossa, ja he toivoivat vakaampaa elämää. Kun he nyt ovat ulkomailla, he ovat löytäneet itselleen rauhallisen paikan ja alkaneet nauttia helposta ja miellyttävästä elämästä. On ihan hyväksyttävää, että annatte haavoittuneen sydämenne parantua, mutta teidän on tehtävä asioita, joita Dafa-opetuslasten on määrä tehdä, sillä aika ei odota ketään.

Kokonaistilanteen muutosta tarkasteltaessa voimme havaita, että ennen kuin häijy KKP hajoaa tai julistaa Falun Gongin vainon loppuneen, sen koneisto on yhä käynnissä; sen kaikenkokoiset rattaat pyörivät edelleen, ja vainotapauksia esiintyy eri alueilla. Jotkut vainossa mukana olleet ihmiset ovat nyt onnistuneet ymmärtämään asiat ja lakanneet toteuttamasta [vainoa], ja [jotkut] jopa vaikuttavat suhtautuvan [Falun Gongiin] nyt varsin positiivisesti. Tämä asiaintila heijastaa suurempia muutoksia kokonaistilanteessa. Kyse ei ole siitä, että häijy KKP olisi määrännyt Falun Gongin vainon lopetettavaksi. Se ei ole tehnyt tätä, joten sen koneisto on yhä käynnissä. Se, mitä on tapahtumassa, heijastuu ihmisten asenteissa Dafa-opetuslapsia kohtaan, ja tällaista on tapahtunut varsin usein ja monilla eri alueilla. Joissakin tapauksissa 6-10-viraston poliisit, jotka olivat häikäilemättömästi vainonneet Dafa-opetuslapsia, tulivat jopa vierailemaan harjoittajien luona, sanoivat etteivät he enää osallistuisi [vainoon] ja ilmaisivat, kuinka pahoillaan he ovat. Mutta voin kertoa teille, että tässä ei ole kyse poliittisesta päätöksestä vaan pikemminkin henkilökohtaisesta teosta. Kenties sen saivat aikaan heidän oikeamieliset ajatuksensa, tai kenties se oli seurausta viekkaasta ajattelusta – pelosta, että kun tämä kampanja [Falun Gongia vastaan] on ohitse, ihmiset haluavat kostaa heille.

Joka tapauksessa asiat ovat kokonaisuutena muuttumassa. Mutta muutoksista huolimatta sinä olet kultivoinnin harjoittaja. Enkö sanonut vainon alussa, että pelkän järkähtämättömyyden avulla pystyisit hoitamaan kaikki tilanteet? Jotkut ihmiset luulivat sen tarkoittavan, että heidän pitäisi istua hiljaa kotona ja olla astumatta esiin. Kokonaistilanne on muuttumassa. Vainon kauhistuttavat olosuhteet voivat tosiaankin osua inhimillisiin kiintymyksiin, kun taas suotuisa tilanne voi lietsoa inhimillisiä kiintymyksiä. Jos ulkoiset muutokset saavat jonkun sydämen ja mielen hämmentymään helposti, niin kultivoinnin harjoittajan tapauksessa vaikutus on vakava!

Monilla oppilailla saattaa vielä olla kysyttävää, ja he ovat saapuneet tänne niin kaukaa. Mestari voi puhua asioista vain yleisellä tasolla. Varaan teille nyt jonkin verran aikaa, ja voitte lähettää kysymyslappuja.(Innokkaat aplodit)Mutta ehdotan, että kun kerran olette Dafa-opetuslapsia, olkaamme kirjoittamatta esimerkiksi sen tapaisia kysymyksiä kuten "Perheessäni on sellaisia ja sellaisia vaikeuksia" tai "Miksi kehoni käy läpi karman hävittämistä?" Jos kysyt [tällaista] minulta, sanon sinulle vain yhden asian: koet tämän siksi, koska olet kultivoija – ja koska olet kultivoija, niin kaikki nämä asiat, vaikuttivatpa ne myönteisiltä tai kielteisiltä, ovat hyviä.(Innokkaat aplodit)Tämä johtuu siitä, että ne on luotu sinua varten, jotta voisit kultivointipolullasi kehittää itseäsi paremmaksi.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.