Hollannin sanomalehti Maaspost: Viesti Hollannin Falun Gong-yhdistykseltä

Joka viikko julkaistussa Hollannin sanomalehdessä, nimeltään Maaspost, on palsta jonka nimenä on "Puheenjohtaja puhuu" jossa yhdistyksien tai säätiöiden puheenjohtaja tai edustaja voi ilmaista mielipiteensä. Maaliskuun 22. päivä alkavalla viikolla lehden painos sisälsi seuraavaa:

Melkein kolmen vuoden ajan Hollannin Falun Gong-yhdistys on aktiivisesti pyytänyt kiinnittämään huomiota Falun Gongin vainoon antamalla tietoa hollantilaisille ja Hollannin hallitukselle Kiinan viranomaisten harjoittamasta vainosta. Falun Gong on alkuperältään muinainen kiinalainen qigong-menetelmä. Tekemällä viisi yksinkertaista fyysistä harjoitusta ja opiskelemalla ja soveltamalla käytäntöön Falun Gongin johtavia periaatteita Totuus-Laupeus-Kärsivällisyys, harjoittaja puhdistaa kehoaan ja pyrkii mielensä ja moraalisen luonteensa kohottamiseen.

Vaino kohdistuu miljooniin ihmisiin ja sen seuraukset voidaan tuntea myös Kiinan ulkopuolella. Tuhansia viattomia ihmisiä on kuollut julmaan kidutukseen. Maailmanlaajuisella propagandakampanjalla Kiinan viranomaiset yrittävät oikeuttaa vainoaan sepittämällä Falun Gongin olevan [panetteleva sana on jätetty pois], mikä voi antaa monille ihmisille väärän kuvan tästä rauhallisesta menetelmästä mikä asettaa moraalisen esikuvan ja tuo harjoittajien mieleen ja kehoon harmoniaa.

Kiinan viranomaiset eivät anna perusteltua syytä vainolleen ja he eivät ole avoimia keskusteluille tai itsenäisille tulkinnoille. Yhdistys yrittää tarjota vastapainoa tekemällä ihmisille tunnetuksi periaatteen Totuus, Laupeus ja Kärsivällisyys. Lisätietoa löytää linkistä www.falun.nl

P.L.R. Houben
Hollannin Falun Gong-yhdistyksen puheenjohtaja

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a18700-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.