Japanilainen ihmisoikeusjärjestö raportoi Falun Gongin harjoittajien vainosta Kiinassa

Tuodakseen ihmisten tietoisuuteen Falun Gongin harjoittajien vainon Japanissa sekä esitelläkseen Falun Gongia, japanilaiset harjoittajat selvensivät tosiasioita kaikille tahoille Japanissa ja erityisesti ihmisoikeusjärjestöille. Heidän alituiset ponnistelunsa ovat johtaneet siihen, että monet ihmiset ymmärtävät nyt mistä on kyse ja he ovat alkaneet toimia omatuntonsa mukaan.

Joka kuukausi ilmestyvä ihmisoikeusjärjestöjen aikakausilehti Jinkin Times (Ihmisoikeuslehti) alkoi julkaista artikkelien sarjaa, joka paljastaa Kiinan Falun Gongin harjoittajien kohtaaman ennen näkemättömän vainon, yhtä lailla kuin ympäri maailmaa nostetut oikeusjutut Jiang Zeminiä vastaan.


Jinkin Times:in julkaisija
Raportteja Falun Gongin vainosta


Aikakausilehden viime vuoden 12. numerossa lehti julkaisi artikkelin "peitellyt ihmisoikeusrikkomukset Kiinassa!! Tosiasiat Falun Gongista" alaotsikolla" yli 820 harjoittajaa tapettu ja yli 100 000 vangittu." Artikkelissa oli myös kuvia vainotuista harjoittajista.

Artikkeli antoi jotain taustatietoa Falun Gongista ennen ja jälkeen vainon. Se luetteli myös joitain perusfaktoja Falun Gongin harjoittajien kärsimästä vainosta Kiinassa, kuten myös Jiangin ryhmän omaksumista halveksittavista keinoista harjoittajien vainoamisessa. Artikkeli selvitti myös yksityiskohtaisesti kuinka Falun Gong otettiin lämpimästi vastaan monissa maissa sekä kuinka kansainväliset yhteisöt ovat tuominneet Falun Gongin sortamisen.

Toisessa tämän vuoden numerossa aikakausilehti julkaisi artikkelin "Matka viemään Jiang oikeuteen -- maailmanlaajuinen koalitio viemään Jiang Zemin oikeuteen perustettu", jonka oli kirjoittanut edustaja "Japanilaisten tukijoiden ystävyysseurasta". Artikkelin kirjoittaja kehotti jokaista toimimaan, jotta Jiang Zemin vietäisiin oikeuteen ja jotta vaino saadaan loppumaan niin pian kuin mahdollista.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.