Suomesta, Euroopasta

Lehdistötilaisuudet | Fa-konferenssit | Kirjeet | Rauhanomaiset vetoomukset | Paraatit ja kulkueet | Paikalliset tapahtumat

 • Venäjä: Nuoret saavat tietää Falun Gongista ja vainosta yhteisön toiminnoissa

  Dafa-harjoittajat Pyatigorskin kaupungista kutsuttiin hiljattain mukaan yhteisön toimintaan puhumaan ”huumeiden lopettamisen puolesta harjoituksien avulla.” Osallistujat olivat enimmäkseen nuoria. Harjoittajat käyttivät mahdollisuutta esitelläkseen Falun Gongin viisi liikesarjaa sekä kertoakseen julmasta kansanmurhan kampanjasta, joka on suunnattu Falun Gongin harjoittajia kohtaan Kiinassa.
 • Saksa: Falun Gong -informaatiopäivä järjestettiin Bad Homburgissa

  Ollessani kolme viikkoa sitten Bad Homburgissa, tapasin kiinalaisen henkilön, joka oli erittäin yllättynyt kuullessaan, että harjoitan Falun Gongia, koska hän ei tiennyt, että Falun Gongia harjoitetaan muuallakin kuin Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Tämä tapaus rohkaisi minua järjestämään informaatiopäivän Bad Homburgissa.
 • Lyypekin kaupunginjohtaja: ”Kunnioitan syvästi ponnistelujanne Falun Gongin vainoa vastaan…”

  Viisivuotisen vainon ja Falun Gongin harjoittajien kärsimysten aikana ihmisten ovat antaneet tukea kaikkialla maailmassa, ja useat virkamiehet, hallituksen edustajat ja kansalaisjärjestöt ovat julkisesti osoittaneet mielipiteensä ihmisoikeusrikkomuksista Falun Gongin harjoittajia kohtaan Kiinassa, jonka entinen presidentti Jiang Zemin käynnisti. Useampien ihmisten astuessa koko ajan esiin vastustamaan näitä rikoksia ihmisyyttä vastaan, vainoajat tulevat koko ajan pelokkaammaksi siitä, että maailma on nähnyt heidän pahat tekonsa ja että heidät tullaan tuomaan oikeuteen.
 • Ranska: Vuoden 2004 Ranskan Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssi

  Lokakuun 31. järjestettiin vuoden 2004 Ranskan Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssi Pariisin ulkomaan kiinalaisen kulttuurin ja koulutuksen keskuksessa. Yli kaksisataa Falun Dafa -harjoittajaa Ranskasta, Belgiasta ja Lesothon kuningaskunnasta osallistui kokemustenjakotapahtumaan.
 • Ranska: Falun Gongin harjoittajat kutsuttiin festivaaleille Lons-Le-Saunieriin

  Falun Gongin harjoittajat tapahtumaan kutsunut kansanedustaja tuli näyttelysaliin tapaamaan harjoittajia. Hän toivoi, että harjoittajat saisivat mahdollisuuden osallistua muissa kaupungeissa järjestettäviin tapahtumiin. Harjoittajien esityksestä julkaistiin kuvalla varustettu artikkeli paikallisessa sanomalehdessä.
 • Norja: Ihmiset haluavat auttaa orpoa Falun Gongin harjoittajaa joka voi joutua kidutuksen uhriksi Kiinassa

  Norjan Falun Gongin harjoittajat pitivät näyttelyn kidutusta vastaan Norjan pääkaupungissa. He keräsivät myös nimikirjoituksia vetoomukseen 18 vuotta vanhan Liu Xiaotian pelastamiseksi. Ihmiset jonottivat toinen toisensa jälkeen kirjoittaakseen nimensä ja näyttääkseen toivomuksensa että Falun Gongin vaino Kiinassa lopetetaan ja Xiaotian pelastetaan.
 • Ruotsi: Puiset veistokset kuvaavat Falun Gongin rauhallisia harjoituksia

  Kesäkuussa vuonna 1999 Kiinan entinen presidentti yksinvaltias Jiang Zemin aloitti henkilökohtaisen vainon Falun Gongin harjoittajia vastaan oman kateutensa vuoksi. Julma vaino ei voinut hävittää Falun Gongia – sen sijaan se levisi nopeasti ympäri maailman. Eräs ruotsalainen yliopiston opiskelija, joka on hyötynyt Falun Gongin harjoittamisesta, teki kuvatut veistokset ilmaistakseen yhteenkuuluvuutensa Falun Gongiin ja tuomitakseen vainon.
 • Suomi: Rauhanomainen vetoomus Kiinan suurlähetystöllä

  ”Kiinan hallinnon korkea-arvoiset virkamiehet Jiang Zemin, Luo Gan, Liu Jing sekä Zhou Yongkang ovat Falun Gongin vainon päävastuullisia, eivätkä he voi edustaa Kiinaa”, sanoi mielenilmauksessa mukana ollut aktiivinen Falun Gongin harjoittaja.
 • Sveitsi: Kidutuksenvastainen näyttely paljastaa Jiangin rikokset Solothurnin kaupungissa

  Sveitsiläiset ja saksalaiset Falun Gongin harjoittajat järjestivät kidutuksenvastaisen näyttelyn 16. lokakuuta Solothurnin kaupungissa. Heidän tarkoituksensa oli paljastaa Kiinassa käynnissä oleva kansanmurha, jonka Kiinan edellinen presidentti Jiang Zemin määräsi Falun Gongin harjoittajia vastaan heinäkuussa 1999.
 • Venäjä: Venäjän ja Itsenäisten valtioiden kansanyhteisön vuoden 2004 Falun Dafan kokemuksienjakokonferenssi on pidetty Moskovassa

  Lokakuun 15-17 päivä vuonna 2004 Falun Gongin harjoittajat pitivät Venäjän ja Itsenäisten valtioiden kansanyhteisön Falun Dafan kultivointikokemuskonferenssin. Falun Gongin harjoittajat Venäjältä, Ukrainasta, Latviasta, Valko-Venäjältä ja Turkista ottivat osaa konferenssiin.
 • Saksa: Opettaja kutsui harjoittajat koulun tapahtumaan esittelemään Falun Gongia

  Entinen opettaja, joka on vastuussa koulun tapahtumien järjestämisestä, oli nähnyt Falun Gongin paraatin ja oli erityisesti liikuttunut harjoittajien esittämästä tanssista ja sen eloisuudesta. Häntä oli koskettanut myös totuus julmasta vainosta, jota Falun Gongin harjoittajat Kiinassa ovat joutuneet kestämään.
 • Kirje sveitsiläiseltä ammattiliiton edustajalta Kiinan lähetystölle koskien kieltoa pidentää passia

  Ymmärrämme median julkaisuista, että Falun Gongin harjoittajia vainotaan ja he ovat olleet vuosia vangittuna Kiinan vankiloissa. Heitä syytetään siitä, että he ovat rikkoneet PRC:n turvallisuutta. Sellaiset syytökset ovat teennäisiä ja uskomattomia ottaen huomioon kaiken tiedon jonka olemme saaneet. Otamme tilaisuudesta vaarin ja annamme Teidän tietää että Kiinan kansantasavalta (PRC) rikkoo kansainvälisiä lakeja sellaisilla toiminnoilla. Kiina rikkoo erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksia jotka se on allekirjoittanut, varsinkin poliittisten, kansalais- ja ihmisoikeuksien alueella.
 • Norja: Stavangerin asukkaat saavat tietää Falun Gongin vainosta Kiinassa

  Norjalaiset Falun Gongin harjoittajat järjestivät tapahtumia 8-10. lokakuuta Stavangerissa. Kiinalainen rouva luki kauan ja keskittyneesti julisteita ja sanoi tietävänsä paljon vainosta ja tunsi sympatiaa Falun Gongia kohtaan. Hänelle oli yllätys, että Norjassakin oli Falun Gongin harjoittajia.
 • Ranska: Pariisin Chinatownissa vedottiin vainon lopettamiseksi

  Lauantaina lokakuun 9. päivä vuonna 2004, Falun Gongin harjoittajat Pariisissa kokoontuivat Bellevilleen, kiinalaiselle alueelle, kertomaan ihmisille tosiasiat Falun Gongista. Kovasta sateesta ja pilvisestä säästä huolimatta harjoittajat hymyilivät ja jakoivat lehtisiä ihmisille kaduilla koko päivän.
 • Tanska: Falun Gongin vainossa orvoksi jäänyt kertoi vainosta Kööpenhaminan kidutuksenvastaisessa näyttelyssä

  Lokakuun 2. päivä tanskalaiset ja ruotsalaiset Falun Gongin harjoittajat järjestivät kidutuksenvastaisen näyttelyn toista kertaa Kööpenhaminan kaupungintalon ulkopuolella. Ennen näyttelyä he järjestivät lehdistötilaisuuden, jossa kerrottiin järkyttävä tarina Liu Xiaotianista, joka pakeni Jiangin hallituksen vainoa 18 kuukautta. Liu Xiaotianin vanhemmat tapettiin koska he harjoittivat Falun Gongia. Harjoittajat vetosivat Tanskan kansalaisiin murhattujen kiinalaisten Falun Gongin harjoittajien lasten pelastamiseksi.