"The Same Song" - Työkalu harjoittajien muuttamiseksi

CCTV:n näytöksellä “The Same Song” on ollut vaikutusta kiinalaisiin, ja sillä on suhteellisen paljon katsojia. Luonteeltaan se on kuitenkin paha. ”The Same Song” –näytöksen teema on tuttu heille Falun Gongin harjoittajille, joita on vainottu Tuanhen tai Xin’anin työleireillä. Vuoden 2000 alussa ”muuntamisaste” (määrä harjoittajia, jotka luopuivat Falun Gongista) oli hyvin alhainen Tuanhen työleirillä. Työleiri lähetti siten ihmisiä oppimaan, kuinka lisätä määrää. Xin’anin työleiriltä lähetettiin myös tiimejä kertomaan kokemuksistaan sekä myös ihmisiä, jotka oli jo ”muutettu”, tekemään näytöksiä. Näissä esityksissä käytettiin juuri ”Same Song” –kappaletta. Alussa kappaleessa oli pelkkä melodia eikä sanoja. Samoihin aikoihin CCTV:llä käynnistettiin ”The Same Song” –ohjelma.

Työleireillä Falun Gongin harjoittajat pakotettiin opettelemaan Same Song. Kun harjoittaja oli onnistuttu muuntamaan, ennen katusumuskirjelmän kirjoittamista hänen piti laulaa Same Song yhdessä muiden Dafaa vastaan kääntyneiden harjoittajien sekä poliisien kanssa. Työleirien toiset vangit ymmärsivät kuullessaan Same Song –kappaleen, että jälleen yksi harjoittaja oli muunnettu. Kun entiset harjoittajat vapautettiin, he lauloivat kappaleen yhdessä poliisien kanssa.

“The Same Song” –kappale ja laulu ovat pahoja luonteeltaan. Se maalaa rauhanomaisen kuvan Kiinan kommunistisesta puolueesta, ja sitä käytetään työkaluna Falun Gongin harjoittajia vastaan.


Kiinaksi: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/18/55799.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30922-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.