Kuka todellisuudessa kontrolloi ihmisten mieliä Kiinassa? (Osa 3)

Osa 1: http://fi.clearharmony.net/articles/200503/2504.html
Osa 2: http://fi.clearharmony.net/articles/200503/2532.html

3. Jiangin hallinto on roisto joka käyttää kaikkia keinoja hyötyäkseen mielen kontrolloinnista Kiinassa

Jos Falun Gongilla ei ole mitään tekemistä mielen kontrolloimisen kanssa Kiinassa, kuka silloin on todellinen roisto draamassa?

Jo muinaisina aikoina varkaat käyttivät vanhaa menettelytapaa suojatakseen itsensä huutamalla: ”Ottakaa varas kiinni”. Laskevan moraalin laadun mukana, tämä ilmiö on saanut uusia mittasuhteita Kiinassa. Kummallinen ilmiö on, että korruptoitunein henkilö on se, joka huutaa kovimmin korruptiota vastaan. Kiinalainen yhteiskunta on täysin tietoinen tästä tosiasiasta. Liittyen kysymykseen mielen kontrolloinnista, Kiinan diktaattorille ja hänen kannattajilleen on tunnusomaista, että he huutavat olevansa kultteja/lahkoja ja mielen kontrollointia vastaan. Itse asiassa he kuitenkin ovat itse syyllistyneet ihmisten mielen kontrollointiin Kiinassa. He ovat niitä, jotka ovat poistaneet uskonvapauden. Viimeisten vuosien aikana Jiangin kannattajien vaino ja sorto Falun Gongia vastaan osoittaa tämän tosiasian.

Ydin Jiangin kannattajien Falun Gongin vainossa on iskostaa heidän anti-Falun Gong käsityksensä yhteiskunnan mieleen. Tämän valtion harjoittaman terrorikampanjan aikana, ei ainoastaan Falun Gongin harjoittajilta, vaan myös kiinalaisilta riistetään heidän itsenäinen ajattelunsa ja oikeus ilmaista erilaisia käsityksiä ja mielipiteitä. Ihmisillä ei ole valinnan varaa ja heidän on hyväksyttävä Jiangin ja hänen kannattajiensa ajattelutapa.

Saavuttaakseen päämääränsä, Jiangin kannattajat käyttävät kaikkia ajateltavissa olevia epäinhimillisiä menettelytapoja, yhdistämällä kaikki menetelmät, joita koskaan on mietitty ihmiskunnan historian kulussa. Iltana, jolloin vaino alkoi, Jiang huusi: ”Tuhotkaa heidät! Tuhotkaa heidät! En usko, että Kiinan kommunistipuolue ei voittaisi Falun Gongia”. Samalla kun harjoittajia pahoinpideltiin, poliisit huusivat: ”Jos ette tee kääntymystä, takaan, että toivotte mieluummin kuolevanne!”. Yhtäkkiä terrori on laajentunut jokaiseen Kiinan kolkkaan. Kaikenkäsittävä pelon valta on kaikkialla. Se joka ei antaudu, rangaistaan, joka tarkoittaa, että heidän uransa joko tuhotaan tai heidät vangitaan, joka taas jättää hajotetun perheen taakseen. Tämän terrorismin aikana, se joka suostuu nykyiseen tarjoukseen menestyy, ja se joka on sitä vastaan, kuolee. Meidän on kysyttävä itseltämme: Onko mitään eroa roomalaisen keisarin verisellä vainolla kristittyjä kohtaan? Eikö tämä ole pahempaa kuin se mitä tapahtui silloin? Eikö tämä tapahdu siitä syystä, että Jiang on kontrolloinut kiinan kansan mieltä? Eikö se ole mielen kontrollointia?

Olen Falun Gong-harjoittaja jota vainottiin eräällä pakkotyöleirillä. Koin henkilökohtaisesti tämän salaliiton kulissien takana, tämä niin kutsuttu käännyttäminen, jota on kaunisteltu kuten ”vain miellyttävänä tunteena, kuten kevättuuli ja sade.” En tule toistamaan tätä, koska media ulkomailla on jo valvonut tätä terrorismia. Haluan vain kertoa tositarinan yliopiston opettajasta, joka oli fil. kand. ja jonka tapasin eräällä pakkotyöleirillä. Hän hyötyi sekä fyysisesti, että psyykkisesti harjoittaessaan Falun Gongia. Hän tiesi, että kaikki minkä hallitus julkaisi Falun Gongista, oli vääristelty ja hän kieltäytyi ”muuntumasta”. Tekemällä niin, vartijat pakottivat hänet kantamaan kuorman ihmisen ulostetta kuumassa auringonpaisteessa ilman apua. Hän kieltäytyi luovuttamasta. Poliisi jatkoi nostamalla kidutusastetta kunnes hänen jalkansa eivät enää kantaneet häntä. He eivät lopettaneet kidutusta. Hän ei kuitenkaan luovuttanut. Silloin vartijat ottivat vielä julmemman menetelmän. He vuorottelivat ja estivät häntä nukkumasta. Hän ei luovuttanut. Silloin he raahasivat hänet erääseen huoneeseen ja sitoivat hänen kätensä tuoliin. Seitsemän tai kahdeksan vartijaa pitivät häntä alhaalla. Johtaja lepuutti jalkojaan kirjoituspöydällä ja sanoi: ”Minulla on aikaa sen minkä tarvitsen tänään ja en usko, että enkö voisi käsitellä sinua. Muunnutko vai et!” Harjoittaja ei kiinnittänyt häneen mitään huomiota. Sitten he hakivat sähköpampun ja iskivät hänen kehonsa herkimmille alueille. Hänen valitushuutonsa kuului huoneen ulkopuolelle. Jopa vielä tänä päivänä kaikuu tuskallinen huuto mielessäni. Mitä tämä niin kutsuttu ”kääntymys” on? Tämä on sitä mitä he kutsuvat ”kääntymykseksi”.

Sellaisen julman pakon alla jotkut harjoittajat vastahakoisesti myöntyivät luopuvansa harjoituksestaan. Vartijat eivät kuitenkaan halunneet jättää heitä yksin ja jatkoivat heidän kiduttamistaan psyykkisesti. Miten se tehtiin? Se ei loppunut edes silloin, vaikka harjoittajat sanoivat lopettavansa harjoittamisen. Poliisi pakotti heidät kirjoittamaan ”Viisi ilmoitusta”, kuten ”Takuulausunto”, ”Katumuslausunto” ja ”Sanoutua irti-lausunto”. Niiden kirjoittaminen yhteen kertaan ei riittänyt. Oli jatkettava niiden kirjoittamista kunnes poliisi oli tyytyväinen. Lopuksi joku henkilö korkeammalta taholta hyväksyisi lausunnot. Itse asiassa, tuhotakseen näiden harjoittajien psyyke täydellisesti, heidät pakotettiin merkitsemään ”X” Falun Gongin perustajan kuvaan ja sylkemään sitä. Jos joku harjoittaja ei sylkenyt tai merkannut ”X” kuvaan, kidutus ja aivopesu jatkui. Riistämällä harjoittajien oikeuden itsenäiseen ajatteluun, he kielsivät heidän perustavanlaatuiset ihmisarvot, pakottivat heidät kuuntelemaan tuntikaupalla nauhoitetta, jossa paneteltiin heidän harjoitustaan ja henkistä vakaumustaan – jos tämä ei ole aivopesua ja mielen kontrollointia, mitä se sitten on? Eräs tutkija joka on spesialisti kultti/lahko-harjoituksiin, jakaa mielen kontrolloinnin neljään kategoriaan, nimittäin ilmoituskontrolli, käyttäytymiskontrolli, tunneperäinen kontrolli ja ajatuskontrolli. Analysoimalla Jiangin hallinnon Falun Gongia vastaan suorittamaa vainoa näiden neljän kategorian kautta, voimme enemmän ja selvemmin nähdä kuka yrittää käyttää mielen kontrollointia tämän päivän Kiinassa.

Ilmoituskontrollin perusteella miettikäämme aloittamalla tekaistuilla valheilla Falun Gongista, jotka Jiangin hallinto käynnisti harjoittamalla (tyypillistä kulteille/lahkoille) ”se mitä sanon on oikein”. He riistävät ja polkevat yhteiskunnan oikeudet saada tietää totuus Falun Gongista. Viimeiset viisi vuotta yhteiskunta on saanut vain kuunnella valheita Falun Gongista, joita lähetettiin yhä uudelleen ja uudelleen yhden ainoan median kautta maassa – Jiangin valtion kontrolloima media. Tuskin sanaakaan on totta. Täsmälleen, kuten eräs oppinut henkilö sanoi: ”Kaikki valheet joita on luotu läpi historian, ei voi verrata niihin joita Jiangin hallinto on luonut. Ne peittävät kaikki inhimillisen näkökannan ideat. Erilaisia valheita luotiin eri mielenlaatuihin sopivaksi, jotta kaikki hyväksyisivät valheet ja loisivat vihaa Falun Gongia vastaan. Jos joku uskoo tieteeseen, he sanovat että Falun Gong on harhaanjohtava. Jos joku ei halua sekaantua politiikkaan, he sanovat, että Falun Gong on sekaantunut politiikkaan. Jos joku on kateellinen siitä, että toiset rikastuvat ja matkustavat ulkomaille, he sanovat, että Falun Gong kerää omaisuutta. Jos ei pidä organisaatioista, he sanovat, että Falun Gongilla on hyvin ankara organisaatio. Jos joku sanoo, että tämä on väsynyt vuosikymmenien henkilökohtaiseen palvontaan, he sanovat, että Falun Gong käyttää mielen kontrollointia. Jos joku on hyvin isänmaallinen, he sanovat, että ulkomaiset voimat käyttävät Falun Gongia Kiinaa vastaan. Jos joku ei usko qigongiin ja hänen on vaikea omaksua sitä, he sanovat, että Falun Gongin harjoittaminen johtaa mielisairauteen. Jos joku pitää yhteiskunnan vakaudesta, he tulevat sanomaan, että Falun Gong häiritsee yhteiskunnan vakautta.

“Totuus, Laupeus ja Kärsivällisyys” ovat keskeisiä Falun Gongin opetuksessa ja he tulevat sanomaan, että Falun Gong on totuutta, laupeutta ja kärsivällisyyttä vastaan. He keksivät valheita, että ”Falun Gongin laupeus johtaa murhaan”. Jos joku luulee, että hallitus ei voi tehtailla noin monia valheita, he luovat suurempia ja suurempia valheita – itsemurhista itsemurhapolttoihin, perhemurhista massamurhiin ja paljon muuta, niin että he voivat pakottaa sinut uskomaan heihin.

Termejä:

1. “Viisi lausuntoa”: Harjoittaja pakotetaan aivopesun ja kidutuksen aikana allekirjoittamaan nämä todisteena siitä, että he luopuvat uskomuksestaan. Sen loi ”610-virasto”, virasto joka perustettiin vainoamaan Falun Gongia, jolla on ehdoton valta puolueen jokaisen hallinnollisen tason yli, sekä poliittisen ja oikeudellisen alueen yli. Viisi lausuntoa muodostuvat lausunnoista, joissa katuu, että on harjoittanut Falun Gongia aikaisemmin, takuulausunto siitä, että ei enää koskaan harjoita Falun Gongia eikä pidä yhteyttä muihin harjoittajiin, lausunto on lupaus, että ei vetoa Falun Gongin puolesta, lausunto jossa sanoutuu irti Falun Gongista sekä nimi- ja osoitelista perheenjäsenistä, ystävistä ja omaisista jotka ovat harjoittajia.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a21297-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.