Ranskalainen ihmisoikeusasianajaja jätti vetoomuksen Pariisin tapauksen perusteellisesta tutkimisesta

Asianajaja Fabrice Orlandi jätti 11. helmikuuta 2005 vetoomuksen Pariisin tuomioistuimeen. Vetoomuksessa pyydettiin perusteellista tutkintaa tammikuussa 2004 sattuneelle tapaukselle, missä Ranskan poliisi ahdisteli Falun Gongin harjoittajia Kiinan kommunistihallinnon painostuksen alaisena.

Kiinan presidentin Ranskan vierailun aikana tammikuun lopulla 2004, muutamia satoja Falun Gongin harjoittajia kokoontui Pariisissa vetoamaan rauhanomaisesti Kiinalle, jotta se lopettaisi kansanmurhakampanjan Falun Gongia vastaan. Vetoaminen ja mielenilmaus on ihmisten perusoikeuksia vapaassa ja demokraattisessa maassa, ja kuuluu myös Ranskan perustamisperiaatteisiin. Ikävä kyllä, kumartamalla Kiinan kommunistihallinnon painostuksille ja rikkomalla samalla omia perusperiaatteitaan, jotkut asiaa hoitavat Ranskan järjestöt suorittivat mielivaltaisia Falun Gongin harjoittajien tarkastuksia ja pidätyksiä. Ranskan poliisin toimet eivät ainoastaan rikkoneet harjoittajien perusoikeuksia, vaan aiheuttivat vielä vakavampia seurauksia: Falun Gongin harjoittajilta kiellettiin mahdollisuus paljastaa hallituksille, medialle ja ihmisille Kiinassa menneillään oleva julma Falun Gongin vaino. Tahtomattaan tapaus auttoi myös Falun Gongin vainoajia ja tämän vuoksi kyseessä on vakava asia.

Vielä keskeneräisten tilastojen mukaan yli 90 Falun Gongin harjoittajaa Euroopasta, Yhdysvalloista ja Aasiasta ahdisteltiin eri tavoin Ranskan viranomaisten toimesta. Tapauksen jälkeen harjoittajat jättivät yli 60 lausuntoa, joissa käsiteltiin tarkasti tapauksen yksityiskohtia. Melkein kaikissa näissä lausunnoissa raportoitiin, että Ranskan poliisin toimet kohdistettiin Falun Gongin harjoittajiin. Yli kymmenessä lausunnossa mainittiin, että Ranskan poliisi sai määräykset ylemmiltä tahoilta, kohdistumalla erityisesti harjoittajiin, jotka saapuivat Pariisiin vetoamaan rauhanomaisesti. Yli puolessa lausunnoista ilmoitettiin, että Ranskan poliisi oli erityisen tarkkaavainen tai jopa vihamielinen harjoittajia kohtaan, pelkän yksinkertaisen rutiinikuulustelun sijaan. Useiden pidätettyjen harjoittajien oikeuksia rikottiin esim. kieltämällä yhteys kotimaan lähetystöön, puhelinsoittoihin tai vessassa käymiseen. Lisäksi harjoittajat olivat pidätettynä pitkiä aikoja ja jotkut heistä saivat jopa osakseen herjaavaa käytöstä.

Tapauksen jälkeen, Ranskan Falun Gongin harjoittajat, sekä harjoittajat muista maista tekivät paljon työtä selvittääkseen Ranskan hallitukselle, medialle ja lakialalle mitä Falun Gong on, ja miten suurimittaisen ja julman tukahduttamisen kohteeksi harjoitus on Kiinassa joutunut. Useat poliitikot eri maista ilmaisivat huolensa ja tukensa. Samaan aikaan Ranskan harjoittajat ovat aktiivisesti hakeneet oikeutta lakiteitse.

Huolellisten valmistelujen ja Falun Gongin harjoittajien puolesta suurien koettelemuksien läpikäymisen jälkeen asianajaja Fabrice Orlandi jätti laillisen vetoomuksen Ranskan tuomioistuimeen, pyytäen tapauksen perusteellista tutkintaa.

Vetoomuksessa asianajaja kertoi ensin taustaa Falun Gongin ”totuus, laupeus, kärsivällisyys” –opetuksista, harjoituksen leviämisestä kaikkialle maailmaan, Jiang Zeminin toteuttamasta julmasta Falun Gongin vainosta, Kiinan kommunistipuolueesta ja Falun Gongin rauhanomaisista ja rationaalisista vetoomuksista vainon lopettamisen puolesta. Asianajajan mielestä syy Ranskan poliisin mielivaltaiselle harjoittajien pidätyksille on heidän Falun Gongin harjoittamisensa.

Asianajaja Fabrice Orlandi huomautti myös, että Ranskan sisäasiainministeriö väitti kirjeessä, että Falun Gongin harjoittajien jakamat materiaalit olisivat olleet vihamielisiä Kiinan hallitusta kohtaan (Huomautus: Falun Gongin harjoittajat eivät ole mitään hallitusta vastaan, vaan Falun Gongin vainoa vastaan.) ja olisivat siten voineet aiheuttaa yleistä sekaannusta ja turvallisuusongelmia viranomaisille. Kuitenkin, toisessa kirjeessä sisäasiainministeriö vahvisti positiivisesti Falun Gongin harjoittajien rauhanomaisen luonteen. Täten asianajaja päätyi tulokseen, että Falun Gongin harjoittajien ahdistelut ja pidätykset Pariisissa Kiinan johtajan ranskanvierailun aikana, oli Ranskan mielenilmaus Kiinalle siitä, että ”se pitää kiinni ystävällisestä maiden välisestä yhteistyöstä”.

Lopulta vetoomuksessa esitettiin, että Falun Gongin harjoittajat ja Ranskan Falun Dafa –yhdistys, joka isäntänä lähetti kutsut muiden maiden harjoittajille, katsoivat että heidän perusoikeuksiaan oli rikottu ja täten päättävät nostaa asiasta kanteen. Rikoslain kohta 432-4 kieltää viranomaisilta vallan väärinkäytön. Tämän lisäksi tapaukseen osallistuneet henkilöt ovat saattaneet rikkoa Euroopan ihmisoikeussopimusta ja 1996 kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimusta.

Koska vetoomuksessa ei erityisesti mainittu tapaukseen osallisia henkilöitä, on mahdollista että tutkimukset saattavat kohdistua Kiinan kommunistipuolueen henkilöihin, jotka ohjailivat tapausta kulissien takaa.

Helmikuun 12. päivä 2005 muutamia satoja Falun Gongin harjoittajia järjesti suuren kiinalaisen uudenvuodenparaatin Pariisin Bellevillessä, jossa asuu useita kiinalaisia. Fabrice Orlandi osallistui juhlaan ja sanoi puheessaan: ”Demokraattisissa maissa kuten Ranskassa, on mahdotonta hyväksyä, että ihmisiä pidätetään johtuen heidän filosofisesta ideologiastaan, ja että ihmisten ilmaisuvapaus riistetään pelkästään Kiinan johtajan vierailun aikana. Teidän tulee saada pitää oikeutenne. Edessä oleva polku saattaa olla pitkä, mutta tulemme saattamaan sen päätöksen”

NTDTV:n ja Epoch Times –sanomalehden haastattelujen aikana asianajaja Fabrice Orlandi sanoi, että tämä on vasta ensimmäinen osa oikeustoimesta, koska prosessissa oli mukana vain 12 todistajaa ja Ranskan Falun Dafa –yhdistys. Muut 97 henkisestä todistajaryhmästä tulevat myös jättämään vetoomuksensa. Heti kun tuomari valitaan, aletaan tutkia miten 97 harjoittajaa on voitu mielivaltaisesti pidättää, vain koska heillä oli keltaisia kaulahuiveja yllään. Asianajaja mainitsi myös, että nyt on kukon vuosi ja kukko on Ranskan symboli ja se symbolisoi myös taistelun halua. Toivokaamme, että taistelumme oikeuksiemme puolesta laajenee yli Ranskan, ja lopulta myös Kiinaan asti.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a24997-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.