Virkamiehistä Pekingin kansalaisiin Falun Gongin vainoajat joutuvat kohtaamaan seuraukset

Pekingillä on ollut pääkaupunkina kriittinen rooli Kiinan sivilisaation ylläpitämisessä vuodesta 1403 (Ming-dynastia). Kun Kiinan kommunistipuolue (KKP) otti vallan vuonna 1949, siitä on kuitenkin tullut paikka, jossa lukemattomia käytäntöjä ja määräyksiä annettiin perinteisten arvojen tuhoamiseksi ja ihmisten tukahduttamiseksi.

Tämä pätee erityisesti Falun Gongin vainoon. Sen jälkeen, kun entinen KKP:n johtaja Jiang Zemin päätti tukahduttaa Falun Gongin huhtikuussa 1999, hän perusti samana vuonna 10. kesäkuuta laittoman elimen, 6-10-viraston ja aloitti avoimesti valtakunnallisen vainon kuukausia myöhemmin 20. heinäkuuta. 6-10-virasto on sittemmin määrännyt lainvalvontaviranomaiset ja oikeuslaitokset pidättämään Falun Gongin harjoittajat ja asettamaan heidät syytteeseen.

Viimeisten 21 vuoden aikana suurta määrää viattomia harjoittajia on häiritty, pidätetty, vangittu ja kidutettu heidän uskonsa vuoksi. Moniin on kohdistettu myös psykiatrista hyväksikäyttöä ja heidän elimiään on otettu tahdonvastaisesti. Minghuin verkkosivuston keräämien tietojen perusteella yli 4500 harjoittajaa on menettänyt henkensä vainon seurauksena. Kiinan Internet-saarron ja sensuurin vuoksi todelliset luvut ovat todennäköisesti paljon suuremmat.

Huolimatta harjoittajien väsymättömistä pyrkimyksistä selventää, mitä Falun Gong on ja kumota KKP:n valheellinen informaatio Falun Gongista, jotkut ihmiset, mukaan lukien poliisit ja valtion virkamiehet, päättivät kuitenkin toimia omantuntonsa vastaisesti ja seurata sokeasti vainoamiskäskyä.

On olemassa kiinalainen sananlasku: "Hyvä palkitaan hyvällä, ja paha kohtaa pahan", joka on samanlainen kuin länsimainen uskomus, että jokainen joutuu vastuuseen teoistaan. On valitettavaa, että monet Falun Gongin vainoon osallistuneet ovat kohdanneet vakavia seurauksia. Tässä artikkelissa on koottuna muutama tapaus, jotka tapahtuivat Pekingissä. Toivomme, että se toimii ystävällisenä muistutuksena niille, jotka edelleen seuraavat KKP:tä ja osallistuvat Falun Gongin vainoon.

KKP:n keskushallinto

Tapauskooste koskee 527 henkilöä, joista 163 oikeusjärjestelmästä (poliisi, syyttäjä ja tuomioistuin), 119 valtion korkean tason virastoista, 89 valtion omistamista ja yksityisistä yksiköistä, 89 valtion alemman tason virastoista ja 67 henkilöä 6-10-virastosta ja poliittisten ja oikeudellisten asioiden komiteasta (PLAC), tuomioistuinten ulkopuolisesta virastosta, joka antaa valtuudet työskennellä 6-10-viraston kanssa Falun Gongin vainon valvonnassa.

Seuraavassa on joitain esimerkkejä henkilöistä 6-10-virastosta ja PLAC:stä.

Luo Gan, entinen PLAC:in keskusviraston sihteeri (1998–2007), on haastettu oikeuteen useissa maissa osallisuudestaan Falun Gongin vainoon.

Liu Jing, entinen 6-10-keskusviraston johtaja (2001–2009), on haastettu oikeuteen useissa maissa osallisuudestaan Falun Gongin vainoon.

Li Lanqing, 6-10-keskusviraston johtoryhmän perustajajäsen ja johtaja (1999-2002), on haastettu oikeuteen Pariisissa, Ranskassa osallisuudestaan Falun Gongin vainoon

6-10-keskusviraston johtajaryhmän entinen johtaja Zhou Yongkang (2007–2012) tuomittiin lahjonnasta, vallan väärinkäytöstä ja muista rikoksista vuonna 2015 elinkautiseen.

Li Dongsheng, entinen 6-10-keskusviraston johtaja (2009–2013), tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen vuonna 2016.

6-10-keskusviraston entinen johtaja Wang Maolin (1999–2001) on haastettu oikeuteen ulkomailla osallisuudestaan Falun Gongin vainoon.

Jiang Chunwang, 6-10-keskusviraston johtoryhmän entinen varajohtaja, on haastettu oikeuteen ulkomailla osallisuudestaan Falun Gongin vainoon.

Zhang Wenyi, entinen 6-10-viraston jäsen kansallisesta radio- ja televisiohallinnosta, kuoli maksasyöpään.

6-10-viraston entinen apulaisjohtaja Guo Chuanjie Kiinan tiedeakatemiasta on haastettu oikeuteen ulkomailla osallisuudestaan Falun Gongin vainoon.

6-10-keskusviraston johtoryhmän entinen johtaja Ding Guangen haastettiin oikeuteen ulkomailla osallisuudestaan Falun Gongin vainoon ja kuoli heinäkuussa 2012.

Lisäksi 20 Kiinan johtavaa virkamiestä, jotka osallistuivat Falun Gongin tukahduttamiseen, kärsivät myös seurauksista. Seuraavassa joitain esimerkkejä.

Jiang Zemin, entinen KKP:n johtaja, joka aloitti vainon vuonna 1999, on haastettu oikeuteen monissa maissa Falun Gongin vainon aloittamisesta. Useat hänen varahenkilöistään, myös Zeng Qinghong, Jia Qinglin, Li Changchun, Wu Guanzheng, Zhang Dejiang, Liu Yunshan, Zhang Gaoli ja Wang Yusheng, on haastettu oikeuteen ulkomailla heidän osallisuudestaan Falun Gongin vainoon.

Kiinan vetoomustoimiston entinen apulaisjohtaja Xu Jie tuomittiin 13 vuodeksi vankeuteen vuonna 2015.

Keskuskomitean käännösviraston entinen johtaja Yi Junqing tutkittiin vuonna 2013 ja erotettiin tehtävistään.

Kiinan kansan neuvoa-antavan poliittisen konferenssin (CPPCC) entinen varapuheenjohtaja Su Rong tutkittiin vuonna 2014 ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.

Lukuisilla virkamiehillä Kiinan armeijan ja tiedotusvälineiden organisaatioissa oli myös ratkaiseva rooli vainopolitiikan täytäntöönpanossa. Joidenkin heistä on myös tiedetty kohdanneen seurauksia.

Sotilaallisen keskuskomission entinen varapuheenjohtaja Xu Caihou tutkittiin vuonna 2014, ja hän kuoli virtsarakon syöpään vuonna 2015.

Sotilaallisen keskuskomission entinen varapuheenjohtaja Guo Boxiong tuomittiin elinkautiseen vankeuteen lahjonnasta vuonna 2016.

PLA:n, yleisen logistiikkaosaston entinen apulaisjohtaja Gu Junshan, tuomittiin vuonna 2015 kuolemaan kahden vuoden lykkäyksellä.

Chen Zhili, Kiinan entinen opetusministeri, haastettiin oikeuteen, kun hän vieraili Tansaniassa vuonna 2004.

Fang Jing, entinen CCTV:n uutisankkuri, joka toistuvasti herjasi Falun Gongia eri ohjelmien yhteydessä, kuoli vuonna 2015.

CCTV:n sosiaalisten aiheiden osaston entinen apulaisjohtaja Chen Hong oli yksi lavastetun, loukkaavan polttoitsemurhatapausta koskevan ohjelman tuottajista. Hän kuoli syöpään vuonna 2008.

CCTV:n entinen uutisankkuri Luo Jing oli luultavasti yksi toimiston pahimmista, joka herjasi Falun Gongia tukahduttamisen alkamisen jälkeen vuonna 1999. Hän kuoli lymfoomaan ja suun haavaumiin vuonna 2009.

Kiinan KKP:tä kannattavan buddhalaisyhdistyksen entinen johtaja Zhao Puchu häpäisi avoimesti Falun Gongia monissa yhteyksissä. Hän kuoli Pekingissä toukokuussa 2000.

Uskonnollisten asioiden valtionhallinnon johtaja Ye Xiaowen osallistui aktiivisesti Falun Gongin tukahduttamiseen. Hänet on haastettu oikeuteen ulkomailla osallisuudestaan vainoon.

Paikalliset tapaukset

Liu Haiyang, kansallisen turvallisuusviraston entinen tiedustelu- ja komentokeskuksen sijainen, seurasi täsmällisesti vainopolitiikkaa sen alkamisesta heinäkuussa 1999. Hänet palkittiin aktiivisesta osallistumisestaan vainoon maaliskuussa 2000. Sen jälkeen, kun hänelle diagnosoitiin luun lymfooma vuonna 2002, hän kärsi kolme vuotta kipua ja kuoli vuonna 2005 50-vuotiaana.

Miyunin läänin Dongshaon kaupungin puoluesihteeri Liu Lijun osallistui aktiivisesti Falun Gongin tukahduttamiseen. Monia harjoittajia pidätettiin ja lähetettiin työleireille, vankiloihin tai aivopesukeskuksiin hänen käskynsä mukaisesti. Vuoden 2006 alussa Liulla diagnosoitiin ruokatorven myöhäisessä vaiheessa oleva syöpä. Vuoden pituinen hoito epäonnistui, ja hän kuoli 45-vuotiaana.

Sun Shuying asui Mujiayun kaupungissa Miyunin piirikunnassa. Eräänä päivänä vuonna 2008 hän meni paikalliselle poliisiasemalle ja teki ilmoituksen harjoittajasta kylässään. Palatessaan kotiin myöhemmin samana päivänä hän joutui ampiaisparven jahtaamaksi. Väistellessään sitä hätääntyneenä hän törmäsi seinään. Hänen kasvonsa ruhjoutuivat verille, ja hän pyörtyi.

Tultuaan tajuihinsa Sun kertoi ymmärtäneensä tapahtuman johtuneen siitä, että hän oli tehnyt poliisille ilmoituksen viattomasta harjoittajasta. "En tee enää niin pahoja asioita", hän sanoi.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/19/187886.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.