Philadelphia: USA:n julkisen terveydenhuoltojärjestön kokouksessa keskusteltiin Kiinan elinryöstöistä

USA:n julkisen terveydenhuoltojärjestön (APHA, American Public Health Associationin) 147. vuosittainen kokous ja näyttely pidettiin Pennsylvanian konferenssikeskuksessa Philadelphiassa 2.–6. marraskuuta 2019.

Kokouksessa, joka koostui 12 000 maailman vaikutusvaltaisimmasta julkisen terveydenhuollon ammattilaisesta, monet saivat tietää Kiinan kommunistisen hallinnon laajamittaisesta mielipidevankien ja uskonnollisen vakaumuksen omaavien laittomasta tappamisesta elinsiirtojen vuoksi.

KKP:n valtiojohtoinen elinryöstötoiminta kiinnitti huomiota APHA:n vuosikokouksessa 2019

Vuonna 1872 perustettu APHA on maailman vanhin ja akateemisesti monimuotoisin julkinen terveydenhuoltojärjestö. Vuoden 2019 kokoukseen ja näyttelyyn osallistui hallitusten, yliopistojen, tutkimuslaitosten, organisaatioiden, sairaaloiden ja terveydenhuoltopalveluja tarjoavien edustajia ympäri maailmaa. Mukana oli myös suuri joukko Kiinasta ja ulkomailla opiskelevia.

New Yorkissa sijaitseva China Organ Harvest Research Center (COHRC), Kiinan elinryöstöjen tutkimuskeskus, osallistui kokoukseen kolmannen kerran sekä suullisesti että julistein. COHRC paljasti yhden 2000-luvun hirveimmistä ihmisoikeuskatastrofeista, joka vaikutti hälyttävästi osallistujiin.

Toisin kuin eräiden maiden pimeiden markkinoiden elinkauppa, Kiinan kommunistipuolueen (KKP) tilauksesta suorittamat elinryöstöt eläviltä mielipidevangeilta ovat valtion pakottamia ja armeijan ja paikallisten instituutioiden suorittamia.

COHRC paljasti KKP:n elinryöstöt Espanjassa heinäkuussa 2018 järjestetyn 27. (International Congress of Transplant Society, TTS), kansainvälisen elinsiirtoryhmän kongressissa ja kesäkuussa 2019 pidetyssä Amerikan elinsiirtokongressissa (ATC) sekä Tanskassa järjestetyssä Euroopan elinsiirtoyhdistyksen 19. kongressissa syyskuussa 2019. Lokakuun lopulla COHRC kutsuttiin ASBH:n vuosikokoukseen (the American Society of Bioethics and Humanity). COHRC jakoi viimeisimmät tutkimustuloksensa erityisellä esityksellä Kiinan elinryöstöjen luonteesta, laajuudesta, elinten lähteestä, ratkaisevista tekijöistä ja vaikutuksesta.

COHRC:n tutkija Huige Li, Saksan Mainzin, Johannes Gutenbergin yliopiston lääketieteellisen keskuksen professori, puhuu APHA:n vuosikokouksessa 2019.

KKP:n valtiojohtoinen elinryöstötoiminta kiinnitti huomiota Tanskassa syyskuussa 2019 pidetyn Euroopan elinsiirtoyhdistyksen 19. kongressissa.

Yksi 2000-luvun hirveimmistä ihmisoikeuskatastrofeista

COHRC suoritti järjestelmällisen tutkimuksen Kiinan elinsiirroista ja elinluovutusjärjestelmästä ja antoi uuden, vuoden 2019, raportin Yhdysvaltojen uskonnonvapautta käsittelevässä toisessa ministerikokouksessa Washington DC:ssä tämän vuoden heinäkuussa.

Kiinan elinryöstötoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja vakavuuteen perustuen COHRC paljasti, kuinka Kiinan elinsiirtoteollisuus laajeni nopeasti KKP:n Falun Gongin vainon rinnalla. Vaino täyttää kaikki kansanmurhan ja ihmiskunnan vastaisten rikosten perusedellytykset kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Tutkimus osoittaa, että KKP käytti vankeja 1970-luvulla rajoitetusti. Vuodesta 2001 lähtien elinsiirrot on merkitty nimellä kansallinen kehitysstrategia, mutta kansallista elinluovutusjärjestelmää ei ole olemassa. Myös teloitusten määrä on vuosi vuodelta vähentynyt.

Kiina panosti voimakkaasti elinsiirtojen tutkimukseen, henkilöstön koulutukseen ja teollistamiseen, mikä on johtanut Kiinan elinsiirtoteollisuuden erittäin nopeaan kehitykseen. Muutamassa vuodessa siitä on tullut maa, jossa tehdään eniten elinsiirtoja maailmassa.

Vuoteen 2007 mennessä yli 1000 armeijan ja paikallista sairaalaa Kiinassa oli mukana elinsiirroissa. Terveysministeriön elinsiirtosairaaloiden vuodepaikkojen vähimmäiskapasiteetin mukaan pelkästään 165 hyväksytyn sairaalan vähimmäisvuosikapasiteetti on 70 000 elinsiirtoa, mikä ylittää huomattavasti hallituksen ilmoittamat 10 000 elinsiirtoa vuodessa.

Kansainvälisen yhteisön painostuksessa KKP ilmoitti kieltäneensä kokonaan kuolemantuomittujen vankien käytön elinsiirroissa vuonna 2015 ja siirtyneensä kansalaisten vapaaehtoisiin elinluovutuksiin. COHRC:n tutkimus osoittaa kuitenkin, että vuoden 2017 loppuun mennessä Kiinan 373 000 rekisteröidyltä elinluovuttajalta voidaan saada 12 todellista luovutusta perustuen Yhdysvalloissa rekisteröityjen elinluovuttajien ja tosiasiallisten luovuttajien osuuteen. Kustakin maakunnasta julkaistujen vapaaehtoisten elinluovuttajien (pääasiassa tehohoitoyksiköiden) määrä ei edes vastaa virallisesti tehtyjen siirtojen määrää, joka oli aliarvioitu.

Kiinan elinsiirtoturismi ja kansainvälinen akateeminen ja kaupallinen yhteistyö ulottuvat kuitenkin elinten jakamista koskevalla sopimuksella Aasiaan ja sen ulkopuolelle ns. ”Belt and Road” -hankkeen kautta. Tämä tekee tahdonvastaisista elinsiirroista maailmanlaajuisen rikoksen.

Viimeisimmästä COHRC:n raportista käy ilmi, että tämän suunnattomasti tuottavan teollisuuden takana on Kiinan kommunistisen hallinnon ohjaama ilman oikeudenkäyntiä toimiva tappojärjestelmä, johon osallistuvat armeijan ja paikalliset instituutiot. Uhrit ovat pääosin Falun Gongin harjoittajia sekä uiguureja, tiibetiläisiä, maanalaisen kirkon jäseniä, toisinajattelijoita ja muita haavoittuvia ryhmiä.

Raportissa todettiin, että ”Falun Gong ei ole ensimmäinen eikä viimeinen ryhmä, jota Kiinan kommunistinen hallinto vainoaa, mutta se on ainoa ryhmä, jota on avoimesti tuhottu.

”Riittävää näyttöä on kerätty yksityiskohtaisen tutkimuksen tekemiseksi vainon kehityksestä, menetelmistä ja tuloksista. Falun Gongin vastaisen kampanjan laajuus, kehittyneisyys, julmuus ja pitkäkestoisuus tekevät siitä yhden 2000-luvun kauheimmista ihmisoikeuskatastrofeista.”

Yhdysvaltain kongressi ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet päätöslauselmat, joissa tuomitaan KKP:n elinryöstöt mielipidevangeilta. Israelilla, Espanjalla, Italialla, Taiwanilla, Norjalla ja Belgialla on laki, joka kieltää kansalaisilta elinsiirtoturismin Kiinaan.

Kesäkuussa 2019 riippumaton tuomioistuin (China Tribunal) Lontoossa julisti lopullisen tuomionsa: "Elinryöstöjä on tehty vuosien mittaan kaikkialla Kiinassa merkittävässä mittakaavassa ja Falun Gongin harjoittajat ovat olleet yksi – ja luultavasti pääasiallisin – elinten lähde."

Yhteistyö julmuuksien lopettamiseksi

Useat eri alojen asiantuntijat ja tutkijat olivat järkyttyneitä saatuaan tietää Kiinan 20-vuotisen kansanmurhan yksityiskohdista. He jättivät yhteystietonsa saadakseen lisätietoja. Jotkut sanoivat sisällyttävänsä tiedot opetussuunnitelmaansa tai osallistuvansa tutkimukseen. Toiset sanoivat rohkaisevansa valtion lainsäätäjiä lopettamaan tappaminen.

Mies, joka on kansainvälisen lääketieteellisen ja palvelua tarjoavan, voittoa tavoittelemattoman organisaation varapuheenjohtaja sekä Yhdysvaltain kansallisen koulutuskeskuksen johtaja ja päätutkija, meni COHRC:n osastolle ja sanoi lukeneensa tiedotusmateriaalin edellisenä yönä. Hän kertoi ilmoittaneensa kaikille tuntemilleen ihmisille asiasta. Hän sanoi juhlallisesti: "Jaamme asiaa, jotta kaikki ihmiset Yhdysvalloissa saavat pian tietää."

Pohjois-Carolinan yliopiston kansanterveystieteen osaston professori Bibeau valmistautuu pitämään etiikan kurssin. Hän kiitti COHRC:tä yksityiskohtaisten materiaalien toimittamisesta. ”Nämä tutkimustulokset ovat erittäin ajankohtaisia ja juuri sitä, mitä tarvitsen. Siitä tulee tärkeä osa kurssia.”

Chicagolainen lääkäri tuli COHRC:n osastolle ja kiitti henkilökuntaa. Hän oli vastaanottanut COHRC:n aineistokansion edellisenä päivänä ja luki samana iltana yhteenvedot vuosien 2019 ja 2018 raporteista.

Hän sanoi haluavansa lähettää tiedot sisarelleen, joka on elinsiirtolääkäri New Yorkissa. He olivat kuulleet elinryöstöistä eläviltä ihmisiltä jo aiemmin, mutta heillä oli vaikeuksia uskoa siihen. Hän sanoi, että hän arvosti suuresti Falun Gongin harjoittajia.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/16/180751.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.