Tanska: KKP:n elinryöstöt huomion keskipisteenä Euroopan elinsiirtoyhdistyksen kongressissa

19. Euroopan elinsiirtoyhdistyksen (ESOT) kongressi pidettiin Kööpenhaminassa Tanskassa 15.–18. syyskuuta 2019. Kiinan kommunistipuolueen (KKP) elinryöstöt eläviltä mielipidevangeilta sai jälleen laajan huomion.

ESOT on kattojärjestö, jonka mukaan elinsiirtotoimet organisoidaan Euroopassa ja muualla maailmassa. Joka toinen vuosi järjestettävä ESOT-kongressi houkuttelee elinsiirtotoimien johtajia ja asiantuntijoita ympäri maailmaa. Yli 3500 johtavaa elinsiirtoammattilaista osallistui tämän vuoden ESOT-kongressiin Kööpenhaminassa paikan päällä ja yli 1500 osallistui netin kautta.

Näyttelyitä elinsiirtoalalta pidettiin kongressipaikassa koko tapahtuman ajan. Näyttelyyn osallistui Kiinan elinryöstöjen tutkimuskeskus (COHRC) China Organ Harvest Research Center, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tekee ja esittää arvovaltaista tutkimustyötä elinsiirtojen väärinkäytöstä Kiinassa, mukaan lukien mielipidevankien surmaaminen heidän elintensä vuoksi.

Elinsiirtojen väärinkäyttö Kiinassa saa suurta huomiota

COHRC:n tutkimusraportti Kiinan elinsiirtojen väärinkäytöstä ja sen ”tilauksesta” tehdyistä elinsiirroista samalla kun elinten luovuttajista oli pulaa, valittiin digitaaliseen näyttelyyn. Tutkimustulokset kertoivat Kiinan elinsiirtoteollisuuden hämmästyttävästä kehityksestä, erittäin lyhyistä odotusajoista, suuresta elinsiirtosairaaloiden määrästä ja leikkauksista, vapaaehtoisten lahjoittajien puuttumisesta ja jyrkästä vastakohdasta sen laajamittaiseen ”tilauksesta” tehtäviin leikkauksiin.

Raportti oli käytettävissä selaamiseen digitaalisilla näytöillä sekä kongressin sovelluksessa, jonka avulla käyttäjät voivat myös olla vuorovaikutuksessa raportin kirjoittajien kanssa.

Tästä aiheesta oli kaksi esittelyä: Huige Li Johannes Gutenberg-Universität Mainzin lääketieteellisestä keskuksesta: Aivokuoleman määritelmän väärinkäyttö siirtoelinten hankinnassa Kiinassa ja COHRC:n elinsiirtojen väärinkäyttö Kiinassa (2): Epäeettiset hankinnat jatkuvat uudistusväitteistä huolimatta (lyhyt kuvaus) 17. syyskuuta.

Huige Li Johannes Gutenberg-Universität Mainzin lääketieteellisestä keskuksesta esittelmöi ESOT-kongressissa.

Kuultuaan Huige Li’n esitelmän (vasemmalla) lääkäri keskustelee hänen kanssaan vaihtoehdoista elinryöstökysymykseen.

Tunnettu ihmisoikeusjuristi David Matas piti 16. syyskuuta esityksen elinsiirtoturismin pakollisesta raportoinnista. Hän huomautti:

”Elinsiirtojen väärinkäyttöä tapahtui salassa peiteltynä. Rikoksentekijät antoivat mahdollisimman vähän tietoa. Väärinkäyttöön osallistuneet ovat yleensä tahallisesti sokeita. Väärinkäytön tuominen valoon on tärkeä apu sen lopettamisessa ... Pakollinen raportointi on erittäin tärkeä tekijä ensimmäisessä vaiheessa ongelman laajuuden selville saamiseksi."

Matas korosti, että oli kohtuutonta odottaa lääkäreiden puhuvan potilaidensa tiedoista lääkärin ja potilaan välisen salassapitovelvollisuuden takia, minkä vuoksi pakollinen raportointi on välttämätöntä.

Ihmisoikeusjuristi David Matas esitelmöi ESOT-kongressissa.

Lääketieteen ammattilaiset saivat lisätietoja Matasin esityksestä

COHRC:n edustajat esittivät viimeisimmät tutkimustulokset ESOT:n puheenjohtaja Steffan Scneebergerille. Analysoitiin todisteita Kiinan ”tilauksesta” tehdyistä elinsiirroista, niiden jatkuvasta kasvusta paljastumisen jälkeen, elinsiirtoteollisuuden laajuudesta, viimeisimmästä kehityksestä, uhriryhmistä ja niin edelleen. Raportissa todetaan, että huolimatta Kiinan väitteistä, että vapaaehtoisista elinten lahjoittajista on tullut ainoa elinlähde vuodesta 2015 lähtien, Kiina jatkaa ”tilauksesta” tehtäviä elinsiirtoja huomattavasti enemmän kuin mitä on sen virallinen luku.

COHRC:n raportti on lääketieteen ammattilaisille erittäin tärkeä viesti siitä, että KKP jatkaa surmaamista ”tilauksesta” tehtäviin elinsiirtoihin ja että Falun Gongin harjoittajat, tiibetiläiset, Xinjiangin uiguurit ja kotikirkon jäsenet ovat elävän elinpankin tärkeimmät lähteet.

COHRC:n osasto ESOT-kongressissa

Elinsiirtoasiantuntijoiden antama palaute

Kirurgi Louis Belgiasta sanoi, että hän on katsonut dokumentin nimeltä Human Harvest, joka paljasti KKP:n julmuuden – elinryöstöt. Todisteet tyrmistyttivät häntä. Hän sanoi, että elinten ryöstäminen Kiinassa oli ollut yleisesti tunnettu asia elinsiirtoalalla, mutta tilastoja ei ollut. Hän oli mielissään saatuaan myös yksityiskohtaisen raportin tutkimuksen tuloksista ja piti sitä erittäin arvokkaana. Hän aikoi lukea sen huolellisesti.

Saksan elinsiirtokeskuksen johtaja Steffen kertoi luulleensa Kiinan lopettavan käytännön vuoden 2015 jälkeen, koska hänen keskuksessaan harjoittelevat kiinalaiset lääkärit olivat sanoneet hänelle, että heillä ei ollut mitään tekemistä elinryöstöjen kanssa. Steffen sanoi, että katsoessaan taaksepäin hän ymmärsi tämän yksinkertaisen logiikan: Jos elinryöstöjä ei olisi tapahtunut vuoden 2015 jälkeen, olisi ollut aivan mahdotonta kasvattaa elinsiirtojen määrää 10 000:lla vuosittain, kuten Kiinan virallisessa raportissa ilmoitetaan. Joka tapauksessa uskotaan, että varsinaisen lukumäärän on oltava paljon suurempi.

Intialainen kirurgi Vihaan kertoi, että Intiassa potilaat voivat ostaa munuaisia laillisesti niin kauan kuin heillä on lailliset asiakirjat. COHRC:n edustaja kertoi hänelle, että Kiinan tilanne poikkesi elinkaupasta, koska se oli valtion järjestelmä, joka hyödyntää valtion elimiä, mukaan lukien armeija, aseistettu poliisi, vankilat, sairaalat ja lääketieteen ammattilaiset. Vihaan yllättyi näistä tosiasioista ja kysyi, mitä hän voisi tehdä auttaakseen sen pysäyttämisessä. COHRC:n edustaja vastasi, että lainsäädäntö voisi kieltää elinsiirtoturismin ja estää kiinalaisten elinsiirtolääkäreiden koulutusta, elleivät he lupaa olla käyttämättä epäeettisiä elinten lähteitä. Vihaan nyökkäili hyväksyvästi kuultuaan näitä ehdotuksia.

Tim, lääketieteen ammattilainen, keskusteli näyttelyssä elinryöstöasiasta yksityiskohtaisesti COHRC:n edustajien kanssa. Hän sanoi, että se oli ennennäkemätöntä ja erittäin vakavaa. Hän aikoi lukea raportin ja kertoa siitä kollegoilleen. Hän sanoi ihailevansa Falun Gongin harjoittajia, jotka seuraavat totuudenmukaisuuden, myötätunnon ja kärsivällisyyden periaatteita ja rauhallisesti vastustavat vainoa. Hän halusi saada lisätietoja myös Falun Gongista.

Gaia, joka tutkii Kreikassa tehtyjä elinsiirtoja, sanoi, että kuultuaan elinryöstöistä hän ensin epäili niiden todenperäisyyttä ja hämmästyi yksityiskohtaisista tutkimustuloksista. Hän puhui asiasta kollegoidensa kanssa. Hän sanoi COHRC:n edustajille, että tämä asia koski koko maailmaa ja että hän halusi viedä uusimman raportin yliopistoonsa ja sairaalaansa.

Brian on suuren amerikkalaisen lääketieteellisiä instrumentteja valmistavan yrityksen johtaja. Hän kertoi, että Kiina oli ostanut osan hänen yrityksestään, ja hänen yrityksensä oli myynyt laitteita useille kiinalaisille elinsiirtosairaaloille. Brian halusi saada lisää tietoa KKP:n siirtoelinten hankinnasta. Hänellä oli myös epäilyjä yrityksensä päätöksestä. Hän sanoi, että suurin osa edustajista luultavasti lopettaisi, jos he tietäisivät heidän kiinalaisten asiakkaidensa osallistuvan elinryöstöihin.

Martin, Ison-Britannian elinsiirtokirurgi, sanoi, että elinryöstötoiminta oli ihmiskunnan peruskysymys, ja hän korosti samankaltaisuuksia kiinalaisten lääkäreiden ja toisen maailmansodan natsilääkäreiden välillä. Martin sanoi, että ihmisinä meidän ei pitäisi toistaa virheitämme ja että toisen maailmansodan jälkeen olimme sanoneet, ettei sellaista tapahtuisi enää, mutta se tapahtui jälleen! Hän painotti, että meidän on selvitettävä tosiasiat ja kohdattava ne.

Slovenialainen Veceric kauhistui kuultuaan KKP:n elinryöstörikoksista, mutta sanoi myös tietävänsä kommunistisen puolueen pahuuden, koska hänen kotimaassaan ihmiset olivat eläneet kommunistisen diktatuurin alla, ja myös heitä vainottiin. Hän toivoi vilpittömästi, että kiinalaiset poistaisivat kommunistisen puolueen ja palaisivat pian vapauteen!

Etniset kiinalaiset lääkärit ovat huolissaan

Konferenssiin osallistui useita kiinalaisia etnisiä lääkäreitä ja lääketieteen ammattilaisia. Jotkut olivat kotoisin Manner-Kiinasta mutta asuneet ulkomailla. He osoittivat suurta huolta KKP:n elinryöstöistä eläviltä ihmisiltä.

Sun, lääketieteen tutkija, oli asunut Euroopassa 20 vuotta. Hän löysi COHRC:n osaston näyttelytilasta nähtyään ohjelman. Hänen ensimmäinen kysymyksensä oli: ”Onko teillä mitään todisteita?” Keskusteltuaan COHRC:n edustajan kanssa ja luettuaan tutkimusraportin tietoja ja analyysejä hän oli hiljaa jonkin aikaa. Lopulta hän kertoi kuulleensa asiasta eri kanavilta, mutta hän ei ollut voinut uskoa, että niin kauhea asia olisi tapahtunut. Hän sanoi ottavansa asiasta selvää laajemmin.

Chen, taiwanilainen lääketieteen opiskelija, sanoi, että jotkut hänen lääketieteen alalla työskentelevät ystävänsä olivat kertoneet hänelle, että monet taiwanilaiset olivat menneet Manner-Kiinaan elinsiirtoja varten ja että yhteensopivan elimen löytyminen tapahtui järkyttävän nopeasti. Chen sanoi, että KKP on käyttänyt valtavasti rahaa soluttautuakseen tiedotusvälineisiin Taiwanissa ja harhauttaakseen taiwanilaisia. Hän oli erittäin huolissaan Taiwanin tulevaisuudesta. Hän kiitti COHRC:tä siitä, että he kertoivat ihmisille elinryöstöistä tässä näyttelyssä.

Tri Li Yhdysvalloista sanoi, että amerikkalaisten potilaiden oli odotettava pitkään siirtoelintä ja että amerikkalaiset lait ja asetukset olivat melko perusteellisia tähän alaan liittyen. Hän sanoi uskovansa, että KKP oli ottanut elimiä eläviltä ihmisiltä.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/18/180371.html


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.