Arkansasin edustajainhuone hyväksyi päätöslauselman, jossa tuomitaan elinryöstöt Kiinassa

Arkansasin edustajainhuone hyväksyi päätöslauselman 1022 18. helmikuuta 2019. Edustaja Dan Sullivanin esittämä päätöslauselma kehottaa Yhdysvaltain kongressia ja Arkansasin osavaltion lainsäätäjiä toimimaan, jotta elinryöstöt mielipidevangeilta Kiinassa lopetettaisiin.

Edustaja Sullivan (keskellä) Falun Gongin harjoittajien kanssa

Päätöslauselmassa huomautetaan, että Kiinassa murhataan mielipidevankeja, pääasiassa Falun Gongin harjoittajia, Kiinan elinsiirtomarkkinoiden tarpeisiin.

Kiinassa elinsiirtojärjestelmä ei noudata Maailman terveysjärjestön ihmisperäisten elinsiirtojen ohjausperiaatteita elinten hankintateiden jäljitettävyyden ja avoimuuden osalta, ja Kiinan hallitus on vastustanut järjestelmän itsenäistä valvontaa.

Lisäksi vuoden 2017 Freedom House -raportissa todetaan, että "käytettävissä olevat todisteet viittaavat siihen, että elinsiirtoja Falun Gongin vangeilta myyntiä varten on tapahtunut laajamittaisesti ja saattaa jatkua."

Samaan aikaan ihmisoikeusjuristi David Matas, entinen Aasian ja Tyynenmeren alueen valtiosihteeri David Kilgour ja toimittaja Ethan Gutmann julkaisivat kesäkuussa 2016 tutkimusraportin, jossa arvioitiin, että Kiina suorittaa 60 000–100 000 elinsiirtoa vuodessa – toisin kuin Kiinan hallituksen arvio – noin 10 000 elinsiirtoa vuonna 2015.

Kilgour kuvaili näitä käytäntöjä puheessaan Euroopan parlamentille vuonna 2016 sanoin - - ”valtion ohjaama teollisen mittakaavan elinsiirtojärjestelmä, jota valvotaan kansallisen politiikan ja rahoituksen avulla, ja joka kattaa sekä sotilaalliset että siviilihuollon järjestelmät”.

Parlamentti on päättänyt, että sekä Yhdysvaltain että Arkansasin kongressi kehottaa Kiinan hallitusta lopettamaan välittömästi elinryöstöt vangeilta ja lopettamaan välittömästi Falun Gongin vainon ja vapauttamaan kaikki Falun Gongin harjoittajat ja muut mielipidevangit.

Päätöslauselmassa tuetaan Yhdysvaltain ulkoministeriön suorittamaa täydellistä ja avointa tutkimusta elinsiirtojen käytännöistä Kiinassa ja vaaditaan syytteeseen asettamista niille, joiden on todettu harjoittaneen tällaisia epäeettisiä käytäntöjä.

Lisäksi päätöslauselmassa kehotetaan Arkansasin lääketieteellistä yhteisöä valistamaan kollegoja ja paikallisia asukkaita elinsiirtoihin liittyvistä riskeistä Kiinassa, jotta Arkansasin asukkaat eivät voisi tahattomasti osallistua elinryöstöihin liittyviin murhiin.

Valtion edustajat sopivat ryhtyvänsä toimenpiteisiin, joilla kielletään elinryöstöissä mukana olleiden henkilöiden maahantulo ja pyritään saamaan syytteeseen tällaiset henkilöt, jos heidät löydetään Arkansasista.


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/3/176023.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.