2018 CECC:n vuosikertomus: Falun Gongin vaino jatkuu Kiinassa

The Congressional-Executive Commission on China (CECC, Riippumaton Yhdysvaltojen virasto, joka valvoo muun muassa ihmisoikeuksia ja Kiinan kauppasuhteita) julkisti vuoden 2018 vuosikertomuksensa 10. lokakuuta ja korosti ihmisoikeustilanteen heikkenemistä Kiinassa. Erityisesti kommunistihallinto vainoaa edelleen Falun Gongin harjoittajia, ihmisoikeusasiamiehiä, kuten Gao Zhishengia ja etnisiä vähemmistöjä.

Elinryöstöt mainittiin myös. "Useat kansainväliset järjestöt ilmaisivat huolensa raporteista, joiden mukaan lukuisissa elinsiirroissa Kiinassa on käytetty pidätettyjen vankien elimiä, mukaan lukien Falun Gongin harjoittajat", mainittiin 324-sivuinen raportti, joka on saatavilla CECC:n verkkosivuilla.

“Häpeämätöntä tukahduttamista”

Yhdysvaltain senaattori Marco Rubio (oikealla) ja Yhdysvaltain edustaja Chris Smith (vasemmalla) esittivät vuoden 2018 CECC:n vuosikertomuksen 10. lokakuuta 2018.

Yhdysvaltain senaattori Marco Rubio ja Yhdysvaltain edustaja Chris Smith, CECC:n puheenjohtaja ja yhteispuheenjohtaja, esittivät raportin lehdistötilaisuudessa tuona päivänä. "Kommunistinen puolue on dramaattisesti lisännyt kontrolliaan hallintoon, yhteiskuntaan ja yritystoimintaan ja käyttää häikäilemättä tekniikkaa tavoitteidensa edistämiseksi. Kun amerikkalaiset poliittiset päättäjät kasvavassa määrin tutkivat harhaanjohtavia olettamuksia koskien Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä suhteita, meidän on kyettävä näkemään selkeästi Kiinan kotimaisen tukahduttamisen maailmanlaajuiset vaikutukset", Rubio totesi.

Hän sanoi, että kommunistipuolueen uskonnollisten ryhmien tukahduttaminen heikentää myös Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta. Kommunistipuolueen on noudatettava yleismaailmallisia arvoja paitsi Yhdysvaltojen turvallisuudelle, kansallisille intresseille ja moraalisille arvoille, myös sopusoinnussa Kiinan kansalaisten toiveiden kanssa, jotka pyrkivät suojaamaan perusoikeuksiaan ja todellisia poliittisia uudistuksia.

Hän vaati pakotteita vastuussa olevia kommunistisia virkamiehiä vastaan. Hän sanoi, että valiokunnan epäluottamus on suunnattu Kiinan kommunistipuolueelle, ei kiinalaisille. Itse asiassa kiinalaiset ja kiinalainen kulttuuri ovat antaneet suuren panoksen ihmisen sivilisaatiolle.

"Tämä raportti valottaa Kiinan hallituksen epäonnistumista noudattaa yleismaailmallisia standardeja; valottaa kidutettujen ja kaltoinkohdeltujen poliittisten vankien tapauksia", Smith sanoo. "Jopa Kiinan kommunistipuolueen alhaisilla standardeilla tämä vuosi on ollut häpeämätöntä tukahduttamista." Hän sanoi, että uskonnollisten ryhmien, etnisten vähemmistöjen ja ihmisoikeusasianajajien sorto on mitä vakavin kulttuurivallankumouksen jälkeen.

Hän sanoi, että elinryöstöt mukaan lukien vuosikertomus tarkoittaa, että toimiin on ryhdyttävä tätä valitettavaa käytäntöä vastaan.

Falun Gongin vainoaminen

Lainaus raportista: "Kuten aiempina vuosina viranomaiset jatkavat Falun Gongin harjoittajien pidättämistä ja kaltoinkohtelevat heitä. Ihmisoikeusjärjestöt ja Falun Gongin harjoittajat dokumentoivat pakkokeinot ja väkivaltaiset käytännöt harjoittajia vastaan säilöönoton aikana, mukaan lukien fyysinen väkivalta, unen riisto ja muut kidutusmuodot."

Yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon järjestö Dui Hua Foundation totesi, että Falun Gongin harjoittajat muodostavat suurimman osan Kiinan rikoslain artiklan 300 nojalla tuomituista 800 ihmisestä. Nämä tapaukset vuodesta 2017 on saatavissa oikeudellisissa tietokannoissa.

Heidän joukossaan Den Cuiping, Yuxi’n kaupungista, Yunanin maakunnassa, oli tällä hetkellä vankilassa kärsimässä kuuden vuoden tuomiota. Bian Lichao, Tangshanin kaupungista, Hebein maakunnassa, tuomittiin 12 vuoden vankeuteen. Zhang Ming ja Li Quanchen, Dandongin kaupungista, Liaoningin maakunnassa, pidätettiin myös kesäkuun lopulla.

Jopa muiden maiden kansalaisia vainotaan. 5. tammikuuta 2018 Shenzhenin välituomioistuin Guangdongin maakunnassa vahvisti Malesian kansalaiselle, Miew Cheu Siangi’lle, tuomion (yksi vuosi ja kuusi kuukautta) sekä hänen vaimolleen, Yu Linglanille (viisi vuotta). Heitä syytetään Falun Gongin materiaalien hallussapidosta ja jakelusta.

Joulukuussa 2017 Epoch Times raportoi 29 virkamiehen toimesta tapahtunutta Falun Gongin harjoittajan kuolemantapausta.

FBI-tutkinnan pyytäminen

Raportissa todetaan myös, että kommunistipuolue "asetti itsensä uudelleen Kiinan kansalaisten yksityiselämään laajennetulla biometristen tietojen keruulla, kasvavien valvontaverkkojen avulla ja sosiaalisen luottojärjestelmän jatkuvalla kehittämisellä".

Rubio ja Smith julkaisivat myös kirjeen, jossa pyydetään FBI:tä raportoimaan siitä, miten se käsittelee ”pelotteluja ja uhkia, jotka on mahdoton hyväksyä”, ja jotka kohdistuvat Yhdysvalloissa asuviin kiinalaisten, uiguurien ja tiibetiläisten maahanmuuttajayhteisöihin.

"Kiinan autoritarismi kotona uhkaa suoraan vapauksia sekä syvimpiä arvoja ja kansallisia intressejämme", raportissa todetaan.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/12/172813.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.