Ihmisoikeusasianajaja David Matas varoittaa Kiinan elinryöstöistä kokouksessa Israelissa

David Matas, arvostettu kansainvälinen ihmisoikeusasianajaja, joka avusti natsirikollisten tuomisessa oikeuden eteen, osallistui Israelin Tel Avivin yliopistossa pidettyyn 24. lääketieteelliseen lakia ja bioetiikkaa käsittelevään maailman kokoukseen syyskuussa.

Kokous pidettiin Tel Avivissa, Dan Hotelissa, 2.–6. Syyskuuta 2018. Matas esitteli julisteen Kiinan valtiojohtoisesta elinryöstötoiminnasta, joka koskettaa pääasiassa Falun Gongin harjoittajia ja myös muita mielipidevankeja.

Yli kymmenen vuoden ajan David Matas ja Kanadan entinen valtiosihteeri David Kilgour ovat olleet mukana tutkimassa asiaa, ja molemmat ovat julkaisseet havaintonsa, joissa todetaan, että elinryöstörikoksia on tapahtunut ja tapahtuu Kiinassa. Yhdessä tutkivan toimittajan, Ethan Gutmannin, kanssa he tuottivat myöhemmin päivitetyn version alkuperäiseen tutkimusraporttiin.

Vierailunsa aikana Matas tapasi Israelin terveysministeriön johtajan ja useita terveydenhuoltojärjestelmän edustajia sekä ihmisoikeus- ja lakijärjestöjen edustajia. Hän tapasi myös Negevin Ben-Gurion yliopiston terveystieteellisen tiedekunnan luennoitsijoita ja luennoi lääketieteen opiskelijoille.

Matas välitti seuraavat perusviestit:

1. Elinsiirtoturismi Kiinaan tulee estää – Israelissa tämä asia säädettiin jo vuonna 2008, kun Israelin elinsiirtoja koskeva laki hyväksyttiin johtuen hälyttävästä todistusaineistosta (ihmisistä, jotka ovat saaneet kiistanalaisia elimiä Kiinassa), joka on jo julkaistu.

2. Sairaaloiden ja yliopistojen ei tule osallistua näihin rikoksiin tekemällä elinsiirroissa yhteistyötä kollegoidensa kanssa Kiinassa, jotta ei myönnettäisi legitiimiyttä rikokselle ja tulee evätä pääsy lääketieteellisisiin yhteisöihin niiltä lääkäreiltä, jotka osallistuvat elinryöstöihin. Tämä merkitsee sitä, ettei osallistuta elinsiirtokonferensseihin Kiinassa, ei sallita elinsiirtokirurgien Kiinasta esitellä tutkimustyötään ulkomailla järjestettävissä konferensseissa eikä sallita heidän harjoitella Kiinan ulkopuolella.

Tel Avivin yliopiston bioetiikkakokous

Matasin juliste Kiinan viranomaisten harjoittamasta elinryöstötoiminnasta – jonka uhreja ovat useimmiten mielipidevangit, suurin osa heistä Falun Gongin harjoittajia – herätti mielenkiintoa konferenssin osanottajissa. Monet tutkivat julistetta pitkään, kun taas toiset ottivat kuvan julisteesta luettavaksi myöhemmin.

Elinryöstöjuliste

Monet ihmiset viivyttelivät lähtöään esittääkseen kysymyksiä. Kaksi yleisintä kysymystä oli: Millaisia todisteita on Kiinan elinryöstöistä? Tapahtuuko sitä vielä tänään?

Matas vastasi selittämällä, että heidän päätelmänsä perustuvat suuriin elinsiirtomääriin, todisteisiin, jotka on kerätty ja koottu Kiinan lääketieteellisten keskusten julkaisemista raporteista. Ei ole muuta uskottavaa selitystä niiden elinten alkuperästä, joita käytettiin Kiinassa tehtyjen elinsiirtojen valtavan suuressa määrässä. Nämä luvut ovat paljon suurempia kuin luvut, joita Kiinan hallitus tarjoaa muille mahdollisille elinten lähteille, kuten kuolemaan tuomitut tai vapaaehtoiset lahjoittajat.

Matasin mukaan todisteet siitä, että elinryöstötoiminta jatkuu, on suuri poikkeama lukumäärissä. Kiinan hallitus muuttaa muutaman vuoden välein versiotaan elinten alkuperästä ja kieltää väitteet elinryöstöistä eläviltä ja terveiltä ihmisiltä, enimmäkseen mielipidevangeilta, joista suurin ryhmä ovat Falun Gongin harjoittajat, mutta ei pysty selittämään suurta aukkoa mahdollisten laillisten lähteiden ja todellisten siirtojen välillä. Matas toteaa myös, että "(Kiinassa) ei ole tähän päivään saakka ollut mekanismeja, joilla voidaan taata, ettei väärinkäyttöä tapahdu."

Vakuutusasiamies Aasiasta sanoi elinryöstöväitteistä, että hän matkusti usein Kiinaan ja tapasi elinsiirtokirurgeja saadakseen todisteita vakuutustapauksista, jotka olivat hänen hoidossaan. Hän ei aluksi uskonut, että Kiinalla olisi ollut elinryöstökäytäntö, jota valtio itse hallinnoi, mutta keskusteltuaan Matasin kanssa hänen epäuskonsa näytti saavan ravistelun.

Diplomaattina toimiva asianajaja toisesta Aasian maasta oli kiinnostunut aiheesta ja keskusteli Matasin kanssa pitkään. Hän sanoi, että hän kertoisi oman maansa hallitukselle elinryöstöistä ja Falun Gongin vainosta Kiinassa.

Kokouksen osanottajat tutkivat huolellisesti julistetta

Terveystieteiden tiedekunta, Negevin Ben-Gurion -yliopisto

David Matas on väsymättömästi pyrkinyt välittämään viestiään elinryöstöistä Kiinassa kansainväliselle lääketieteelliselle yhteisölle ja lääketieteen ammattilaisille.

Näyttää siltä, että monille Negevin Ben-Gurion-yliopistosta asia oli jo tuttu, mutta he halusivat perehtyä asiaan syvemmin ja olivat innokkaita välittämään viestin korkeille virkamiehille terveysministeriön hoitotyön ja elinsiirtojen kentällä.

Yli 30 ulkomaiden lääketieteen opiskelijaa (mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada ja Australia) ja vanhempaa luennoitsijaa seurasi 22-minuuttista "Medical Genocid" (Kylmä kansanmurha) -elokuvaa ja kuuli Matasilta kattavan luennon David Kilgourin ja Ethan Gutmannin tutkimuksista valtiojohtoisesta elinryöstötoiminnasta Kiinassa ja sen vaikutuksista muihin maihin.

David Matas luennoimassa

Lääketieteen opiskelijat näkivät elokuvan "Medical Genocid" (Kylmä kansanmurha) ja kuulivat ihmisoikeusasianajaja David Matasilta Kiinan valtiojohtoisesta elinryöstötoiminnasta

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/21/171979.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.