Britannian Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssi

Iso-Britannian Falun Gong -harjoittajilla oli vuosittainen kokoontuminen 28. elokuuta 2016 Columbia Hotellissa. He jakoivat kokemuksiaan kultivoinnin harjoittamiseen liittyvistä asioista.

Kaksikymmentä harjoittajaa kertoi kuinka he olivat pystyneet paremmin kertomaan ihmisille vainosta Kiinassa, seurattuaan periaatteita totuudenmukaisuus, myötätunto ja kärsivällisyys.

Konferenssin jälkeen monet harjoittajat sanoivat olevansa tyytyväisiä mahdollisuuteen kehittää itseään oppimalla toisilta. Heitä liikutti muiden harjoittajien rohkeus auttaa enemmän ihmisiä saamaan tietää tosiasiat Falun Gongista. He myös tunnustivat, että tällä osa-alueella on vielä paljon parannettavaa.

 
Harjoittajat jakavat kultivointikokemuksiaan vuoden 2016 Britannian Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssissa

Tosiasioiden selventäminen ihmisille viisaudella ja positiivisella energialla

Patrick Hayden ja Rob Gray jakoivat viimeaikaisia kokemuksiaan tosiasioiden selventämisestä Euroopan parlamentin jäsenille meneillään olevasta vainosta Kiinassa. He pyysivät mepeiltä tukea, jotta Kiinan hallinnon hyväksymä mielipidevankien (myös Falun Gongin harjoittajat) tappaminen heidän elimiensä vuoksi saataisiin loppumaan.

Harjoittajat jakoivat myös käsityksiään omista kiintymyksistään prosessin aikana.

Puhuessaan meppien kanssa kasvotusten, Patrick yritti päästää irti inhimillisistä käsityksistään ja keskittyä yhteen ajatukseen; auttaa ihmisiä saamaan tietää totuus. Oikeamielisen ajatuksen avulla hän sai viisautta ja energiaa oikaista tehokkaammin väärinkäsityksiä, joita saatoi henkilöllä olla.

Rob kertoi kuinka hän erään kerran kohtasi paljon häiriöitä, kun yritti samalla olla vakuuttava ja saada mepit allekirjoittamaan vetoomuksen vainoa vastaan. Hän ymmärsi, että hän oli keskittynyt allekirjoituksien saamiseen sen sijaan, että olisi antanut mepeille ja heidän avustajilleen tietoa vainon takana olevista tosiasioista. Heti tämän ajatuksen myötä, hän tunsi energiavirran koko kehossaan. Hän tiesi Opettajan kannustavan häntä.

Läpi tämän haastavan prosessin Rob ymmärsi, että tärkeintä oli ylläpitää hyvät ajatukset, mikäli halusi auttaa ihmisiä tietämään tosiasiat.

Myötätunnolla voi tehdä enemmän

Monet harjoittajat jakoivat kokemuksiaan, kuinka inhimilliset kiintymykset ja käsitykset olivat suurimmat häiriöt selvennettäessä tosiasioita ihmisille.

Kun tosiasiat selvennetään kiinalaisille, harjoittajan on usein täytynyt päästää irti taistelutahdostaan ja valituksistaan; heidän pitää myös poistaa kiihkoilun kiintymys, kateus ja pelko. Kun kiintymykset poistettiin, myötätunto tuli tilalle, ja harjoittajat saatoivat tehdä enemmän.

Jokaista ajatusta on myös käsiteltävä vakavasti heti kun koettelemukset ja häiriöt syntyvät, jotta huonot ajatukset voidaan nopeasti poistaa.

Zhou kertoi menneensä päivittäin paikkaan, joka on turistinähtävyys. Hän kertoi kiinalaisturisteille heidän kotimaassaan tapahtuvasta vainosta. Vaikeuksia kohdatessaan hän sanoi itselleen, että hänen pitäisi katsoa sisäänpäin, ja poistaa inhimilliset käsitykset ehdoitta. Hän sanoi, että opiskelemalla Falun Dafan opetuksia, on perusta ihmisten auttamiseksi saada tietää tosiasiat. Kun hän paransi luonteenlaatuaan ja osoitti myötätuntoa kiinalaisia kohtaan, energiakenttä hänen ympärillään muuttui dramaattisesti. Yhä useammat turistit olivat valmiita kuuntelemaan häntä ja hylkäämään Kiinan kommunistipuolueen ja sen alajärjestöt.

Piilokateuden poistaminen

Li kertoi kokemuskertomuksessaan, että hän turhautui usein jokapäiväisen elämän asioista ja hän harmistui helposti kuullessaan, mitä oli tapahtunut harjoittajien keskuudessa.

Kun hän katsoi syitä vihaisuuteensa, hän huomasi sen tulevan kateudesta. Hän myös huomasi, että kateus häiritsi harjoituksia tehdessä, ja aiheutti kitkaa hänen ja muiden harjoittajien välillä. Kun hän löysi kiintymyksensä, jatkuva vihaisuus katosi.

Opettajan myötätunto

Kat Piper osallistui konferenssiin miehensä ja 8-vuotiaan poikansa kanssa. Hän oli äskettäin toipunut sairaudestaan, ja tullut siihen ymmärrykseen, että kun asiat näyttävät vaikeilta, niin kauan kuin hän kohtasi ahdistuksensa todellisena Falun Gongin harjoittajana, opettaja auttaisi häntä, ja hän voisi läpäistä koettelemuksen.

Mitä konferenssista jäi mieleen

Vanhempi harjoittaja Pohjois-Englannissa sanoi, että toisten harjoittajien jakamat kokemukset saavat hänet motivoitumaan ja jatkamaan ahkerasti uudelleen, kuten uusi harjoittaja.

Kaksi uutta harjoittaa Skotlannista kertoi, että tärkeintä, mitä he oppivat konferenssissa, oli pyrittävä nopeasti edistymään kultivoinnissaan ja yritettävä kertoa tosiasiat useammille ihmisille.

Harjoittaja Lontoosta sanoi, että jokainen tarina oli hänelle suuri inspiraation lähde, ja kannusti häntä työskentelemään ahkerammin kultivoinnissaan.


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.