Moraali ja omatunto ovat arvokkaampia kuin raha ja maine

Zhang Lufang, Falun Gongin harjoittaja ja lääkäri Hangzhoun kaupungista, teki rikosilmoituksen Jiang Zeministä kesäkuussa 2015.

Zhang Lufang pidätettiin ja vangittiin kahdeksi viikoksi Falun Gongin harjoittamisesta. Sairaala, jossa hän työskenteli, irtisanoi hänet, koska hän kieltäytyi luopumasta vakaumuksestaan. Zhangin asumislupa peruttiin, joten hänestä tuli asunnoton. Hänen matkapuhelintaan valvotaan.

Alla on otteita Zhangin tekemästä rikosilmoituksesta.

Pidätys ja laiton tuomio

Virkamiehet Gao Liming ja Ou Wensheng paikallisesta sisäisen turvallisuuden yksiköstä pidättivät minut työpaikaltani Xiaoshanin sairaalasta 25. maaliskuuta 2015. He eivät esittäneet virkamerkkejään tai pidätysmääräystä.

Minut vietiin Beiganin poliisiasemalle Xiaoshanin piiriin. Sitten poliisi vei minut kotiini, penkoi sen ja takavarikoi Falun Gong -materiaalia sekä muuta henkilökohtaista omaisuuttani. Puhuin heille Falun Gongista, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta.

Sitten he veivät minut takaisin poliisiasemalle, jossa minua kuulusteltiin ja syytettiin "pahan lahkon hyödyntämisestä häiritsemään yleistä järjestystä ja vahingoittamaan muiden terveyttä", mikä on yleinen Falun Gongin harjoittajiin käytetty syyte. En suostunut allekirjoittamaan mitään asiakirjoja.

Olin pidätettynä viikon ajan, ja sain 1000 yuanin sakot (1). En suostunut allekirjoittamaan pidätysasiakirjoja. Tämän jälkeen minut pidätettiin 15 päivän ajaksi, ja jälleen kieltäydyin allekirjoittamasta mitään pidätysasiakirjoja.

Perheeni ja kanssaharjoittajat soittivat viranomaisille ja pyysivät, että minut vapautettaisiin. He sanoivat, että perheeni voisi tulla hakemaan minut. Mutta kun he saapuivat paikalle, viranomaiset väittivät, että en ollutkaan siellä. Kun perheeni lähti pois, viranomaiset veivät minut suoraan Xiaoshanin piirin pidätyskeskukseen.

Pidätykseni aikana 6-10 -viraston ja sisäisen turvallisuuden yksikön virkamiehet kuulustelivat minua useita kertoja. He uhkailivat minua ja vaativat minua luopumaan vakaumuksestani, mutta kieltäydyin.

Sairaala ilmoitti minulle saaneensa suulliset ohjeet Xiaoshanin piirin poliittisten ja oikeudellisten asioiden valiokunnasta ja terveysvirastosta siitä, että en voisi jatkaa työtäni ellen luopuisi Falun Gongin harjoittamisesta. Xiaoshanin piirin terveysvirasto peruutti virkasuhteeni. Tämän jälkeen myös asumislupani Xiaoshanin piirissä peruttiin. Nyt olen laiton asukas omassa kotikaupungissani.

Toipuminen sairauksista

Minulla oli akuutti mahahaava ja oksensin sen vuoksi verta useita vuosia. Olen myös kärsinyt vyöruususta ja vatsakivuista. Sairaudet aiheuttivat minulle paljon sekä fyysistä että henkistä tuskaa. En löytänyt parannuskeinoa, eivätkä tunnetut lääkäritkään voineet auttaa minua. Söin vain paljon lääkkeitä lievittääkseni oireita.

Sitten sain tietää, että eräs maksasyöpää sairastava potilas toipui aloitettuaan Falun Gongin harjoittamisen keväällä 2014, joten päätin itsekin kokeilla sitä. Harjoitettuani Falun Gongia lyhyen aikaa kaikki oireeni hävisivät. Tämä oli ihmeellistä.

Falun Gong opetti minua olemaan parempi ihminen

Alettuani harjoittaa Falun Gongia seurasin sen kolmea periaatetta: Totuudenmukaisuus ‒ Laupeus ‒Kärsivällisyys. Kohtelin jokaista ystävällisesti ja asetin muut aina etusijalle. Hoidin jokaista potilastani ystävyydellä ja olin hyvin pidetty kollegoideni ja potilaideni keskuudessa. Tunsin itseni hyvin energiseksi.

Falun Gongin harjoittaminen opetti minulle, että moraali ja omatunto ovat arvokkaampia kuin raha ja maine. Falun Gong opetti minua olemaan parempi ihminen.

Taustaa

Kiinan kommunisti puolueen (KKP) entinen johtaja Jiang Zemin ohitti muut politbyroon pysyvän komitean jäsenet ja käynnisti väkivaltaisen Falun Gongin vainon heinäkuussa 1999.

Vaino on johtanut tuhansien Falun Gongin harjoittajien kuolemaan viimeisten 16 vuoden aikana. Lukuisia harjoittajia on kidutettu ja tapettu heidän sisäelintensä vuoksi. Jiang Zemin on suoraan vastuussa brutaalin vainon aloittamisesta ja sen jatkumisesta.

Hänen henkilökohtaisessa ohjauksessaan KKP perusti laittoman turvallisuuselimen, "6-10 -viraston", 10. kesäkuuta 1999. Organisaatio ohittaa poliisivoimien ja oikeuslaitoksen päätösvallan viraston toteuttaessa Jiangin antamia Falun Gongia koskevia määräyksiä: ”Mustatkaa heidän maineensa, saattakaa heidät vararikkoon ja tuhotkaa heidät fyysisesti.”

Kiinan laki sallii kansalaistensa olla kantajina rikosasioissa, ja monet harjoittajat ovat nyt käyttäneet tätä oikeutta jättäessään kanteita entisestä diktaattorista.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/1/158062.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.