National Press Clubin raportti: Kiinan valtava tarjonta sisäelinmarkkinoilla perustuu tappamiseen

Kolme kansainvälistä tutkijaa julkaisi 22. kesäkuuta 2016 National Press Clubilla Washingtonissa seikkaperäisen päivityksen mielipidevankien tappamisesta heidän elimiensä vuoksi Kiinassa.

Tutkijoiden laajassa tutkimuksessa, joka perustuu tiedotusvälineiden lääketieteellisiin julkaisuihin, sairaalaoiden sivustoihin, ja web-arkistoihin, päätellään, että elinsiirtojen määrä Kiinassa on lisääntynyt ja uhrien määrä on paljon korkeampi kuin aiemmin arvioitiin.

Kanadan entinen Aasian-Tyynenmeren alueen apulaisulkoministeri David Kilgour, ja ihmisoikeusasianajaja David Matas julkaisivat vuonna 2009 kirjan ”Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China. Kirjan on tarkoitus valaista elinryöstörikoksia eläviltä Falun Gongin harjoittajilta Kiinassa.

Palkittu Kiina-analyytikko ja tutkiva journalisti Ethan Gutmann julkaisi vuonna 2014 kirjan Slaughter, missä kerrotaan joukkomurhista, elinryöstöistä ja Kiinan salaisesta ratkaisusta mielipidevankiongelmaan sen jälkeen, kun riippumaton selvitys johti tutkinnan käynnistämiseen.

 

David Kilgour, Kanadan entinen Aasian-Tyynenmeren alueen apulaisulkoministeri isännöi lehdistötilaisuutta, jossa National Press Club julkaisi päivitetyn raportin 22. kesäkuuta.

 

Ihmisoikeusjuristi David Matas julkaisi vuonna 2009 yhdessä David Kilgourin kanssa kirjan ”Bloody Harvest”: elinryöstöt Falun Gongin harjoittajilta Kiinassa.

Raportin julkaisu ja lehdistötilaisuus oli muutama päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kongressi 13. kesäkuuta 2016 hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman H.Res. 343, tuomiten järjestelmälliset valtiojohtoiset elinryöstöt mielipidevangeilta ilman heidän suostumustaan. Mukana on myös suuri määrä Falun Gongin harjoittajia ja muiden uskonnollisten ja etnisten vähmmistöryhmien jäseniä.

"Kiina on jatkanut ehkä karmeimpia ja räikeimpiä ihmisoikeusrikkomuksia Falun Gongin harjoittajia ja muita mielipidevankeja kohtaan, mutta ei ole juurikaan saanut kritiikkiä, saati seuraamuksia tekemistään väärinkäytöksistä", selitti kongressiedustaja Ileana Ros-Lehtinen, joka pani alulle päätöslauselman viime vuonna. Hän totesi, että vainoa ja elinryöstöjä "täytyy vastustaa maailmanlaajuisesti ja lopettaa se ehdoitta."

Perusteellinen tutkimus

Uusi 680-sivuinen raportti (ladattavissa osoitteesta www.endorganpillaging.org) tarjoaa laajan päivityksen tutkimustyöstä, jonka ovat kirjoittaneet kolme tutkijaa viime vuosikymmenen aikana. Yli 2300 viittauksen lisäksi se sisältää suuren määrän tietoa, joka on kerätty tiedotusvälineiden mainosmateriaaleista Kiinassa, lääketieteen lehdistä, ja sairaaloiden sivustoilta.

Koska monet kiinalaiset elinsiirtoihin liittyvät verkkosivustot on poistettu tai muutettu sen jälkeen, kun elinryöstörikokset paljastuivat vuonna 2006, raportissa myös paneudutaan verkkosivujen arkistoista löytyviin tietoihin. Lisäksi tutkijat tarkastelevat elinsiirtojen määriä, sairaalapaikkojen kapasiteettia, hoitohenkilökunnan koulutusta, ja hallituksen rahoituspolitiikkaa.

Elinsiirto tarvittaessa

Useimmissa maissa potilaat joutuvat odottamaan vuosia saadakseen uuden munuaisen tai maksan. Kiinassa taas monille sopivan elimen löytyminen lasketaan päivissä, korkeintaan kuukausissa. Tuhansissa ”hätätapauksissa” maksansiirtopotilaille löytyy uusi elin alle kolmessa vuorokaudessa. Jotkut sairaalat jopa tarjosivat takuun, että se löytää sopivan munuaisluovuttajan kahdessa viikossa.

Mainosmateriaaleissa tai Kiinan sairaaloiden verkkosivuilla väitettiin, että elimenluovuttajia on helposti saatavilla niitä tarvitseville potilaille. Hylkimistapauksessa jotkut sairaalat pystyivät hankkimaan useita elimiä yhtä potilasta varten.

Lisäksi sairaalat hinnoittelivat elinsiirrot verkossa. Jotkut ovat keksineet palveluihinsa houkutuksia saadakseen ulkomaisia potilaita (elinsiirtoturisteja). Kyseessä olivat satojen tuhansien tai jopa miljoonien USA:n dollarien elinsiirrot. Odotusajat olivat yleensä lyhyitä, monissa tapauksissa vain viikkoja.

 

Palkittu Kiina-analyytikko ja tutkiva journalisti Ethan Gutmann esitteli päivityksiä liittyen elinryöstöihin Kiinassa.

Suuri määrä elinsiirtoja - vain muutama lahjoitus

Toinen tutkijoiden toteama ilmiö oli tehtyjen elinsiirtojen valtava määrä Kiinassa. Sairaaloiden verkkosivujen, lääkäreiden kokemuksien, ja tiedotusvälineiden mukaan, jotkut lääkintäryhmät tekevät elinsiirtoja jatkuvasti. Joidenkin elinsiirtokeskuksien vuodepaikkojen käyttöaste oli säännöllisesti yli 100%. Kun uusia rakennuksia rakennettiin, tiloja laajennettiin, ja vuodepaikkoja lisättiin, elinsiirtotoiminnan johtaja Huang Jiefu ilmoitti suunnitelmastaan vuonna 2015, missä sairaaloille myönnetään lisää elinsiirtolisenssejä, eli 169:stä 300:een.

Koska Kiinan perinteet vaativat, että ruumiit säilytetään kokonaisina kuoleman jälkeen ja koska Kiinassa ei ole tehokasta elinluovutusjärjestelmää, vapaaehtoiset elinluovutukset ovat hyvin harvinaisia. Kuitenkin suuri määrä elimiä niin lyhyellä aikavälillä herättää kysymyksiä niiden alkuperästä. Kiinan viranomaislähteet väittivät, että elimet olivat teloitetuilta vangeilta (ennen vuotta 2015) ja vapaaehtoisten lahjoitusten osuus on vain murto-osa tehtyihin elinsiirtoihin.

Sen jälkeen, kun elinryöstöt ensimmäisen kerran herättivät kansainvälisen huomion vuonna 2006, Kiinan elinsiirtolaitokset ryntäsivät muuttamaan tai poistamaan elinsiirtoihin liittyvää tietoa verkosivuillaan. Vaikka Kiinan virallinen elinsiirtojen määrä on noin 10000 vuodessa, tämä määrä voidaan helposti ylittää vain muutamalla sairaalla. Vuonna 2007 yli 1000 sairaalaa haki elinsiirtolupaa terveysministeriöstä, mikä osoittaa, että ne tekivät vähintään yhden elinsiirron vuodepaikkaa kohti.

Perustuen ministeriön vähimmäiskapasiteettimääräyksien vaatimuksiin, 146 sairaalassa sallitaan munuais- ja maksansiirtoleikkauksia, ja ne olisivat voineet tehdä vähintään miljoona elinsiirtoleikkausta vuodesta 2000. Todellisuudessa kaikki nämä laitokset toimivat reilusti yli minimikapasiteetin. Lisäksi monet laitokset tekivät elinsiirtoja suuressa mittakaavassa ilman ministeriön lupaa.

Valtiorikos

Tiedotusvälineiden paljastettua elinryöstöt Kiinassa vuonna 2006 todisteet ovat osoittaneet, että käytäntö on jatkunut, vaikka siitä tulikin salamyhkäistä. Johtuen "ongelmista elinten alkuperästä", kuten tunnettu elinsiirtokirurgi toteaa, että elinsiirtojen määrät on usein raportoitu alle todellisuuden, ja ne ovat huonosti dokumentoituja, minkä johdosta tarkkojen lukujen antaminen on hyvin vaikeaa.

Raportissa käsiteltiin myös valtion organisaatioita, jotka ovat mukana mielipidevangeilta tapahtuvissa elinryöstöissä. Tähän liittyvät myös Falun Gongin harjoittajien pakolliset lääkärintarkastukset heidän pidätettynä ollessaan.

Raporttiin on kerätty yksityiskohtaista tietoa sairaaloiden potilaslähteistä, valtakirjoista, kapasiteetista, henkilöstön pätevyydesta ja rahoituksesta.

Tragedia ei lopu elinryöstöihin ja elinsiirtoihin. Kun useat plastinoitujen (1) ruumiiden näyttelyt kiersivät ympäri maailmaa, elinten alkuperä - useimmat Kiinasta - oli arvoitus. Lisääntyvä todistusaineisto on liittänyt ne pidätettyihin Falun Gongin harjoittajiin, ja monia heistä käsitellään raportissa.


1) Plastinoinnissa ruumiin nesteet ja rasvat korvataan nestemäisillä muoveilla.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/24/157546.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.