Amerikkalainen lakialoite H.R. 5379 rankaisee Kiinan ihmisoikeuksien rikkojia

Kongressin jäsen Chris Smith esitteli uuden lakialoitteen, joka rankaisee Kiinan ihmisoikeusrikoksista vastuussa olevia henkilöitä.

Lakialoite 5379 (H.R. 5379) esittää viisumikieltoa ja taloudellisia sanktioita henkilöille, jotka ovat loukanneet Kiinassa ihmisoikeuksia. Kyseessä on ensimmäinen lakialoite, joka esittää yksityiskohtaisia toimenpiteitä Kiinan ihmisoikeuksia loukanneiden henkilöiden saattamiseksi rikosvastuuseen.

Lakialoitteen mukaan syyllisiksi lasketaan niin ohjeita antavat johtajat kuin myös kyseisiä toimenpiteitä toimeenpanevat yksilöt. Lakialoite tarjoaa suojelua suurimmalle osalle Kiinan ihmisoikeusrikoksien uhreista, mukaan lukien Falun Gongin harjoittajille, kotikirkkojen jäsenille, etnisille vähemmistöille, raskaana oleville naisille jne.

Syyllisten ja heidän lähimpien sukulaistensa viisumien kieltämisen ja kumoamisen lisäksi lakialoite esittää, että heitä vastaan ryhdyttäisiin myös taloudellisiin toimenpiteisiin, kuten jäädyttämällä heidän Yhdysvalloissa sijaitseva omaisuutensa.

H.R. 5379 on esitetty 31. heinäkuuta 2014, ja se on osoitettu Ulkoasiainvaliokunnalle sekä lisäksi Talouspalvelujen, Oikeuslaitoksen, ja Ways and means -valiokunnille.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi aikaisemman päätöslauselman H. Res. 281, joka tuomitsee Kiinassa tapahtuvat elinryöstöt mielipidevangeilta, joihin kuuluu suuri määrä Falun Gongin harjoittajia. H. Res. 281 on nyt valmis kongressin salissa toimeenpantavaa yleistä äänestystä varten, minkä jälkeen siitä tulee virallinen kongressin päätöslauselma.

 

Newjerseyläinen kongressin jäsen Christopher Smith, joka on Ulkoasiainvaliokunnan pitkäaikainen jäsen, toimii lisäksi puheenjohtajana kyseisen valiokunnan Afrikan, Maailmanlaajuisen terveyden, Maailmanlaajuisten ihmisoikeuksien ja Kansainvälisen järjestön alakomiteassa.

H.R. 5379:n tarkoitus on ”rangaista sellaisia henkilöitä ja heidän perheenjäseniään, jotka ovat vastuussa vakavien meneillään olevien Kiinan tasavallan kansalaisiin kohdistuneiden ihmisoikeus- tai törkeiden loukkausten toimeenpanemisesta, suojella yleismaailmallista vapautta Kiinassa, sekä toimia muissa tarkoituksissa.”

Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön vuoden 2013 Kansainvälinen uskonnonvapauden raportti julkaistiin päivää ennen H.R. 5379:n esittämistä. Myös siinä korostetaan keinoja, jolla henkilöitä ja/tai hallituksia asetetaan vastuuseen osallisuudestaan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Kyseiset keinot valtuuttaa sama laki, joka valtuuttaa raportin.

Kongressin jäsen Smith puolsi kyseistä lakialoitetta valmistelemassaan lausunnossa heinäkuun 17. päivän puoluekokouksessa Capitol Hillissä Washington DC:ssa: ”Työskentelen tällä hetkellä lakialoitteen parissa, joka rankaisee sellaisia henkilöitä Kiinassa – virkamiehiä, poliiseja sekä niitä jotka kiduttavat Falun Gongin ja muiden oikeuksien puolustajia Kiinassa – viisumikielloilla ja taloudellisilla sanktioilla. Kiinan ihmisoikeuksien suojelemisen toiminta vuonna 2014 on jotakin sellaista, jonka haluan esitellä pian, koska Kiinan viranomaisten täytyy tietää, että heidän teoillaan on seurauksia.”

H.R. 5379 on erityisen voimakas siksi, että monilla Kiinan kommunistipuolueen (KKP) virkamiehillä on omaisuutta Yhdysvalloissa. Taloudellisten sanktioiden ja viisumikieltojen myötä heidän tämänhetkiset pakostrategiansa tai eläkesuunnitelmansa eivät välttämättä ole enää mahdollisia. Siispä lakialoitteessa esitetyt rangaistukset saattavat toimia heille tehokkaina pelotteina sekä estää heitä osallistumasta vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, kuten Falun Gongin harjoittajien vainoamiseen.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2014/8/6/2409.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.