Uusi kansainvälinen yleissopimus tekee elinkaupasta rikollista toimintaa

Euroopan neuvosto on äskettäin hyväksynyt uuden kansainvälisen yleissopimuksen, joka tekee ihmiselinten laittomasta kaupallisesta siirrosta rikollista. Yleissopimus on avattu allekirjoituksia varten sekä neuvoston jäsenille että ei-jäsenille.

Espanja isännöi allekirjoitusten avausseremoniaa vuoden 2014 lopulla tai vuoden 2015 alussa.

Virallisessa tietoiskussa neuvosto tiedottaa taustoista tämän uuden yleissopimuksen hyväksymiselle: "Elinten puute, talouskriiseistä johtuvat valtavat erot terveydenhuoltojärjestelmissä ja ahneudesta johtuvat häikäilemättömät salakuljetukset ovat viime vuosina johtaneet kasvavaan elinsiirtoturismiin ja ihmiselinten kauppaamiseen."

Neuvosto sanoo ihmiselinten kaupan loukkaavan "ihmisarvoa ja oikeutta elämään" ja kutsuu sitä "vakavaksi uhkaksi kansanterveydelle."

Vaikka yleissopimuksessa jätetään osapuolille avoimeksi, että ne saavat itse päättää elinkauppaan syyllistyneiden asettamisesta syytteeseen, on kirurgi, joka suorittaa sisäelimen irrottamisen tai siirron, aina rikosvastuussa.

Uuden yleissopimuksen "tarkoituksena on yhdenmukaistaa rikosoikeudellinen järjestelmä Euroopassa sekä asettaa tehokkaammin syytteeseen ihmiskaupasta vastuussa olevat henkilöt ja rikollisjärjestöt", sanotaan virallisessa tietoiskussa.

Eri maat ovat ottaneet käyttöön useita erilaisia versioita omista rikosoikeudellisista laeistaan elinkaupparikoksissa.

Euroopan neuvostoon kuuluva Israel vahvisti vuonna 2008 rikosoikeudellisen lain, joka kieltää sen kansalaisia vastaanottamasta laittomia elinsiirtoja ulkomailla. Tällaiset laittomista elinsiirroista aiheutuneet kulut eivät kuulu vakuutusyhtiöille.

Dr. Jacob Lavee’lla, Lähi-idän suurimmassa sairaalassa, Tel Madical Hashomerin Sheba Medical Centerissä’lla työskentelevällä israelilaisella lääkärillä, oli suuri vaikutus lain aikaansaamisessa. Hän havaitsi ongelman, kun hänen potilaansa saivat Kiinassa käytyään uuden sopivan elimen parissa viikossa. Tutkittuaan tilannetta lisää hän tuli siihen johtopäätökseen, että elimet olivat laittomia, ja toi esiin väitteet elinryöstöistä Falun Gongin harjoittajilta.

Vuonna 2010 Espanja hyväksyi samanlaisen lain, jonka mukaan rikoksentekijät tuomitaan 3-12 vuoden vankeuteen.

Australia muutti vuoden 1995 rikosoikeudellisen lakinsa maaliskuussa 2013 sisällyttämällä siihen elinkaupan rikoksena.

Euroopan unioni hyväksyi viime joulukuussa päätöslauselman, jossa tuomitaan ja vaaditaan lopetettavaksi Kiinassa tapahtuvat elinryöstöt mielipidevangeilta, joista suurin osa on Falun Gongin harjoittajia.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/25/2217.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.