Sima Qian kirjoitti Kiinan ensimmäisen täydellisen historian

Sima Qian syntyi Han-dynastian aikana ja häntä on pidetty kiinalaisen historiankirjoituksen isänä teoksestaan "Suuren historian tallenteet" (Matrix).

Sima Qian isä palveli Hanin keisari Wu'ta Han-dynastian aikana kirjanoppineena. Vuonna 126 eKr. keisari järjesti maanlaajuisen matkan Sima Qianille, joka tällöin oli parikymmenvuotias. Sima Qian hyötyi paljon tästä matkasta, hän muun muassa sai runsaasti ensikäden tietoa kokoelmaansa historiallisista arkistoista. Matka antoi hänelle laajemman näkemyksen ja mittavan tietämyksen sekä uusia ystäviä. Kun hän palasi matkaltaan, hänet nimitettiin Palatsinhoitajaksi, jonka tehtäviin kuului matkustaa keisari Wu'n mukana tarkastamassa alueita eri puolilla maata. Hän jatkoi paikallisten historiatietojen keräämistä. Myöhemmin hän peri isänsä työn ja jatkoi tämän aloittamaa kunnianhimoista hanketta kirjoittaa Kiinan ensimmäinen täydellinen historia "Shiji."

Sima Qian uskoi, että historioitsijoiden olisi oltava puolueettomia ja itsenäisiä eikä tehdä sitä mitä keisarit haluavat. Voidakseen tallentaa historialliset asiat ja tapahtumat objektiivisesti ja puolueettomasti, hän käytti paljon aikaa ja vaivaa kerätessään yksityiskohtia ja tarkisti johdonmukaisuuden, vaikka se oli kovaa työtä. Hän yritti parhaansa varmistaakseen, että kirjasta tulisi kattava ja objektiivinen. Yksi haaste oli se, miten kirjoittaa keisarin ja hänen isänsä teoista. Sima Qian päätti lopulta tallentaa kaiken, sekä hyvät, että huonot teot, mikä ärsytti keisari Wu'ta.

Vuonna 98 eKr. Sima Qian oli mukana oikeustapauksessa, jossa kenraali Li Ling antautui Xiongnulle. Sima oli ainoa henkilö, joka puolusti kenraali Li'tä tuomioistuimessa, ja keisari Wu oli raivoissaan ja määräsi hänet vangittavaksi odottamaan tuomiota kunnian loukkauksesta. Saadakseen valmiiksi monumentaalisen teoksensa, Sima Qian teki lupauksen isänsä kuolinvuoteella, hän valitsi kuoleman sijasta nöyryyttävän kastraation.

Hän voitti ajatuksen itsemurhasta, joka hänen odotettiin tekevän, ja käytti kaiken aikansa teoksensa valmistumiseen. 55-vuotiaana ja 10 vuoden kovan työn jälkeen hän vihdoin sai valmiiksi historialliset kirjoitukset ”Shiji” vuonna 91 eKr.

Shiji, "Records of the Grand Historian” on erikoisin historiallinen mestariteos, ensimmäinen kokonainen historia Kiinasta päättyen Sima Qianin omaan aikakauteen. Se kattaa yli kaksi tuhatta vuotta, Keltaisesta keisarista Hanin keisari Wu'hun. Teos koostuu yhteensä 520 tuhannesta sanasta joka yhteenlaskettuna tarkoittaa 3000 vuotta Kiinan historiaa. Se kattoi tavalliset ihmiset, hallitsijat, kuninkaat, keisarit ja kuninkaalliset perheet, aateliset, feodaaliset perheet, ja suuren määrän yleisiä periaatteita sekä sosiaalisia riittejä, musiikin, kalenterin, tähtitieteen, kirjallisuuden ja talouden.

Lainaukset Sima Qianin "Shiji'sta" kuten "tallenna vain totuus" ja "ei kerskailua eikä peittelyä" ovat saaneet erittäin paljon kiitosta Kiinan historioitsijoilta. Luopumalla henkilökohtaisesta kunniastaan hän jätti jälkipolville erinomaisen ja täydellisen historian muinaisesta Kiinasta.

Sima Qian (Blue Hsiao, Epoch Times)

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.