Elokuva Falun Gongin vainosta lähetettiin Norjan kansallisella TV-asemalla

Norjan kansallinen TV-asema lähetti elokuvan Falun Gongin vainosta

Joka vuosi Norjan TV-asemilla ei ole mainoksia pääsiäispyhien aikaan. Niinä päivinä TV-asemat antavat kaiken mainosajan hyväntekeväisyys –ja vapaaehtoisjärjestöjen käytettäväksi. Norjan Falun Gongin harjoittajat päättivät käyttää mahdollisuutta hyväkseen kertoakseen norjalaisille meneillään olevasta Falun Gongin harjoittajiin kohdistuvasta vainosta Kiinassa. Niinpä harjoittajat tekivät elokuvan nimeltä ”Lopettakaa Falun Gongin vaino” ja lähettivät sen kansalliselle TV-asemalle, Norge Televisiolle. TV- Norgen henkilökunta liikuttui filmistä ja sen sisällöstä joka kuvasi Kiinassa meneillään olevaa vainoa ja otti mielellään vastaan harjoittajien elokuvan pääsiäisen ohjelmistoonsa.

TV- Norge on yksi Norjan suurimmista tv-asemista, joka lähettää ohjelmiaan koko maahan. Norja on korkealla, arktisella alueella ja useat paikat ovat eristyksissä toisistaan. Kaupungit ja kylät ovat suurimmaksi osaksi pieniä ja harvaan asuttuja. Televisio on näin ollen hyvä keino kertoa norjalaisille vainosta Kiinassa. Kohta kuuden vuoden ajan Falun Gongin harjoittajat Kiinassa ovat olleet Kiinan kommunistipuolueen julman sorron kohteena: Satojatuhansia harjoittajia on lähetetty työleireille, tuhansia on tapettu, lukemattomia on joutunut kodittomaksi, erotettu työpaikastaan ja lukuisilta on riistetty toimeentulo vain koska he haluavat elää Totuudenmukaisuus-Laupeus-Kärsivällisyys –periaatteiden mukaisesti.

Norjan Falun Gongin harjoittajat keskustelivat ymmärryksistään elokuvasta ja yhdessä päättivät, että elokuvan sisällön pitäisi olla soveltuva pääsiäisen ohjelmistoon. Elokuvassa ei siten kuvattu yksityiskohtaisesti Kiinan Falun Gongin harjoittajiin kohdistuvia julmuuksia, vaan sen sijaan pyrittiin kuvailemaan enemmänkin Falun Dafan hyvyyttä, kauneutta ja arvokkuutta. Elokuvassa näytetään pääosin Kiinassa kuoliaaksi vainottujen harjoittajien kuvia, joita on kaikilta eri elämän aloilta äideistä isiin, lapsiin ja vanhempiin ihmisiin. Tämä kuvastaa, että kaikki voivat uskoa Falun Dafaan ja Totuudenmukaisuuteen, Laupeuteen ja Kärsivällisyyteen, mutta kertoo myös meille samalla Kiinan vainon pahuudesta, missä kaiken ikäiset harjoittajat ovat joutuneet väkivallan ja kidutuksen kohteeksi.

Elokuva lähetettiin koko Norjaan pitkänäperjantaina, sekä pääsiäispäivänä. Rohkaisevaa oli se, että suuri tv-asema otti näin positiivisen ja kannustavan asenteen tässä vakavassa aiheessa ja ilmaisi myötätuntoisen puolensa korkealla ammattitaidolla.


Alkuperäinen artikkeli Norjaksi: http://no.clearharmony.net/articles/200504/429.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25904-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.