Suomen hallitus seuraa tarkasti Kiinassa tapahtuvaa Falun Gongin vainoa

Suomen ulkoministeriö vastasi kirjeitse Falun Dafan harjoittajille, jotka ovat toimittaneet ulkoministeriön ihmisoikeusyksikköön vetoomusadresseja, joissa vaaditaan välitöntä loppua Falun Gongin vainolle. Alapuolella on ihmisoikeusyksikön vastaus Falun Dafa -harjoittajien lähettämään kirjeeseen, jossa käsiteltiin erityisesti lapsiin kohdistuneita vainotapauksia.

Asia: Falun Gong

Hyvä xx,

Haluan kiittää teitä lähettämästänne kirjeestä koskien Falun Gongia. Olemme saaneet Falun Gongia koskevia vetoomuksia myös muualta Suomesta.

Olemme tutustuneet keräämiinne vetoomusadresseihin Falun Gong –harjoittajiin kohdistuvasta vainosta sekä lähettämäänne erityisraporttiin lapsiin kohdistuvista ihmisoikeusrikkomuksista.

Suomen hallitus on edelleen jatkanut Kiinan ihmisoikeustilanteen tarkkaa seuraamista. Muiden kysymysten ohella myös Falun Gongin tilannetta seurataan jatkuvasti sekä Suomen ja Kiinan kahdenvälisissä suhteissa että Euroopan unionin ja Kiinan välisen ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä.

Pidän kansalaisjärjestöiltä saamaamme tietoa Kiinan ja muiden maiden ihmisoikeustilanteesta hyvin tärkeänä ja toivon, että hyvä yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa.

Ystävällisin terveisin,

(nimi poistettu)
Yksikön päällikkö
Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.