FDI: Petollisen propagandan luoman julkisivun takana ilmenee joukkotuhonta

"Joukkotuhonnalla…tarkoitetaan jokaista seuraavaa tekoa, joka tähtää jonkin kansallisen, etnillisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän hävittämiseen tässä sen ominaisuudessa joko kokonaan tai osittain: (a) ryhmän jäsenten tappamista; (b) vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttamista ryhmän jäsenille….”
– Yk:n yleissopimus joukkotuhonnon ehkäisemiseksi, 1948

29-vuotias Hra Zhang Xiaohong kuoli kestettyään lähes kaksi vuotta ankaraa kidutusta: sähköshokkeja, hakkaamista ja köysiin sitomista Kiinan työleirillä.
LONTOO (EFGIC) – Lähes kahden vuoden ankaran kidutuksen jälkeen kiinalaisella työleirillä, 29-vuotias Hra Zhang Xiaohong – painaen suunnilleen puolet alkuperäisestä painosta – kuoli 4. elokuuta 2003.

Zhang pidätettiin 21. syyskuuta 2001 jakamasta yleisellä paikalla esitelehtisiä, jotka sisälsivät tietoa ihmisoikeusrikkomuksista Falun Gongin harjoittajia kohtaan Kiinassa. Pian sen jälkeen kun hänet pidätettiin, Zhang tuomittiin kahdeksi vuodeksi Mianyangin Xinhuan työleirille Sichuanin maakunnassa, missä häntä kidutettiin sähköshokeilla, häntä hakattiin, häneltä riistettiin unta ja sidottiin köysiin kunnes hän menetti tajuntansa. Kidutusta suoritettiin säännöllisesti koska työleirin vartijat yrittivät pakottaa häntä kirjoittamaan katumuslausunnon, jossa takaa luopuvansa Falun Gongin harjoittamisesta.

Kuten tuhannet muut Kiinan tapaukset menneiden vuosien aikana, Zhangin kiduttaminen on osana entisen Kiinan johtajan Jiang Zeminin menettelytapaa ”hävittää” perinteinen kiinalainen harjoitus, ja se on yksi hallinnon sallima keino sen tekemiseen. Muita hallinnon käyttöön ottamia menetelmiä on mm. pakkoaivopesuluokat, mielisairaaloihin sulkeminen ja neljän vuoden mediakampanja Falun Gongin panettelemiseksi.

Kiinan kommunistipuolueen äänitorven, Xinhua-uutistoimiston viimeviikkoisessa lausunnossa hallinto julisti ”taistelua loppuun saakka” Falun Gongia vastaan.

Hallinto, joka uudelleen rakentaa mainettaan SARS-peittelyjen seurauksena ja noudattaa Falun Gongin ”hävittämisen” määräyksiä entiseltä maan johtajaltaan, mikä on tämän ”taistelun” luonne ja kuinka se oikein toteuttaa sitä? Kuten Hra Zhangin tapaus kuvaa sitä – vaikka se on ”sosiaalisen järjestyksen” ylläpitämisen verhoamaa ja peitettynä Falun Gongin vastaisella panettelukampanjalla – vastaus löytyy kuitenkin suoraan unohtumattomasta sanasta: kansanmurha.

Perinteinen kiinalainen usko 100 miljoonan vahvuinen

Vuosien 1992 ja 1999 välisenä aikana Falun Gong -- henkinen harjoitus, joka perustuu totuudenmukaisuuden, laupeuden ja kärsivällisyyden periaatteisiin, ja jolla on juuret syvällä Kiinan kulttuurissa – kukoisti läpi Kiinan maan. Marraskuussa 1998 Kiinan valtionjohtoinen Shanghain TV raportoi, että noin 100 miljoonaa ihmistä harjoitti Falun Gongia – suunnilleen yksi kahdestatoista kiinalaisesta.

Huhtikuussa 1999 Associated Press raportoi samanlaisesta luvusta, sanoen, ”vähintään 70 miljoonaa harjoittaa Falun Gongia, valtion urheiluhallinnon mukaan.”

Falun Gongin harjoittajia oli kaikilta elämän aloilta, maanviljelijöistä pankkiireihin, kotirouvista hallituksen ja armeijan johtajiin. Jotkut lähteet sanovat, että hallituksen virkamiehet korkeimmalla tasolla – Politbyroon pysyvän komitean jäseniä – oli lukenut Falun Gongin kirjoja ja heillä oli perheenjäseniä, jotka harjoittivat Falun Gongia.

Entinen Kiinan johtaja antaa ohjeet ”hävittää” Falun Gong

Heinäkuussa 1999 pelokkaana ja kateellisena siitä, että Falun Gong oli koskettanut niin suuren ihmismäärän sydämiä, Jiang Zemin käytti valtaansa maan johtajana kieltämään harjoituksen – teko, joka oli politbyroon pysyvän komitean päätöksen vastainen yhtä hyvin kuin pääministerinkin. Jiangin teot Falun Gongia vastaan olivat itse asiassa laittomia, koska ne ylittivät valtuudet, jotka Kiinan perustuslaki myöntää hänelle.

Kiinan lähteiden mukaan ja tuhansien uhrien todistajanlausuntojen mukaan, Jiang toteutti vainoa kolmiosaisen toimintaohjeiden kautta jotka annettiin kaikille hallituksen tasoille:

  1. Tuhotkaa Falun Gongin harjoittajat fyysisesti systemaattisella pakkotyöllä, kidutuksella ja tappamisella. Tämä sisältää pakolliset aivopesuistunnot sekä vangitsemisen mielisairaaloihin, joissa moniin pistetään keskushermostoa vahingoittavia lääkkeitä.
  2. Tuhotkaa Falun Gongin harjoittajien maine maailmanlaajuisella mediakampanjalla. Tarkoitus on luoda Falun Gongista demoninen kuva, kuvailemalla harjoittajia perättömästi vaarallisen kultin jäseniksi ja uhkaksi yhteiskunnalle.
  3. Saattakaa Falun Gongin harjoittajat taloudelliseen vararikkoon. Kommunistinen valtio, jossa hallitus voi kontrolloida huomattavasti työllisyyttä ja asuntoja, salli Jiangin kieltää harjoittajilta mm. palkat, eläkkeet, koulutuksen, asunnot jne. Tämä lisäksi monet kärsivät poliisien vangitsemina laajamittaisesta kiristyksestä, omaisuuden takavarikoinnista sekä valtion pakottamista sakoista.

“610-virasto” – Gestapo Falun Gongia varten

“Kuten SARSin tapauksessa aikaisemmin tänä vuonna, Falun Gongin vaino Kiinassa on peitelty valheiden ja väärien tietojen verkolla… totuus on, että se on kansanmurhaa.”
-- Nti Gail Rachlin,
FDI puhemies

Jiangin toimintaohjeita toteutti pääasiallisesti “610-virasto” – Gestapo-tyylinen toimisto, jonka Jiang loi yksinomaan toteuttamaan ”Falun Gongin hävittämisen” menettelytapaa. Yhdysvaltojen kongressin yksimielisessä (420-0) päätöslauselmassa 610-virastoa kuvailtiin elimeksi, joka on määrätty ”johtamaan Falun Gongin jäsenten vainoa järjestelmällisellä aivopesulla, kidutuksella ja murhaamisella”

Kiinan lähteet kertovat kuinka 610-viraston määräyksien mukaan poliiseille, pidätyskeskuksien ja työleirien virkamiehille läpi maan myönnetään palkintoja ja ylennyksiä heidän onnistumisestaan saada lausuntoja harjoittajilta, jotka luopuvat uskostaan – riippumatta menetelmistä, joita he käyttävät lausuntojen saamiseksi. Jos virkamiehet eivät saa harjoittajilta lausuntoja, heidät usein erotetaan asemastaan ja alistetaan rangaistuksille. Nuo, jotka luopuvat Falun Gongista usein vapautetaan, samalla kun heitä, jotka eivät luovu, kidutetaan ja pahoinpidellään tai jopa tapetaan tässä prosessissa – kuten esimerkiksi 29-vuotias Hra Zhang Xiaohong.

Viimeisen neljän vuoden aikana lähes 800 vahvistettua kuolintapausta on seurannut kidutuksesta, samalla kun todellisen luvun uskotaan olevan tuhansia. Tuhansia muita on suljettu väkipakolla mielisairaaloihin, missä heitä kidutetaan. Enemmän kuin 100 000 ihmistä on lähetetty laittomasti työleirille tyypillisesti ilman oikeudenkäyntiä.

”Tämä on Jiangin kauhistuttava vainon muoto,” Falun Gongin informaatiokeskuksen puhemies Gail Rachlin sanoo. Se on terrorismi, joka ei pelkästään tuhoa elämiä vaan pyrkii tuhoamaan uskon.”

Rachlin jatkaa, ” Kuten SARSin tapauksessa aikaisemmin tänä vuonna, Falun Gongin vaino Kiinassa on peitelty valheiden ja väärien tietojen verkolla… totuus on, että se on kansanmurhaa.”

# # #

TAUSTAA

Falun Gong, joka tunnetaan myös nimellä (Falun Dafa)on täysin rauhanomainen kehon ja mielen harjoitus, jossa on viisi liikesarjaa. Harjoittaminen perustuu periaatteisiin: totuudenmukaisuus, laupeus ja kärsivällisyys. Falun Gongia opetettiin yksityisesti tuhansia vuosia, ennen kuin se tuotiin julkisuuteen Mestari Li Hongzhin toimesta Kiinassa vuonna 1992. Harjoituksella on juurensa kiinalaisessa kulttuurissa, mutta se ei ole suoranaista sukua buddhalaisuuden tai taolaisuuden harjoituksille. Esittelynsä jälkeen Falun Gong levisi nopeasti suullisesti ja sitä harjoitetaan tällä hetkellä yli 60 maassa. Miljoonat ihmiset ovat huomanneet huomattavan positiivisen vaikutuksen terveydessään harjoittaessaan Falun Gongia. Falun Gongin opettaja Li Hongzhi on saanut satoja kunniamainintoja, ja hän on ollut kolmena vuotena mm. Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaana.

Vuonna 1999 kun Falun Gongin harjoittajia oli lähes 100 miljoonaa – kymmeniä miljoonia enemmän kuin kommunistisessa puolueessa jäseniä – Jiang Zeminin johdolla (raportti)Kiinan hallinto kielsi Falun Gongin. Käynnistettiin voimakas kampanja, jossa mediaa käytettiin levittämään valheita ja lavastamaan Falun Gong, saaden sen näyttämään syylliseltä. Kykenemättömänä murskaamaan tahdon miljoonilta ihmisiltä, jotka olivat kokeneet positiivisia muutoksia terveydessään, Jiangin hallinto on voimistanut kampanjaa nostamaan yleisen mielipiteen Falun Gongia vastaan, samalla vangiten, kiduttaen ja jopa murhaten niitä, jotka harjoittavat sitä.

Yli neljän vuoden aikana Kiinan viranomaisten käsissä kuolleiden Falun Gongin harjoittajien vahvistettu lukumäärä Falun Dafan informaatiokeskuksen mukaan on 780 (raportit / lähteet), kun todellinen luku Kiinan sisäisten tietojen mukaan on yli 2000. Asiantuntijat sanovat, että luku on paljon suurempi. Satoja tuhansia ihmisiä on pidätetty; tuhansia on tuomittu vankiloihin ja mielisairaaloihin; yli 100 000 on tuomittu laittomasti työleireille ilman oikeudenkäyntiä.


www.falundafa.org
www.faluninfo.net
www.flgjustice.org

_______________

JOS HALUATTE LISÄTIETOJA, OTTAKAA YHTEYTTÄ SUOMEN FALUN DAFA –YHDISTYKSEEN
Mikko Mattila +358 40 5044 838

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.