Iso-Britannia: Hallituksen virkamiehet ilmaisevat tukensa harjoittajien 25. huhtikuuta 1999 vetoomuksen muistotapahtumalle

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Hallituksen virkamiehiä Ison-Britannian korkeimmista virastoista on ilmaissut tukensa harjoittajien ponnisteluille lopettaa jatkuva Falun Dafan (tunnetaan myös nimellä Falun Gong) vaino Kiinassa. Ison-Britannian pääministerin Rishi Sunakin kanslia, Skotlannin pääministerin Humza Yousafin kanslia ja useat Britannian ylähuoneen ja alahuoneen jäsenet lähettivät kirjeitä ilmaistakseen tukensa 20. huhtikuuta 2024 järjestetylle tapahtumalle, jossa muistettiin 25 vuotta sitten 25. huhtikuuta tapahtunutta mielenilmausta, jolloin 10 000 Falun Dafan harjoittajaa Kiinassa esitti rauhanomaisen vetoomuksen hallitukselleen oikeudesta harjoittaa uskoaan vapaasti.

Kirje pääministerin kansliasta

Britannian pääministerin Rishi Sunakin kanslia lähetti kirjeen, jossa todettiin: "Kirjoitan pääministerin puolesta kiittääkseni teitä 30. maaliskuuta päivätystä kirjeestänne, jossa hänet kutsuttiin osallistumaan Ison-Britannian Falun Dafa -yhdistyksen järjestämään tapahtumaan 20. huhtikuuta.

”Pääministeri arvostaa aikaa, jonka olette käyttäneet kutsun esittämiseen. Hallitus on edelleen syvästi huolissaan Falun Gongin harjoittajien ja muiden Kiinassa vakaumuksensa vuoksi vainosta kärsivien puolesta, ja on olemassa uskottavia todisteita, jotka viittaavat siihen, että Falun Gongin harjoittajien kaltoinkohtelu on vakavaa.

"Vapaus harjoittaa, vaihtaa tai jakaa uskontoaan tai vakaumustaan ilman syrjintää tai väkivaltaista vastustusta on ihmisoikeus, josta kaikkien ihmisten tulee nauttia. Hallitus uskoo, että yhteiskunnat, jotka pyrkivät takaamaan uskonnon- tai vakaumuksenvapauden, ovat vakaampia, vauraampia ja kestävämpiä väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan.

Britannian pääministeri Rishi Sunak


Kirje pääministerin kansliasta

Kirje Skotlannin pääministerin kansliasta

Pääministeri Rt Hon Humza Yousaf MSP:n kanslia lähetti kirjeen, jossa todettiin: "Skotlannin hallitus on edelleen syvästi huolissaan yhteisöjen, olivatpa ne kristittyjä, muslimeja, buddhalaisia, Falun Gongin harjoittajia tai muita, vainosta heidän uskontonsa tai vakaumuksensa vuoksi Kiinassa. Uskomme, että jokaisen pitäisi voida vapaasti harjoittaa uskontoaan tai vakaumustaan, ja pyrimme maailmanlaajuisesti hyväksymään ajatuksen, jonka mukaan muiden uskomusten läsnäolo ei uhkaa uskonnon, valtion tai kulttuurin identiteettiä.


Rt Hon Humza Yousaf, MSP/BPA, Skotlannin pääministeri


Kirje Skotlannin pääministerin kansliasta

Kirje jatkui: ”Joidenkin uskonnollisten ryhmien kielto ja muihin kohdistuvat lailliset rajoitukset ja häirintä heikentävät uskonnonvapautta. Harkitsemme huolellisesti kaikkia meille esitettyjä todisteita väitetyistä väärinkäytöksistä ja elinryöstöistä. Jos se on totta, järjestelmällinen, valtion tukema elinryöstötoiminta olisi vakava ihmisoikeusloukkaus."

Kirje Patrick Gradyltä, Glasgow'n kansanedustajalta


Patrick Grady, kansanedustaja

Patrick Grady lähetti kirjeen, jossa todettiin: "Olen ylpeä voidessani olla solidaarinen niille, jotka muistelevat 25 vuotta sitten tapahtunutta 10 000 Falun Gongin harjoittajan Kiinan hallitukselle esittämää rauhanomaista vetoomusta, jossa he pyytävät lopettamaan Falun Gongia harjoittavien ihmisten pahoinpitelyt ja pidätykset.

”Jokaisella on oikeus elää rauhassa ja turvassa, ja uskonnon- ja vakaumuksenvapaus on perusihmisoikeus. Liian monissa osissa maailmaa nämä oikeudet on edelleen evätty tai niitä ei ole toteutettu.

"Kiinassa etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, mukaan lukien Falun Gongin harjoittajat ja uiguurimuslimit, joutuvat edelleen aivan liian usein alttiiksi mielivaltaisille pidätyksille ja vangitsemisille, pakkotyölle, katoamisille ja muulle epäinhimilliselle kohtelulle.

"Kaikkien maailman poliitikkojen on puhuttava näitä väärinkäytöksiä vastaan ja kehotettava hallituksiamme tekemään selväksi Kiinan hallitukselle, että tällaiset käytännöt eivät ole hyväksyttäviä."

Kirje Ian Murraylta, Edinburghin eteläisen työväenpuolueen kansanedustajalta


Ian Murray, kansanedustaja

Kansanedustaja Ian Murray totesi kirjeessään: ”Minua on pidetty ajan tasalla Falun Gongin harjoittajien vainosta Kiinassa muutaman viime vuoden ajan. On selvää, että kansainvälisen yhteisön pitäisi kokoontua yhteen ja puhua yhdellä äänellä siitä, että minkäänlaisten ryhmien vainoamista Kiinassa tai missään maailmassa ei voida hyväksyä. Meidän olisi myös kehotettava kansainvälistä yhteisöä vaatimaan Kiinan hallitusta vastuuseen elinryöstösyytöksistä. Elämme epävarmassa maailmassa, mutta on selvää, että vastustamme yhtenäisesti kaikenlaista vainoa, rasismia ja eriarvoisuutta. Kiitos, että jatkatte oikeudenmukaisuuden puolesta kampanjoimista.”

Kirje Alan Whiteheadiltä, Southamptonin kansanedustajalta


Alan Whitehead, Southamptonin kansanedustaja

Kansanedustaja Alan Whitehead kirjoitti: "Olen edelleen syvästi huolissani ihmisten vainoamisesta heidän uskontonsa tai vakaumuksensa vuoksi Kiinassa, olipa kyse sitten Xinjiangin uiguurimuslimeista, kristityistä, buddhalaisista tai Falun Gongin harjoittajista. Vapaus harjoittaa, vaihtaa tai jakaa uskontoaan tai vakaumustaan ilman syrjintää tai väkivaltaista vastustusta on ihmisoikeus, josta kaikkien tulee nauttia.

"Tiedän, että uudemmissa raporteissa on sanottu, että käytäntö jatkuu, mukaan lukien Kiina tuomioistuimen [China Tribunal] tuomio, jonka aloitti Kansainvälinen koalitio siirtoelinten väärinkäytön lopettamiseksi Kiinassa (ETAC). Kiina tuomioistuin todella teki päätöksen, että elinten ryöstämistä on harjoitettu vuosia kaikkialla Kiinassa merkittävässä määrin, ja että Falun Gongin harjoittajat ja uiguurit ovat olleet pääasiallisia uhreja.

"Uskon, että Ison-Britannian hallituksen on esitettävä lisäkysymyksiä Kiinan viranomaisille tästä asiasta ja varmistettava, että se jatkaa kaikkien esitettyjen uusien todisteiden tarkastelua. Uskon, että Ison-Britannian hallituksen olisi myös painostettava Maailman terveysjärjestöä, jotta se antaisi selkeän vastauksen Kiina tuomioistuimen havaintoihin ja asianmukaisen riippumattoman arvioinnin. Aion edelleen painostaa hallitusta lähettämään selkeän viestin, että emme jää sivuun, emmekä suvaitse tällaisia törkeitä ihmisoikeusloukkauksia."

Kirje kansanedustaja Rt Hon Mark Pritchardilta


Rt Hon Mark Pritchard, kansanedustaja

Kansanedustaja Rt Hon Mark Pritchard totesi kirjeessään: "Vapaus harjoittaa, vaihtaa tai jakaa uskontoaan tai vakaumustaan ilman syrjintää tai väkivaltaista vastustusta on ihmisoikeus, josta kaikkien ihmisten tulee nauttia.

"Todistukset heidän kokemuksistaan ovat uskomattoman tuskallisia, ja heidän kohtelunsa on yksi monista syistä, miksi Kiina on Britannialle yksi 32 prioriteettimaasta koskien ihmisoikeuksien loukkauksia.

"Ison-Britannian hallitus ottaa säännöllisesti esille ihmisoikeuskysymykset, mukaan lukien huolenaiheet uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen kohtelusta, suoraan Kiinan viranomaisille sekä ETYJ:lle, Euroopan neuvostolle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

"Lisäksi ulkoministeri ilmaisi huolensa Kiinan ihmisoikeusloukkauksista alustavassa puhelussaan Kiinan ulkoministerin kanssa 5. joulukuuta 2023."

Kirje Stephen Flynniltä, Etelä-Aberdeenin kansanedustajalta


Stephen Flynn, Etelä-Aberdeenin kansanedustaja

Kansanedustaja Stephen Flynn kirjoitti: "Minä ja kollegani Skotlannin kansallispuolueesta (SNP) tuemme Falun Gongin harjoittajia ja heidän oikeuttaan harjoittaa vakaumustaan ilman pelkoa. Uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat perusoikeuksia, jotka kansainvälinen yhteisö on jo pitkään tunnustanut. Kansainvälisissä pyrkimyksissä uskonnonvapauden turvaamiseksi ja uskonnollisten vähemmistöjen vainoamisen estämiseksi kaikkialla ei saa perääntyä.

"Kollegani Patrick Grady puhui parlamentissa aiemmin tänä vuonna käydyssä kansainvälisessä ihmisoikeusloukkauskeskustelussa ja korosti, että Ison-Britannian hallituksen on jatkettava yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa varmistaakseen, että Kiinan hallitus saatetaan vastuuseen ihmisoikeusrikkomuksista niitä kohtaan, jotka haluavat rauhanomaisesti harjoittaa Falun Gongia.

"Voitte olla varmoja, että SNP:n kansanedustajat Westminsterissä tuovat säännöllisesti esille huolemme ihmisoikeusrikkomuksista sekä uskonnon- ja vakaumuksenvapauden tukahduttamisesta suoraan ulkoministeriön ministereille, jotta he voivat ottaa asian esille Kiinan viranomaisten kanssa."

Viesti Kerry McCarthylta, Bristol Eastin työväenpuolueen kansanedustajalta


Kerry McCarthy, Bristol Eastin työväenpuolueen kansanedustaja

Kansanedustaja Kerry McCarthy kirjoitti: "Uskon vahvasti uskonnonvapauteen ja suvaitsevaisuuteen sekä Falun Gongin harjoittajien kohtaamien rangaistusten ja syrjinnän laajuuteen. Vainossa kuolleiden lukumäärä on kauhistuttava!"

Kirje Bob Dorikselta, Skotlannin kansallisen puolueen edustajalta

Bob Doris, Skotlannin kansallisen puolueen edustaja Glasgow’n Maryhillin ja Springburnin vaalipiiristä

Kansanedustaja Bob Doris totesi kirjeessään: "Falun Gongin harjoittajat viettävät vetoomustoimistolle 25. huhtikuuta vuonna 1999 Kiinassa esitetyn vetoomuksen vuosipäivää.

"Kiinan valtion harjoittama jatkuva sortaminen ja kansalaisvapauksien kieltäminen on dokumentoitu hyvin. Nämä rikokset ovat jatkuva moraalinen ja eettinen skandaali. Tiedän, että kansainvälinen yhteisö on vuosien ajan pyrkinyt tarjoamaan rakentavaa yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa tällaisissa asioissa, sekä pyrkinyt myös käyttämään diplomaattista painostusta. Tämä sitoutuminen ei kuitenkaan ole aikaansaanut Kiinassa syyllisyyden tunnustamista, enkä ole tietoinen mistään perääntymisestä koskien Falun Gongin harjoittajien vainoa.

”On Ison-Britannian Falun Dafa -yhdistykselle ja todellakin myös monelle muulle järjestölle ansioksi maailmanlaajuisesti, että he jatkavat tärkeää työtä pitääkseen tämän tärkeän ja todellakin huolestuttavan asian yleisessä tietoisuudessa. Toivon, että tämä 25-vuotispäivän muistotapahtuma sujuu hyvin.

Viesti Belgravian Lordi Robertsilta


Belgravian Lordi Roberts

Lordi Roberts kirjoitti: "Falun Gongin harjoittajien, joita Kiinan kommunistinen puolue vainoaa niin hirviömäisesti, on hyvä tietää, että heidän kohteluaan ei unohdeta lännen demokratioissa eikä sitä anneta anteeksi."


Paronitar Fookes, ylähuoneen jäsen

Psronitar Fookesin kirjeessä sanotaan: "Tuen voimakkaasti harjoittamisen vapautta niille, jotka harjoittavat väkivallatonta uskontoa tai henkistä harjoitusmenetelmää, kuten Falun Gong, ja on käsittämätontä, että Kiinan viranomaiset vainoavat harjoittajia.”

Viesti paronitar (Ruth) Listeriltä


Burtersettin paronitar (Ruth) Lister

Burtersettin paronitar (Ruth) Lister kirjoitti: "Tällä viestillä osoitan tukeni puolustaakseni kaikkien Falun Gongin rauhanomaista harjoitusmenetelmää harjoittavien ihmisoikeuksia. Mindfulnessin ja Tai Chi’n harjoittajana ymmärrän näiden menetelmien tärkeyden.

Lähde: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/21/216669.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.