Itävalta: Mediaraportti elinryöstöistä: "Älä ryhdy Kiinan kommunistisen hallinnon rikoskumppaniksi"

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Itävaltalainen sanomalehti Kronen Zeitung (lyhennettynä Krone) julkaisi 27. lokakuuta 2023 verkkoraportin "Elinten ryöstäminen eläviltä – miljardin dollarin liiketoimi", jossa paljastettiin Kiinan kommunistipuolueen (KKP) harjoittama elinten ryöstäminen eläviltä Falun Gongin harjoittajilta. Raportissa lainattiin myös ihmisoikeusjuristia David Matasia ja kehotettiin Itävaltaa "olemaan ryhtymättä Kiinan rikoskumppaniksi". Krone on Itävallan suurin päivälehti, jonka levikki on yli 1,7 miljoonaa.


Itävaltalainen Kronen Zeitung -sanomalehti julkaisi verkkoraportin "Elinten ryöstäminen eläviltä – miljardin dollarin liiketoimi". (Kuvakaappaus verkkosivustosta)

Artikkelissa tuotiin esiin valtava ero Kiinan hallinnon julkaisemien elinsiirtotietojen ja riippumattomien tutkimusten kautta kerättyjen tietojen välillä. Artikkelissa lainattiin kanadalaista ihmisoikeusjuristia David Matasia: ”Alkututkimuksissa havaitsimme, että elinsiirtojen määrä ei ollut 10 000 vuodessa (tiedot Kiinan hallinnolta), vaan 60 000. Myöhemmin tämä luku ei ollut enää 60 000, vaan 100 000.”

Artikkelissa lainattiin sitten vuoden 2023 erityisraporttia, jonka laati DAFOH (Lääkärit elinryöstöjä vastaan), ja jossa ilmaistiin epäilykset liittyen KKP:n tiedonantoon siirtoelinten lähteestä. Kiinan hallinto väittää, että "kaikki elimet tulevat luovutuksista". Jos kysytään asianomaisilta viranomaisilta, kuinka alhaisen luovutusasteen ja korkean siirtomäärän eroa voidaan selittää, he sanovat, että jotkut elimet on saatu onnettomuuksien uhreilta. Matas esitti vastaväitteen: "Elinsiirrot voidaan suunnitella, mutta onnettomuuksia ei voi suunnitella."

Artikkeli herätti myös epäilyksiä Kiinan kommunistisen hallinnon toisesta väitteestä, jonka mukaan elimet ovat peräisin teloitetuilta vangeilta. Artikkelissa lainattiin Matasin näkemystä: ”B-hepatiitti on yleinen vankien keskuudessa Kiinassa, mikä estää heitä luovuttamasta elimiä. Maailmanlaajuinen Kiinaan kohdistuva painostus kuolemanrangaistuksen poistamiseksi tarkoittaa, että kuolemantuomion langettaminen on nyt vaikeampaa.”

Artikkelissa todetaan selvästi, että KKP pitää Falun Gongin harjoittajia elinten lähteiden kohderyhmänä. ”Kuten Matas sanoi, Falun Gongin harjoittajat ovat lukumäärältään suurin uhriryhmä. Vuonna 1999 tähän harjoittajajoukkoon kuului peräti 100 miljoonaa ihmistä. Useimmat Falun Gongin harjoittajat ovat erittäin terveitä, ja heitä löytyy kaikkialta maasta. Falun Gong [harjoittajilta ryöstetyt elimet] on ’kultakaivos’ ja uusi ’tulonlähde’. Elinsiirroista on tullut miljardin dollarin liiketoimi Kiinassa."

Artikkelissa analysoitiin myös poliittisia syitä sille, miksi KKP vainoaa Falun Gongin harjoittajia: "Vaino on myös poliittisesti motivoitunut, koska järjestö on erittäin suosittu, mutta se ei ole kommunistinen järjestö."

Tutkittuaan perusteellisesti väitteet, joiden mukaan KKP ryöstää elimiä eläviltä Falun Gongin harjoittajilta, artikkeli lainasi Matasia ja kehotti Itävaltaa olemaan ryhtymättä KKP:n rikoskumppaniksi. "Jos itävaltalaiset eivät halua tulla Kiinan rikoskumppaneiksi, heidän on kiellettävä kansalaisiaan matkustamasta Kiinaan elinsiirtoihin."

Artikkelissa korostettiin myös lainsäädännön hyväksymisen tärkeyttä laittomien elinryöstöjen estämiseksi. Itävalta allekirjoitti vuonna 2015 Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen. Matas sanoi, että sopimus velvoittaa maat säätämään lakeja, jotka kriminalisoivat elinsiirtomatkailulla juonittelun. Itävallan parlamentti ei kuitenkaan ole hyväksynyt sopimusta. Jos Itävalta hyväksyy tämän lain, sen kansalaiset eivät voi mennä laillisesti Kiinaan elinsiirtoja varten. Matasin mukaan tällä hetkellä 20 maata on säätänyt tällaisia lakeja. "Mutta maailmassa on 193 maata, joten matkaa on vielä paljon."

Lähde: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/13/212897.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.