Monien maiden lainsäädännöissä vastustetaan KKP:n elinryöstöjä

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Vuoden 2006 alusta Annie (peitenimi), Shenyangin sairaalan työntekijä, paljasti, että Kiinan kommunistipuolue (KKP) antoi luvan poistaa elimiä Falun Gongin harjoittajilta heidän vielä elossa ollessaan. Hänen entinen aviomiehensä (lääkäri) oli poistanut noin 2000 sarveiskalvoa Falun Gongin harjoittajilta. Samana vuonna Peter (peitenimi) paljasti Epoch Timesille luottamuksellista tietoa, että KKP oli perustanut salaisen keskitysleirin Falun Gongin harjoittajille Sujiatuniin, Shenyangin kaupunkiin, Liaoningin maakuntaan.

Tuolloin monet ihmiset kyseenalaistivat nämä tiedot. He pitivät käsittämättömänä, että joku voisi poistaa vielä elossa olevilta ihmisiltä munuaiset, maksan ja sarveiskalvot, koska se oli niin julmaa. Kuitenkin yhä enemmän silminnäkijöiden todistuksia ja riippumattomia raportteja alkoi ilmaantua. Yli 2000 äänitallennetta paljasti, että näiden rikosten alullepanija oli entinen KKP:n johtaja Jiang Zemin. KKP:n ja sen armeijan johdolla kiinalaiset vankilat, tuomioistuimet ja sairaalat perustivat salaisen elinten toimitusketjun.

Heinäkuussa 2006 kanadalainen ihmisoikeusjuristi David Matas ja Kanadan entinen apulaisulkoministeri David Kilgour julkaisivat raportin, joka paljasti, kuinka Falun Gongin harjoittajia murhattiin heidän elintensä vuoksi. He kutsuivat tätä "pahuuden uudeksi muodoksi tällä planeetalla". Matas ja Kilgour keräsivät tutkimustensa aikana lisätodisteita, ja vuonna 2009 he julkaisivat kirjan Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China (Elinten ryöstäminen Falun Gongin harjoittajilta Kiinassa)”.

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi 13. kesäkuuta päätöslauselman 343, jossa kehotettiin KKP:tä lopettamaan välittömästi elinten poistaminen Falun Gongin harjoittajilta ja muilta mielipidevangeilta. Päätöslauselmassa vaadittiin myös luotettavaa, avointa ja riippumatonta asiaa koskevaa tutkimusta.

Sir Geoffrey Nice KC:n johdolla riippumaton tuomioistuin (China Tribunal) tutki asiaa useiden kuukausien ajan ja ilmoitti 17. kesäkuuta 2019, että "tahdonvastaista elinten poistamista on harjoitettu monien vuosien ajan kaikkialla Kiinassa merkittävässä mittakaavassa ja että Falun Gongin harjoittajat ovat olleet yksi – ja luultavasti tärkein – elinten hankintalähde." "Falun Gongia vastaan tehdyt ihmisyyden vastaiset rikokset ... on kiistatta todistettu."

Riippumaton tuomioistuin julkaisi tuomion kokonaisuudessaan 1. maaliskuuta 2020. Asiakirja sisältää 160 sivua tekstiä ja yli 300 sivua todistajanlausuntoja. Sir Nice KC on todennut, ettei kukaan ole kyseenalaistanut tuomion yksityiskohtia sen julkaisemisen jälkeen.

Kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt yhä enemmän huomiota KKP:n elinryöstöihin. Monet maat ovat laatineet lakeja, jotka estävät heidän kansalaisiaan matkustamasta Kiinaan laittomia elinsiirtoja varten. Joissakin laeissa määrätään myös seuraamuksia elinryöstöihin osallistuneille henkilöille, mukaan lukien passien peruuttaminen, heidän omaisuutensa jäädyttäminen sekä tuomitseminen jopa 20 vuoden vankeusrangaistukseen ja miljoonan dollarin sakkoon.

Espanja

Espanjalainen Oscar Garay meni Tianjiniin 11. marraskuuta 2008 laittomaan elinsiirtoon. Toimenpide kokonaisuudessaan kesti 20 päivää ja maksoi 130 000 dollaria. Kun Garay kertoi matkastaan vuonna 2010, tuli tieto, että hänelle siirretty maksa oli peräisin laittomasta lähteestä.

Espanjan hallitus ja tiedotusvälineet alkoivat kiinnittää huomiota tähän asiaan. Vuonna 2010 tarkistettiin elinsiirtolakia, joka kieltää Espanjan kansalaisia hyväksymästä laittomia elinsiirtoja. Jokaista, joka rikkoo tätä lakia, uhkaa oikeudelliset seuraamukset.

Lisäksi jokainen, joka osallistuu, edistää tai järjestää niitä, voi saada 3–12 vuoden vankeustuomion. Toiseksi, jos henkilö saa siirtoelimen ja tietää sen olevan laittomasta lähteestä, häntä vastaan nostetaan syyte. Kolmanneksi, kaikkia laittomiin elinsiirtoihin tai laittomaan elinkauppaan osallistuvia järjestöjä rangaistaan. Tämä koskee myös yhdistyksiä, yrityksiä ja sairaaloita.

Yhdysvallat

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi 27. maaliskuuta 2023 kahden puolueen lakiesityksen (413─2), jolla vastustetaan valtion hyväksymää elinryöstötoimintaa Kiinassa. Tämä tunnetaan myös nimellä H.R.1154 – The Stop Forced Organ Harvesting Act 2023. Tämä oli ensimmäinen kahden puolueen enemmistöllä hyväksytty lakiesitys Kiinan kommunistipuolueen (KKP) saattamiseksi vastuuseen näistä rikoksista.

Yhdysvaltain kongressitalo


H.R.1154 – Vuoden 2023 elinryöstötoiminnan lopettamista koskeva lakiesitys hyväksyttiin 27. maaliskuuta.

Lain yhteenvedossa todetaan: "Presidentin on toimitettava kongressille luettelo niistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet (1) elinryöstöihin tai (2) ihmiskauppaan elinryöstöä varten. Presidentin on määrättävä jokaiselle luettelossa olevalle henkilölle omaisuus- ja viisumipakotteita."

Tämän lisäksi "Ulkoministeriö voi evätä tai peruuttaa passin sellaiselta henkilöltä, joka on tuomittu liittovaltion rikoksesta, johon liittyy minkä tahansa ihmisen elimen tietoinen siirtäminen arvokasta vastiketta vastaan käytettäväksi ihmisen elinsiirrossa, jos kyseinen henkilö (1) on tuomittu vankeuteen tai vapautettu vankilasta ja (2) on käyttänyt passiaan tai ylittänyt kansainvälisen rajan tehdessään kyseisen rikoksen."

Lisäksi laissa säädetään, että seuraavat rikokset ovat rangaistavia: 1) siviilioikeudellinen rangaistus, mukaan lukien enintään 250 000 dollarin sakko, ja 2) rikosoikeudellinen rangaistus, mukaan lukien enintään miljoonan dollarin sakko ja vankeus enintään 20 vuodeksi.

Tämän lainsäädännön laatija on Chris Smith (republikaani), edustajainhuoneen jäsen, yksi Kiinan asioiden kongressin toimeenpanokomission puheenjohtajista. Hän sanoi: "Nämä rikokset ihmisyyttä vastaan ovat käsittämättömiä.

"Elinten ryöstämisen kohteena olevia etnisiä ryhmiä ovat uiguurit - jotka kärsivät Xi Jinpingin jatkuvasta kansanmurhasta – ja Falun Gong, jonka rauhallinen meditatiivinen harjoitusmenetelmä – ja harjoittajien poikkeuksellisen hyvä terveys – tekevät heidän elimistään erittäin haluttavia.”

Senaattori Tom Cotton (republikaani) ja senaattori Chris Coons (demokraatti) ehdottivat senaatin versiota tästä lainsäädännöstä yhdessä yli kymmenen muun senaattorin kanssa.

Euroopan unioni

Euroopan parlamentti hyväksyi 12. joulukuuta 2013 päätöslauselman, jossa "ilmaistaan syvä huoli jatkuvista ja uskottavista raporteista Kiinan kansantasavallassa tapahtuvista systemaattisista, valtion hyväksymistä elinryöstöistä mielipidevangeilta, kuten suurelta joukolta Falun Gongin harjoittajia, jotka on vangittu uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi, sekä muiden uskonnollisten ja etnisten vähemmistöryhmien edustajilta." Päätöslauselmassa kehotettiin KKP:tä vapauttamaan välittömästi kaikki mielipidevangit. Lisäksi suositeltiin tällaisen moraalittoman käytöksen perusteellista ja avointa tutkimista.

Myös Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi ihmiselinten laittoman kaupan vastaisen yleissopimuksen 9. heinäkuuta 2014. Se kielsi kansainvälisen elinkaupan ja kehotti EU:n jäsenmaita lopettamaan tällaiset rikokset.

Yleissopimus on voimassa viidessä ensimmäisessä valtiossa, jotka ovat jo ratifioineet sen: Albaniassa, Tšekin tasavallassa, Maltalla, Moldovan tasavallassa ja Norjassa. Myös 17 muuta maata allekirjoitti sopimuksen, muun muassa Belgia, Kreikka, Italia, Irlanti ja Latvia.

Belgia hyväksyi huhtikuussa 2019 uuden lain, jolla kriminalisoidaan kaikki toimet, jotka liittyvät ihmiselinten ostamiseen ja myyntiin kaupallista käyttöä varten.

Iso-Britannia


Yhdistyneen kuningaskunnan terveys- ja hoitolakiesityksestä tuli parlamentin laki huhtikuussa 2022.

Terveys- ja hoitolakiesityksestä tuli Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin laki huhtikuun 2022 lopulla. Moraalisten riskien perusteella se kieltää Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia matkustamasta Kiinaan tai muihin maihin ostamaan elimiä elinsiirtoa varten. Tämän lain mukaan myös elinkauppaan osallistuvia kansalaisia pidetään rikollisina.

Tämä laki on jatkoa Ison-Britannian nykyiselle lainsäädännölle. Sen lisäksi, että elinkauppa kiellettiin maassa, se sisälsi myös yksityiskohtaisempia tietoja elinkaupasta ulkomailla. Yhdistyneen kuningaskunnan tiedotusvälineet kertoivat, että laki hyväksyttiin kansanedustajien yhteisten ponnistelujen ansiosta elinryöstöjen lopettamiseksi Kiinassa.

Italia

Italian parlamentti hyväksyi joulukuussa 2016 lain, jossa säädetään ankarista rangaistuksista niille, jotka myyvät ihmiselimiä. Tämä laki tuli voimaan 7. tammikuuta 2017.

Lain mukaan henkilöä, joka osallistuu elossa olevien ihmisten elinten kauppaan, myyntiin, ostamiseen, hankkimiseen tai käsittelyyn, uhkaa 3–12 vuoden vankeusrangaistus ja 300 000–500 000 euron sakko. Jos terveydenhuollon ammattilainen on vastuussa, tältä henkilöltä evätään ammatin harjoittaminen eliniäksi.

Kanada


Lakiesitys S-223 (laki rikoslain sekä maahanmuutto- ja pakolaissuojalain muuttamisesta [ihmiselinten kauppa]) hyväksyttiin yksimielisesti Kanadan parlamentissa 14. joulukuuta 2022.

Kanadan edustajainhuone hyväksyi 14. joulukuuta 2022 yksimielisesti (324 äänellä) lakiesityksen S-223 ihmiselinten laittoman hankinnan ja kaupan torjumiseksi. Tätä lakiesitystä pidetään tärkeänä oikeudellisena perustana Kanadan torjuntatoimille, jotka koskevat elinten ryöstämistä eläviltä ihmisiltä.

Lakiesityksen S-223 alullepanija on senaattori Salma Ataullahjan. Lakiesityksessä ehdotetaan Kanadan ihmiselinten kaupan sääntelyn vahvistamista muuttamalla rikoslakia siten, että siinä määritellään uusi elinkauppaan liittyvä rikos ja laajennetaan ekstraterritoriaalista toimivaltaa uuden rikoksen osalta. Lakiehdotuksella pyritään myös muuttamaan "maahanmuutto- ja pakolaissuojelulakia" kieltämään pysyvästi asuvia tai ulkomaalaisia pääsemästä Kanadaan, jos he osallistuvat elinten ryöstämiseen tai kauppaan ilman tietoon perustuvaa suostumusta.

Israel

Israel otti vuonna 2008 käyttöön lain, joka kieltää kansalaisiaan matkustamasta ulkomaille laittomasti hankittujen elinten vuoksi, mikä tunnetaan nimellä "elinsiirtoturismi". Tämä laki kielsi myös vakuutusyhtiöitä maksamasta kansalaisten elinturismia Kiinaan.

Taiwan

Taiwanin kongressi hyväksyi uusia muutoksia jo olemassa olevaan (ihmiselinten) siirtolakiin 12. kesäkuuta 2015, jolloin luotiin kauaskantoinen uusi elinkauppalaki (OTL). Tällä uraauurtavalla lainsäädännöllä Taiwan on hyväksynyt yhden maailman kattavimmista lääketieteellisistä elinsiirtoja koskevista laeista.

Laki kieltää elinten myynnin, ostamisen ja välityksen sekä elinsiirtoturismin. Terveysministeriö vaatii nyt suuria lääketieteellisiä laitoksia ja lääkäreitä rekisteröimään kaikkien siirrettyjen elinten alkuperämaan ja tiedot sairaalasta (mukaan lukien kirurgin tunniste), jossa potilas on saanut elinsiirron, kun he hakevat leikkauksen jälkeisiä sairausvakuutusmaksuja palattuaan kotimaahansa.

Viimeaikainen lainsäädäntö

Kevin Lamoureux, Kanadan parlamentaarinen sihteeri ja liberaalipuolueen kansanedustaja Pohjois-Winnipegistä Manitobasta, sanoi heinäkuussa 2023, että Kanadan hallituksen tulisi tarttua kaikkiin tilaisuuksiin vaatiakseen vainon lopettamista.

Lamoureux on vuosien ajan kiinnittänyt huomiota KKP:n harjoittamiin elinryöstöihin eläviltä ihmisiltä ja työskennellyt lainsäädännön parissa sen lopettamiseksi. Hän sanoi, että lähes kaikki kanadalaiset ottavat asian vakavasti: ”On kauheaa nähdä, että ihmisiä pidetään hengissä, heiltä poistetaan elimiä ja sitten heidät jätetään kuolemaan. Minusta on täysin mahdotonta hyväksyä sitä ihmisenä, joka uskoo ihmisoikeuksien tärkeyteen.

"Luulen, että tämä on todennäköisesti tärkein asia, koska olipa kyseessä Kanada tai samanhenkiset valtiot, uskon, että loppujen lopuksi hallitusten aiheuttamat paineet, Kiinan sisäiset paineet, johtavat muutokseen”, hän sanoi.

Tony Brunt, entinen Wellingtonin kaupunginvaltuutettu Uudessa-Seelannissa, sanoi heinäkuussa 2023: "KKP on järjestänyt elinryöstöjä ja viattomien ihmisten murhia. Tämä on käsittämättömän pahan teko. KKP-hallinto on hallinto, joka on tehnyt pahimman rikoksen ihmisyyttä vastaan sitten toisen maailmansodan holokaustin, [se on] hallinto, joka toimii planeettamme sivilisaatioiden rajojen ulkopuolella.

"KKP:n ihmisoikeusloukkaukset ovat laajalle levinneitä ja pitkäaikaisia. KKP:n asettama autoritaarinen järjestelmä uhkaa paitsi Kiinan kansalaisia myös vakiintuneita sivilisaation normeja ja kansainvälisen yhteisön ihmisoikeuksia”, hän sanoi.

Brunt sanoi, että KKP on laiton järjestö ja että sen ihmisoikeusloukkaukset, kidutus ja murhat, jotka oikeuslaitos, poliisi ja vankilajärjestelmä hyväksyvät, sekä elinryöstö- ja elinsiirtorikokset on tutkittava.

Lähde: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/24/210...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.