Harjoittajien toinen vierailu Tampereen klassiseen lukioon

Falun Gongin harjoittajat lähettivät korona-aikana kaikille Suomen suomenkielisille lukioille kirjeen, jossa oli tietoja Falun Gong (Falun Dafa) -menetelmästä oppitunteja varten, ja joissa kerrottiin myös kouluvierailuista. Kerrottiin myös materiaalien hyödyntämisestä esimerkiksi uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunneilla ja etäopetuksessa. Sfdy.fi sivustolta löytyy mm. PowerPoint -esitelmä, joka on koulumateriaali.

Kirjeeseen liittyen harjoittajat saivat viime keväänä kutsun mennä esittelemään Falun Gong -menetelmää Tampereen klassiseen lukioon.

Lukiovierailun jälkeen opettaja kysyi, voisivatko he tulla myös uskonnonopettajien tilaisuuteen, jossa on mukana sekä peruskoulun että lukion opettajia.

Toinen vierailu

Harjoittajat saivat syksyllä 2.11. kutsun tulla kertomaan ”uskonnonhistoriasta” Kiinassa

 
 

Osa opettajista ei päässyt mukaan sairastumisien vuoksi. Oli hyvin mielenkiintoista käydä läpi aiemmin laadittua koulumateriaalia, sillä opettajilla oli hyviä kysymyksiä esittää. Esimerkiksi, mitä on kultivointi, johon yksi mukana olleista harjoittajista vastasi. Kysymykseen uskonnon tilanteesta Kiinassa he vastasivat muun muassa kehottamalla tutustumaan Falun Dafa -menetelmän pääkirjaan Zhuan Faluniin, josta ensimmäisten lukujen kautta saa kattavan käsityksen Kiinan uskontojen tilanteesta.

Kiinalainen harjoittaja Zhaohuan, joka on joutunut jo nuorena kohtaamaan vainoa Kiinassa, kertoi oman kokemuksensa siitä, miten Kiina kohtelee omia kansalaisiaan, jotka harjoittavat Falun Gongia. Zhaohuan pakeni Kiinasta ja pääsi Suomeen vaikeiden ja vaarallisten matkojen jälkeen. Hänen äitinsä oli pitkään Kiinan vankilassa, koska oli Falun Gongin harjoittaja. Hän pääsi Amnestyn ja lukuisten muiden auttajien avulla Suomeen.

Koska harjoittajat olivat tehneet aiemmin syksyllä kouluvierailun luokkaan, opettajille oli jo jaettu tietoa myös postitse Falun Dafasta, ja he halusivat nyt saada lisätietoa Kiinan tilanteesta ja tekijöistä, jotka johtivat Falun Gongin vainoon.

Opettajat olivat kiinnostuneita tulemaan opettelemaan liikesarjoja Tampereen harjoituspaikkaan.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.