Kouluvierailu Tampereen klassilliseen lukioon

Suomen Falun Dafa -yhdistys lähetti koronaepidemian alettua Suomen kaikille suomenkielisille lukioille lyhyen kirjeen, jossa oli linkki Suomen Falun Dafa -sivuille ja tiedote, että sieltä löytyy oppilaitoksille tarkoitettu PowerPoint -esitys Falun Dafasta (toiselta nimeltä Falun Gong), sillä harjoittajilla ei ollut mahdollisuutta mennä oppilaitoksiin esittelemään Falun Dafa (qigong) -menetelmää.

Tänä keväänä harjoittajat saivat kutsun mennä esittelemään menetelmää Tampereen klassilliseen lukioon. Heillä oli maailmanuskontojen kurssit, ja harjoittajat olivat saaneet opettajalta kiinnostavista aiheista olevan listan. Opettajien lakon takia ensimmäisen sovittu aika peruuntui, joten opettaja ehdotti uutta aikaa 23.5.2022. Se oli myös harjoittajille mahdollinen.

Harjoittajat matkustivat junalla Tampereelle. Koska he olivat sovittua aikaisemmin perillä, he päättivät mennä oppilaitoksen lähellä olevaan kahvilaan. Siellä he puhuivat kahvilan omistajan kanssa ja kertoivat, miksi he ovat Tampereella tänään. He kertoivat Falun Dafasta ja siihen liittyvästä vainosta Kiinassa ja antoivat esitteen ja lootuskukan hänelle. Hän kysyi, onko esitteitä enemmän, sillä hän laittaisi niitä esille kahvilaan. Hän asetteli esitteitä näkyville kahvilaan ja harjoittajat ottivat kuvan hänestä yhdessä harjoittaja Zhaohuanin kanssa.

 
Kahvilan omistaja (kuvassa vasemmalla) ja harjoittaja Zhaohuan

Opettaja oli heitä vastassa ja ohjasi heidät luokkaan, jossa oli 13 opiskelijaa. Heille oli varattu kaksoistunti kahdelle eri ryhmälle, joista toisessa oli 23 opiskelijaa, siis yhteensä neljä oppituntia. Harjoittajien suunnitelma oppituntien etenemisestä oli tehty opettajan listan tietojen mukaan.

Oli yllättävää, että kukaan opiskelijoista ei ollut kuullut mitään Falun Dafasta aikaisemmin. Esitelmän pitäjää kiehtoi kertoa uskonnollisuudesta Kiinassa. Hän otti siihen lainauksen Zhuan Falunista (Falun Dafan pääteos) osasta Lunyu: ”Menneisyydessä tässä maailmassa on useita kertoja ilmennyt kulttuureita, jotka ovat olleet puoliksi jumalallisia ja puoliksi inhimillisiä: ne ovat auttaneet ihmisiä saavuttamaan todellisemman ymmärryksen elämästä ja maailmankaikkeudesta.” Kiinan sanotaan olevan puolijumalallinen kulttuuri. Opiskelijat kuuntelivat tarkkaavaisesti Falun Dafan esittelyä, jossa kerrottiin Falun Dafan totuudenmukaisuuden, myötätunnon ja kärsivällisyyden periaatteista. Harjoittajat vastasivat muutamiin opiskelijoilta ja opettajalta tulleisiin kysymyksiin.

 
 
Opiskelijat kuuntelivat kiinnostuneina Falun Dafa -esittelyä.

Harjoittajat käyttivät kertauksena lyhyttä videoklippiä ”Free China” -dokumenttielokuvasta ja johdattelivat heidät samalla Falun Gongin harjoittajiin kohdistuviin ihmisoikeusrikkomuksiin Kiinassa.

Zhaohuan on nuori kiinalainen harjoittaja. Hän pääsi Suomeen Yk:n kautta ja on kokenut vainoa Kiinassa. Hän kertoi omakohtaisista rankoista kokemuksistaan, kaltoinkohtelusta ja pahoinpitelystä ja siitä, kuinka hän pakeni lentoasemalta ja pääsi pitkän vaivalloisen matkan jälkeen Taiwaniin. Hän kertoi myös äitinsä vangitsemisista ja Suomeen pääsemisestä.

Tämän jälkeen harjoittajat opettivat Falun Gongin liikesarjoja, ja opiskelijat tulivat mukaan kokeilemaan niitä. Heille kerrottiin, mitä Falun Dafa menetelmä on antanut harjoittajille ja siihen liittyvistä terveystutkimuksista Kiinassa. Lisäksi kerrottiin Falun Dafan pitkästä historiasta eri temppeleissä ja miten kiinalaiset ovat kokeneet Falun Dafan julkisuuteen tulemisen ikään kuin kotiin paluuna.

 
 
Harjoitusten opettaminen innosti myös opiskelijoita kokeilemaan liikkeitä.

Lopuksi harjoittajat kysyivät, oliko oppitunti ollut heille tarpeellinen, johon kaikki nyökkäsivät, että kyllä oli. Eräs opiskelija kertoi, että hän ei ollut tiennyt mitään tällaisesta.

Opiskelijat saivat Falun Dafa -esitteen ja KKP (Kiinan kommunistipuolue) -esitteen. Heillä oli mahdollisuus myös allekirjoittaa vetoomus vainon lopettamisen puolesta. Muistoksi he saivat valita lootuskukan mukaansa tämän vuoden viimeiseltä maailmanuskontojen oppitunnilta.

 
Opiskelijat käyttivät mahdollisuuden allekirjoittaa vetoomus vainon lopettamiseksi

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.