Norja: Muistotilaisuudessa vaadittiin loppua 22 vuotta kestäneelle Falun Gongin vainolle

Falun Dafan (tunnetaan myös nimellä Falun Gong) harjoittajat pitivät useita aktiviteetteja Oslossa 20. heinäkuuta 2021 tuodakseen esille Kiinan kommunistipuolueen (KKP) 22 vuotta kestänyttä Falun Dafan vainoa.

Harjoittajat pitivät rauhanomaisen mielenosoituksen Kiinan suurlähetystön luona ja keräsivät allekirjoituksia vetoomukseen kuninkaallisen palatsin ja Norjan parlamentin edessä. Monet ihmiset ilmaisivat tukensa harjoittajien ponnisteluille ja allekirjoittivat vetoomuksen, jossa Norjan hallitusta kehotettiin auttamaan Falun Dafan vainon ja elinryöstöjen lopettamisessa.

 
Harjoittajat pitivät rauhanomaisen mielenosoituksen Kiinan suurlähetystön edessä Oslossa 20. heinäkuuta 2021.

 
Ryhmäharjoitukset kuninkaallisen palatsin luona.

 
Harjoittajat pitivät kynttilävigilian muistaakseen harjoittajatovereitaan, jotka ovat kuolleet KKP:n vainoissa.

 
 
Ihmisiä allekirjoittamassa vetoomusta.

KKP:n vainon 22. vuosipäivänä Falun Dafan harjoittajat Norjassa ja 36 muussa maassa toimittivat hallitukselleen luettelon vainoojista ja pyysivät maan päättäjiä kieltämään maahantulon ja jäädyttämään näiden rikollisten ja heidän perheidensä omaisuuden.

Norjan parlamentti hyväksyi 8. huhtikuuta 2021 uuden pakotelain, mikä tarkoittaa, että Norja voi nopealla aikataululla tukea Euroopan unionin (EU) pakotteita ihmisoikeusrikoksia tekeville tahoille. Uusi laki, joka on norjalainen versio maailmanlaajuisesta ihmisoikeuspakotejärjestelmästä (EU:n Magnitski-laki), koskee EU:n uusia pakotteita hallituksille, jotka harjoittavat vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

Norjalainen historioitsija, toimittaja ja Kiina-asiantuntija Torbjørn Færøvik sanoi, että Magnitski-laki on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä painostaa Kiinaa muutoksiin. Hän korosti, että länsimaisten yhteiskuntien ei pitäisi joutua taloudellisesti riippuvaisiksi Kiinasta.

Færøvik ajatteli, että KKP:n vaino Falun Dafaa vastaan ei olisi kestävää. Hänen mielestään ihmisten hengellinen itsetutkiskelun tarve ei katoa, joten Falun Dafan ja muiden Kiinan henkisten harjoitusten vastoinkäymiset ovat tilapäisiä.

 
Historioitsija, toimittaja ja Kiina-asiantuntija Torbjørn Færøvik sanoi, ettei länsimaiden pitäisi joutua taloudellisesti riippuvaisiksi Kiinasta.

Færøvik on vieraillut Kiinassa noin 70 kertaa ja kirjoittanut viisi kirjaa Kiinan historiasta. Yhdessä kirjassaan hän tuo esille KKP:n itsevaltiuden ja diktatuurin vaaran.

 
Oslolaiset opiskelijat Robin ja Emma toivovat Norjan hallituksen ja parlamentin auttavan pysäyttämään KKP:n vainon.

 
Paikallinen asukas Selma piti tärkeänä osallistua vainon lopettamiseen.

Harjoittajat keskustelivat myös Kiinan suurlähetystön vartijoiden kanssa ja selittivät, miksi he lisäävät tietoisuutta vainosta. Vartijat kysyivät, mitä he voisivat tehdä auttaakseen harjoittajia. He toivottivat harjoittajille onnea.

Paikallinen asukas Fredrik kannusti harjoittajia heidän ponnistuksissaan lopettaa Falun Dafan vaino.


Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/2/194396.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.