Yhdysvaltain ulkoministeri: Kiinan hallinto on vakavin uhka uskonnonvapaudelle

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo piti Indonesiassa 29. lokakuuta puheen, jossa korostettiin länsimaisen yhteiskunnan ja Aasian maiden yhteisiä uskonnonvapauden arvoja. Toistaen Yhdysvaltojen hallituksen sitoutumisen tähän asiaan hän kehotti Aasian virkamiehiä ja kansalaisia suojelemaan näitä arvoja ja torjumaan Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) uskonnollista sortoa.

Puheen pitäminen kuului osana Pompeon 25.–30. lokakuuta tekemään Intian ja Tyynenmeren matkaan, johon kuuluivat Intia, Sri Lanka, Malediivit, Indonesia ja Vietnam.

 
Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo.

Luovuttamattomat oikeudet

Pompeo piti puheensa kokouksessa Jakartassa Nahdlatul Ulaman uskonnollisen järjestön pääsihteerin, Yahya Cholil Staqufin, kanssa. Pompeo tervehti uskonjohtajia ja diplomaattikuntaa, samoin kuin niitä, jotka seurasivat kokousta suoratoistona.

Puheessaan ”Luovuttamattomat oikeudet ja suvaitsevaisuuden perinteet”, Pompeo mainitsi raportin, jonka ulkoministeriön luovuttamattomia oikeuksia käsittelevä komissio julkaisi heinäkuussa 2020. Hän toisti raportin keskeisen viestin ihmisarvon ja vapauden perustan turvaamisesta.

”Yhdysvaltojen perustamisperiaate on hyvin yksinkertainen. Amerikan itsenäisyysjulistus vahvistaa, että hallitukset ovat olemassa turvatakseen jokaiselle ihmiselle heidän luontaiset oikeutensa”, hän selitti.

"Nyt tärkein näistä oikeuksista on omantunnonvapaus, uskonnonvapaus mukaan lukien", hän jatkoi. "Se on perusta tärkeimmille keskusteluille siitä, mitä omatunto kertoo meille ja mitä Jumala vaatii meiltä jokaiselta.”

Henkisyys ilman rajoja

Yhdysvalloissa uskonnonvapaus on perustuslailla suojattu oikeus. Henkilökohtaisesti kristillisen vakaumuksen omaavana Pompeo sanoi, että hänen uskonsa kertoo hänelle "kuinka elää, miten työskennellä, miten ajatella".

Hän huomautti: "Kunnioituksemme, Amerikan kunnioitus Jumalan antamia oikeuksia kohtaan, on kansallista henkeämme määrittelevä piirre", ja seurauksena siitä on, että Yhdysvallat on ollut vahvin demokratian kannattaja ympäri maailmaa. ”Se, että kansamme omaksuu vapauden ja tukee suvaitsevaisuuden perinnettä, on hyvin erityistä. Meidän ei pitäisi koskaan menettää sitä”, hän lisäsi. ”Meidän on jatkettava perinteidemme vaalimista ja tehtävä sitä hyvin aktiivisesti. Emme voi olettaa vapauksiemme ja uskomme elävän edelleen. Meidän on puolustettava sitä, mihin uskomme."

Pompeo sanoi, että vuodesta 1945 Indonesian perustuslaki on tehnyt selväksi, että "jokainen ihminen on vapaa". Hän jatkoi: "'Jokaisella ihmisellä on vapaus ... harjoittaa omaa uskontoaan'. Thomas Jefferson ei olisi voinut sanoa sitä paremmin."

Selkeä ristiriita vapaan maailman ja autoritaarisen KKP:n välillä

Pompeo antoi tunnustusta niille pitkille ja raskaille ponnistuksille, joita edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen on vaatinut. "Hyväksyn ydinongelman, että myöskään demokratiat eivät ole täydellisiä. Olemme joskus väärässä myös”, hän sanoi. Viittaamalla Luovuttamattomat oikeudet -raporttiin hän lisäsi, että "suurin osa Amerikan historiasta voidaan ymmärtää taisteluna itsenäisyysjulistuksen kauniiden lupausten toteuttamiseksi".

Pompeo varoitti: "Meidän on aina erotettava toisistaan vapaat ja demokraattiset kansat, jotka väistämättä jäävät periaatteistaan, ja ne järjestelmät, jotka hylkäävät ihmisoikeusaatteen, uskonnonvapauden aatteen, itse käsitteen itsehallinnon mahdollisuutena.”

Ylistäessään Indonesian virkamiesten johtajuutta hän kiitti myös tavallisten kansalaisten kriittistä roolia: "Mutta missä tahansa vapaassa yhteiskunnassa kansakunta on se, joka lopulta ylläpitää ja levittää sen keskeisiä ihanteita." Hän sanoi uskonnollisille johtajille: "Tiedän myös, että määrittelette omaa uskoanne puolustaessanne toisten ihmisarvoa, kun tiedätte, että heitä kohdellaan huonosti...Ja tänään haluan kehottaa teitä samoihin toimiin, joita pyysin katolisen kirkon johtajia Vatikaanissa tekemään.”

KKP on suurin uhka

Mitä tulee uskonnolliseen tukahduttamiseen maailmanlaajuisesti, Pompeo sanoi, että Kiinan tilanne on pahin. "Itse asiassa vakavin uhka uskonnonvapaudelle on Kiinan kommunistisen puolueen sota kaikkia uskovia ihmisiä vastaan: muslimeja, buddhalaisia, kristittyjä ja Falun Gongin harjoittajia", hän mainitsi.

Hän huomautti, että tällaista vainoamista tehdään usein terrorismin vastustamisen nimissä. "Mutta ei ole mitään terrorismin vastustamisen perustetta sille, että uiguurimuslimeja pakotetaan syömään sianlihaa ramadanin aikana tai tuhotaan muslimihautausmaa”, hän sanoi.

Hän tuomitsi myös KKP:n yhden lapsen politiikan ja kansalaisten muun epäinhimillisen kohtelun: "Pakkosteriloinnit tai lasten ottaminen pois vanhemmilta viemällä heidät valtion ylläpitämiin sisäoppilaitoksiin ei ole mitään köyhyyden poistamista.”

Hän varoitti, että KKP ’on yrittänyt saada indonesialaiset katsomaan poispäin muslimitovereidensa kärsimyksistä’. "Tiedän, että nämä samat KKP:n virkamiehet ovat kehitelleet fantastisia tarinoita onnellisista uiguureista, jotka haluavat hylätä etnisen, uskonnollisen ja kulttuurisen identiteettinsä, jotta heistä tulisi "moderneja" ja että he voisivat nauttia KKP:n johtaman kehityksen eduista", hän sanoi.

"Kun kuulet nämä väitteet, pyydän sinua vain toimimaan näin: Tutki sydäntäsi. Katso tosiasioita. Kuuntele selviytyneiden ja heidän perheidensä tarinoita", Pompeo sanoi, "Ajattele kaikkea mitä tiedät siitä, kuinka autoritaariset hallitukset kohtelevat niitä, jotka vastustavat sen hallintoa.”

Ihmisarvon turvaaminen

Pompeo sanoi, että hänen kuulemansa tarinat siitä, kuinka ihmiset ovat kärsineet Kiinassa uskonsa vuoksi, ovat antaneet hänelle päättäväisyyttä jatkaa uskonnonvapauden puolustamista. Hän sanoi oman uskonsa opettavan hänelle, että "ihmisillä on perusarvo, koska heidät on tehty Jumalan kuvaksi, ja että uskovina meillä on velvollisuus kunnioittaa tätä totuutta suojelemalla heikkoja ja lohduttamalla ahdistettuja". Hän sanoi, että ”usko ilman tekoja on kuollut”.

"Se opettaa minulle, että heiltä, joille annetaan paljon, odotetaan paljon", hän sanoi. Siksi hän kehottaa "vapaiden kansojen vapaita ihmisiä" puolustamaan näitä uskonnonvapauden oikeuksia.

"Se on meidän velvollisuutemme. Kun me kaikki teemme tämän – ja vaikka teemme sen omillamme ja usein erilaisin tavoin, meidän tulisi tunnistaa, että meillä on lukumääräisesti joukkovoima", hän sanoi. "Meidän on oivallettava, että voimme kääntyä toistemme puoleen saadaksemme tukea vaikeina aikoina", hän lisäsi, "ja että vaalimiamme oikeuksia ja arvoja on ehdottomasti puolustettava joka hetki, kuten esimerkiksi jokaisen ihmisen syntymäoikeudet."


Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/2/188072.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.