Falun Gongin harjoittajien jatkuva kidutus ja aivopesu Heilongjiangin naisvankilassa

Toiset 132 Falun Gongin harjoittajaa tuomittiin vankilaan vuoden 2020 alkupuoliskolla heidän kieltäydyttyään luopumasta uskostaan. Falun Gong on terveyttä edistävä moraalisiin opetuksiin perustuva meditaatioharjoitus, jota on vainottu Kiinassa vuodesta 1999 lähtien.

Kahden viime vuosikymmenen aikana Heilongjiangin maakunnan naisvankila, joka sijaitsee Harbinin pääkaupungissa, on pysynyt yhtenä tiloista, joissa on eniten vankeja, ja tähän mennessä heitä on vahvistettu olevan yli tuhat. Tällä hetkellä laitoksessa on vangittuna noin 200 harjoittajaa.

On kolme suurta osastoa, jotka on erityisesti suunniteltu harjoittajien kiduttamiseen, jotta he luopuisivat uskostaan – "muuttamaan" heidät. Ne ovat 8., 9. ja sairaalaosasto. Uudet saapuneet harjoittajat sijoitetaan yhdeksänteen osastoon ennen kuin heidät siirretään kahdeksanteen osastoon, jossa kidutukset ja aivopesu voimistuvat. Harjoittajat, joille aiheutuu vakavia ruumiillisia vammoja, lähetetään sitten sairaalaosastolle.

Vartijat eivät koskaan osallistu henkilökohtaisesti harjoittajien kaltoinkohteluun. He määräävät rikollisia, enimmäkseen huumausainerikollisia, tekemään työn ja nimittävät heidät osastojen eri ryhmien päälliköiksi. Nämä päälliköt raportoivat suoraan vartijoille.

Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla vankilan viranomaiset kiduttavat vakaita harjoittajia yrittäessään saada heidät alistumaan ja luopumaan uskostaan.

Aivopesu

Kun harjoittajat saapuvat vankilaan, heidät sijoitetaan yhdeksännen osaston "muuntamis" ryhmään, jossa he kohtaavat yhteistyökumppaneita, jotka ovat ammattimaisesti koulutettuja suorittamaan aivopesun. Nämä kumppanit työskentelevät harjoittajien kanssa yksilöllisesti heidän elämänsä ja perheidensä perusteella. Sitten he käyttävät hyväksi harjoittajien pelkoa perheen, vapauden ja terveyden menettämisestä ja yrittävät saada heidät luopumaan uskostaan. Vakaille harjoittajille nämä kumppanit syöttävät vuorotellen pelkoa ja ahdistusta.

Kumppanit näyttävät toistaen videoita, jotka panettelevat Falun Gongia ja pakottavat harjoittajat katsomaan, joskus yli 10 tuntia päivässä. Toisto aiheuttaa jopa kumppaneille päänsärkyä.

Fyysinen kidutus

Istuminen pienellä jakkaralla

Lähes jokaisen vakaan harjoittajan on pakko istua pienellä jakkaralla. Jakkara on 6” korkea ja 8” leveä. Istuimeen on veistetty kulmikkaita kohoumia. Harjoittajan on istuttava selkä suorana, polvet yhdessä ja kädet polvilla. Jakkara on niin lyhyt, että harjoittajan on nojattava eteenpäin, ja sen seurauksena hänen ruumiinpainonsa on häntäluun varassa. Kun häntäluu hankaa istuimen kohoumia vastaan, se alkaa sattua 10 minuutissa. Harjoittajan on istuttava paikallaan jakkaralla 15–18 tuntia päivittäin kuukausia.

Li Xueyania kidutettiin kerran tällä tavalla 56 päivän ajan. Yu Guirong istui tällaisella jakkaralla yli 100 päivää, mutta jakkaran koko oli isompi (24” ja 24”) tuona aikana.

Kun Li Mingfang istui tuolilla, yhteistyökumppanit löivät häntä jatkuvasti. Jokainen hänen sellissään joutui lukemaan propagandamateriaalia hänen kanssaan, koska hän kieltäytyi luopumasta vakaumuksestaan. Tämän seurauksena muut vangit kaunaa kantaen löivät ja kiusasivat häntä.

 
Kuvituskuva: Istuminen pienellä jakkaralla

Raaka pahoinpitely

Niitä harjoitajia, jotka kieltäytyvät luopumasta uskostaan tai tekemästä yhteistyötä vankilan viranomaisten kanssa koskien terveystarkastuksia tai verikokeita, yhteistyökumppanit hakkaavat vuorotellen. Näitä kumppaneita ei koskaan rangaista, vaikka harjoittajat raportoisivat heistä.

Li Erying sidottiin ja häntä hakattiin, kunnes hän oli niin pahoin loukkaantunut, ettei voinut enää huolehtia itsestään.

Yang Shuqinin saavuttua vankilaan yhteistyökumppani löi ja potki häntä ennen kuin hän kertoi osoitteensa. Koska hän pysyi vakaana, kumppani löi häntä kasvoihin niin kovaa, että hammasproteesi lensi hänen suustaan. Hänet pakotettiin istumaan pienellä jakkaralla, ja kumppani piiskasi häntä vaateripustimella. Kun hän alkoi vapista kivusta, kumppani potkaisi hänet alas jakkaralta, eikä hän pystynyt nousemaan.

Koska Yang Shuqin oli kärsinyt vakavasta päänsärystä kaaduttuaan pidätyskeskuksessa ennen vankilaan tuloa, tämä potkaisu pahensi hänen tilaansa. Hän ei kyennyt tekemään intensiivistä työtä vankilan ”hikipajassa”, mikä johti useisiin hakkaamisiin.

Liang Shurong on 70-vuotias. Muutama yhteistyökumppani haki hänet ja pudotti tarkoituksella lattialle. Siitä lähtien hän ei voinut kävellä tai suoristaa selkäänsä. Yhdessä vaiheessa kumppani heitti Liangin ruoan lattialle ja pakotti hänet ryömimään saadakseen sen.

Rajoitettu wc:n käyttö

Harjoittajat saavat käyttää wc:tä vain kolme kertaa päivässä. Monet harjoittajat ovat yli 70-vuotiaita. Yöllä heidän on usein odotettava jonossa wc:hen pääsyä, ja monelle sattuu siitä syystä vahinkoja. Myös nuoremmilla harjoittajilla on sama ongelma. Ma Cuizhi’n oli kerran virtsattava ämpäriin, ja yhteistyökumppanit yrittivät pakottaa hänet juomaan virtsaansa. Lopulta he kaatoivat kaiken hänen päälleen.

Eristäminen

Jokaisessa sellissä on verhot ovessa estämään harjoittajia näkemästä toisiaan. Harjoittajat ovat eristettyinä, ja heidän on käytävä vuorotellen wc:ssä, pesemässä astiat ja itsensä. Yöllä heidän on usein odotettava vähintään puoli tuntia ennen kuin heille soitetaan ja heidän annetaan käydä wc:ssä. Vartijat nuhtelevat tai rankaisevat yhteistyökumppaneita, jos he vahingossa antavat harjoittajien nähdä tai tervehtiä toisiaan. Jokainen harjoittajien liike on ilmoitettava vartijoille paperilla.

Gao Xiuzhen pakotettiin kirjoittamaan ilmoituksen, että luopuu uskostaan ja repimään sen myöhemmin. Rangaistaakseen häntä viranomaiset injektoivat häneen tuntematonta lääkeainetta ja panivat hänet eristykseen.

Seisominen pitkiä aikoja

Kun yhteistyökumppani määrää harjoittajan seisomaan pitkän aikaa, joskus kaikkien samassa sellissä olevien on seisottava harjoittajan kanssa. Tämä herättää vihaa ja yllyttää harjoittajan kaltoinkohteluun.

Pettäminen

Harjoittajille kerrotaan, etteivät he koskaan pääse kotiin, jos he kieltäytyvät luopumasta Falun Gongista, eivät edes vankeusaikansa päättymisen jälkeen. Heitä kehotetaan valmistautumaan menemään aivopesukeskukseen tai pidätyskeskukseen vapauduttuaan vankilasta.

Satunnaisissa keskusteluissa yhteistyökumppanit varmistavat, että harjoittajat kuulevat, mitä he sanovat: "Se ja se vietiin pidätyskeskukseen vapauduttuaan, ja nyt hän on taas vankilassa kieltäytyessään ’muuttumasta’; ainoa tie ulos on ’muuttua’."

Taklausryhmä uhkaa ja terrorisoi

Vartijoiden itsensä mukaan on olemassa strategia "taklata" vakaat harjoittajat 9. osastolla, jota kutsutaan myös ”taklausryhmän” osastoksi. Ge Xuehong, entinen 8. osaston päällikkö, sanoi, että yhteistyökumppanit ottavat erilaiset tehtävät harjoittajien harhaanjohtamiseksi: joidenkin tehtävänä on pahoinpidellä harjoittajaa joko suullisesti herjaamalla tai tappouhkauksilla, kun taas toisten on oltava "lempeitä”, jotka ”tuntevat myötätuntoa ja tukevat” harjoittajaa.

Lempeä ruokkii harjoittajaa valheilla ja uhkailee sanomalla esimerkiksi: "Se ja se suostui ’muuttumaan’ ja hänen rangaistustaan lievennettiin”, ja "se ja se kieltäytyi myöntymästä ja häntä lyötiin, ja hänen lapsensa erotettiin koulusta eivätkä voineet lähteä maasta”, tai ”se ja se lähetettiin takaisin vankilaan, koska hän kieltäytyi luopumasta uskostaan.” Valtavan henkisen ja fyysisen paineen alla olevat harjoittajat uskovat yleensä "lempeisiin" yhteistyökumppaneihin ja arvostavat heidän ystävällistä tukeaan, ja jotkut ovat huolissaan perheestään ja päättävät luopua uskostaan.

Kun harjoittajat sijoitetaan ”taklausryhmään”, heidän on ensin istuttava pienellä jakkaralla koko päivän. Jotkut eivät sietäneet sitä pidemmälle ja allekirjoittivat lausunnon, jossa he lupaavat luopua Falun Gongista. Sitten he voivat siirtyä muihin ryhmiin.

Vakaat harjoittajat joutuvat kuitenkin vakavamman vainon kohteiksi. Gao Shuying, 56, Tahen piirikunnasta Heilongjiangista, sijoitettiin ”taklausryhmään” toukokuussa 2018. Hän istui pienellä jakkaralla aamusta klo 5.30 iltaan klo 22 viiden kuukauden ajan. Jos hän liikkui, yhteistyökumppanit löivät heti häntä. Vuoden 2019 lopulla hän kieltäytyi kirjoittamasta katumuslausuntoa. Hänet pakotettiin istumaan minijakkaralla 8 päivän ajan.

Huonompi kohtelu harjoittajille, jotka katuvat uskostaan luopumisen jälkeen

Jotkut harjoittajat katuivat myöhemmin allekirjoitettuaan lausunnon, jossa he luopuvat uskostaan, mikä johtui heidän sekavasta mielentilastaan kidutuksen jälkeen. Nämä harjoittajat yrittivät saada mitätöityä lausuntonsa, ja sen jälkeen heitä kohdeltiin entistä huonommin. 16. tiimi 8. osastolla käsittelee erityisesti näitä harjoittajia. Tiimin päällikön voi usein kuulla huutavan ja raivoavan heille herjaavin sanoin.

Päällikkö Ge Xinin kuultiin kerskailevan, kuinka hän kaltoinkohteli harjoittajaa: ”Pakotin hänet maahan ja astuin sitten hänen päänsä päälle samalla, kun pakotin hänet syömään (tuntemattomia) lääkeaineita. Seuraavana päivänä hän otti lääkkeen vapaaehtoisesti, mutta se ei riittänyt. Painoin hänet kuitenkin maahan ja astuin hänen päänsä päälle, kun hän otti lääkkeen. Kolmantena päivänä hän halusi välttää kärsimyksen ja suostui allekirjoittamaan lausunnon uskostaan luopumiseksi. Mutta sanoin hänelle, että se ei riittänyt, koska halusin vain kiduttaa häntä."

Xue Li’tä nöyryytettiin usein. Eräs päällikkö vei hänet talvella usein pesuhuoneeseen ja kaatoi toistuvasti ämpärillä kylmää vettä hänen päälleen. Vartijat kannustavat päälliköitä ja yhteistyökumppaneita tehokkaammin kiduttamaan harjoittajia heidän ”muuttamiseksi”.

Raskasta työtä

Vankilassa ei ole työpajaa, joten vangit joutuvat tekemään intensiivistä työtä selleissään. Työhön kuuluu usein viinikorkkien tai maustepullojen kokoaminen tai paperipussien taittaminen. Heidän on usein työskenneltävä kello 20:een asti tai klo 23:een, jos heidän kiintiötään ei ole täytetty.

Osastot saavat usein ilmoituksia etukäteen tarkastajien tullessa. Sen jälkeen päälliköt määräävät vangit piilottamaan kaikki materiaalit ja teeskentelemään olevansa "opiskelemassa". Tarkastajat menevät sitten kokoushuoneeseen, jossa vangit ”teeskentelevät”.

Cao Shuyun Yi'anin läänistä Heilongjiangista on 68-vuotias. Hän työskenteli yli klo 23:een eräänä iltana vuonna 2019, ja hänen täytyi herätä kello 3.00 aamulla saadakseen kiintiönsä täyteen. Hän oli liian uupunut noustakseen. Päällikkö ja toinen vanki pitivät häntä alhaalla ja löivät häntä.

Yhteistyökumppanit puristelivat ja ruhjoivat mustelmille Tan Rui’n kasvot ja potkivat häntä, koska hän ei voinut työskennellä niin nopeasti kuin he halusivat.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/6/186648.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.