Taiwan kieltää maahanpääsyn Falun Gongin vainoon syyllistyneiltä

Yuan, Kiinan tasavallan (Taiwanin) ulkoinen ja kansallinen puolustuskomitea kutsui hallitusyksiköt, mukaan lukien kansallinen turvallisuusneuvosto ja maahanmuuttovirasto, raportoimaan ja vastaamaan kysymyksiin ”muutosehdotuksista kansallisen tiedustelupalvelun tiettyihin säännöksiin” 2. lokakuuta 2019.

Wang Ting-yu’n (Yuanin jäsen) mukaan maahanmuuttovirastosta sanottiin, että niiltä, jotka ovat syyllistyneet Falun Gongin vainoon tai rikkoneet lakia, evätään nyt pääsy Taiwaniin.

Yuanin jäsen, lainsäätäjä Wang Ting-yu (vas.)

Kansallisen maahanmuuttoviraston maahantulo- ja maasta poistumisosaston päällikkö Ge Guangwei sanoi: ”Kiinan virkamiehiltä evätään pääsy Taiwaniin, jos he ovat olleet mukana Falun Gongin vainossa tai rikkoneet Taiwanin lakia.

Yuanin jäsen: Hallituksen ilmoitus on tärkeä

Haastattelussa Wang Ting-yu sanoi, että maahanmuuttovirasto on tehnyt selväksi, olipa kyseessä kommunistisen puolueen virkamiehet, opiskelijat tai matkailijat, jotka haluavat tulla Taiwaniin, jos he ovat rikkoneet Taiwanin lakia – esimerkiksi, jos he ovat olleet mukana Falun Gongin vainossa, hyökänneet Taiwanin demokratiaa vastaan tai häirinneet Taiwanin yhteiskuntaa – että se kieltää useissa tapauksissa heidän pääsynsä selvityksen jälkeen.

Wang korosti, että tämä on erittäin tärkeä ilmoitus, eikä sitä ole aiemmin maininnut yksikään Taiwanin hallituksen yksikkö. Hän sanoi, että Taiwanin hallitus toivottaa tervetulleeksi maahan jokaisen mistä päin maailmaa tahansa, mutta ei salli kommunistisen hallinnon käyttävän Taiwanin demokraattista järjestelmää vainotakseen henkilöitä, joita on jo vainottu Kiinassa. Wang selvensi: “Taiwan on erittäin tärkeä demokraattinen maa Aasiassa. Meidän on vaalittava vastuutamme ihmisten suojelemisen, demokratian ja vapauden turvaamiseksi."

Mannerkiinalainen akateemikko: Laki on hyvin ajankohtainen

Lai Jianpingin, jolla on maisterin tutkinto kansainvälisestä oikeudesta Kiinan valtiotieteiden ja oikeustieteiden yliopistosta, mukaan Taiwanin maahanmuuttoviraston kanta on erittäin ajankohtainen.

Hän sanoi: ”Jokaisen on kunnioitettava muiden ihmisten perusoikeuksia ja vapautta, mukaan lukien uskonnonvapaus. Jos Taiwanin hallitus estää niitä, jotka vainoavat uskonnon harjoittajia, pääsemästä rajoilleen, mielestäni tämä kuuluu sen käskyvaltaan ja on maailman hallitusten nykyisen suuntauksen mukainen. Siksi mielestäni tämä on hyvin ajankohtainen ja hyvä laki."

Taiwan: Falun Gongin harjoittaja toimittaa luettelon vainoajista Manner-asioiden neuvostolle (the Mainland Affairs Council)

Theresa Chu, (Falun Gongin ihmisoikeuslakitiimin edustaja) sanoi 4. lokakuuta: ”Tuemme Taiwanin hallituksen päätöstä kieltää henkilöiltä, jotka on rekisteröity Falun Gongin harjoittajien vainoajiksi Kiinassa, pääsy maahan. Hän kertoi, että hän toimitti tänä vuonna 4. kesäkuuta luettelon yli 100 000 Falun Gongin vainoon syyllistyneestä, jonka WOIPFG (maailmanlaajuinen Falun Gongin vainon tutkimusorganisaatio) on kerännyt Manner-asioiden neuvostolle. Hän toivoo, että Taiwanin hallitus estää kaikkia luettelossa olevia henkilöitä pääsemästä maahan, mukaan lukien ihmisoikeuksien rikkojat. Taiwanin demokraattisessa järjestelmässä heitä ei katsota tervetulleiksi.

Yhdysvallat: Falun Gongin harjoittaja toimittaa luettelon vainoon syyllistyneistä Yhdysvaltain hallitukselle

Kommunistisen hallinnon 20 vuotta kestänyt Falun Gongin harjoittajien vaino on herättänyt kansainvälistä huomiota. Monet maat ympäri maailmaa ovat ryhtyneet toimiin hillitäkseen tällaisia ihmisoikeusrikkomuksia Kiinassa. Eräs Yhdysvaltain virkamies sanoi Amerikan harjoittajille, että he voivat toimittaa hallitukselle luettelon vainoon syyllistyneistä. He tiukentavat viisumien hyväksymistä, saattavat evätä viisumit ihmisoikeuksien rikkojilta sekä niiltä, jotka vainoavat uskonnon harjoittajia. Tämä koskee sekä maahanmuutto- että muita viisumeita, kuten matkailu tai sukulais- tai yritysvierailu. Viisumin haltijoilta, myös niiltä, joille on jo myönnetty pysyvä oleskelulupa (vihreä kortti), voidaan evätä maahantulo.

Äskettäin toimitettuun nimiluetteloon kuuluvien henkilöiden joukossa on johtajia propagandaosastolta, poliittisten ja oikeudellisten asioiden komiteasta (PLAC) ja 610-virastosta sekä elinryöstöihin osallistuneita lääkäreitä, tuomareita ja vankiloiden ja työleirien virkamiehiä. Heidän osallisuuteensa kuuluu menettelytapojen antaminen, ohjeiden antaminen ja toimeksiantojen suorittaminen.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/8/180240.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.