Lakiesitys elinkaupasta läpäisi toisen käsittelyn Kanadan parlamentissa

Lakiesitys S-240 läpäisi toisen käsittelyn alahuoneessa kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä 10. joulukuuta. Laki tekee rikoksen sellaisen elimen vastaanottamisesta, joka on otettu ilman luovuttajan suostumusta. Rangaistus olisi jopa 14 vuotta vankeutta. Lakiesityksessä kielletään myös pääsy Kanadaan maahanmuuttajana tai pakolaisena niiden henkilöiden osalta, jotka ovat osallisina laittomaan elinkauppaan.

Parlamentin jäsenet keskustelivat ja äänestivät lakiesityksen periaatteesta ja lähettivät lakiesityksen ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kehitysyhteistyön harkittavaksi. Laki on jo hyväksytty senaatissa lokakuussa. Seuraava askel on kolmas käsittely, jonka jälkeen lakiesitys tulee voimaan, kun sille annetaan kuninkaallinen hyväksyntä.

Konservatiivien Parlamentin jäsen (MP) Garnett Genuis esitteli lakiehdotuksen S-240 alahuoneessa.

MP Borys Wrzesnewskyj (edessä oikealla) esitteli samanlaisen lakiehdotuksen kymmenen vuotta sitten.

Falun Gongin harjoittajat kokoontuivat parlamentin edustalle tukeakseen lakiesitystä 20. marraskuuta sen ollessa parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä.

Lakiesitys S-240:n kohteena elinryöstöt Kiinassa

MP Garnett Genuis, joka esitteli lakiehdotuksen alahuoneessa, sanoi ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta: "Kaksi tunnettua kanadalaista, David Matas ja David Kilgour, ovat löytäneet jotain järkyttävää. Heidän tutkimuksensa ovat osoittaneet, että kiinalaisissa sairaaloissa siirretään vuosittain 60 000 - 100 000 elintä, eikä vapaaehtoisuuteen perustuvaa luovutusjärjestelmää ole käytännöllisesti katsoen olemassa."

Hän jatkoi: "Suurin osa elimistä on peräisin mielipidevangeilta, pääasiassa Falun Gongin harjoittajilta. Tänään vien senaatin lakiehdotuksen alahuoneeseen pyytääkseni päätöstä melko yksinkertaiseen ehdotukseen, jonka mukaan elintärkeiden elinten poistaminen eläviltä potilailta ilman heidän suostumustaan on moraalisesti kohtuutonta, ja se on lopetettava.”

MP Genuis sanoi toisen käsittelyn aikana 10. joulukuuta, että meidän kaikkien olisi oltava yhtä mieltä periaatteesta, jonka mukaan Kanada ei voi hyvällä omallatunnolla hyväksyä elinryöstöjä ja että voimme ottaa selkeän ja moraalisen kannan tähän perustavanlaatuiseen ihmisoikeuskysymykseen.

MP Hardcastle: "Kiinan elinsiirtoteollisuus kehittyi rinnakkain Falun Gongin järjestelmällisen tukahduttamisen kanssa"

MP Cheryl Hardcastle, joka on kansainvälisen ihmisoikeuksien alivaliokunnan varapuheenjohtaja, totesi 10. joulukuuta käydyssä keskustelussa, ettei laiton elinkauppa ole uusi asia. ”Itse asiassa lakiesitys S-240 on neljäs iterointi lakiehdotuksesta. Nämä lakiesitykset tehtiin suurelta osin vastauksena uskottaviin ja kauhistuttaviin kertomuksiin elinryöstöistä Kiinassa”, hän sanoi.

"Kansainvälisten ihmisoikeuksien alivaliokunta on tutkinut elinryöstöjä Kiinassa useaan otteeseen ja antanut vähintään kaksi pitkää raporttia ja useita lausuntoja. Raportit käsittelevät kauhistuttavia yksityiskohtia Kiinassa tapahtuvan todellisen elinsiirtoteollisuuden perustamisesta."

"Alivaliokuntamme 3. marraskuuta 2016 kuuleman todistusaineiston mukaan Kiinan elinsiirtoteollisuus kehittyi rinnakkain Falun Gongin järjestelmällisen tukahduttamisen kanssa."

MP Hardcastle sanoi, että hänen puolueensa Uusi demokraattinen puolue (New Democratic Party, NDP) tukee lakiesitys S-240:tä. "Koska tämä on neljäs elinsiirtokauppaa koskeva lakiesitys kymmenen vuoden sisällä, NDP vaatii puoluerajat ylittävää yhteistyötä varmistaakseen lakiesitys S-240:n nopean etenemisen ja että tämä ongelma otettaisiin vihdoinkin vakavasti. Tämän aloitteen tukemisen lisäksi olisi tehtävä enemmän edistääksemme eettisiä ja turvallisia elinluovutuksia kotimaassa."

"Kanadalaiset osallistuvat elinkauppaan pääasiassa elinsiirtomatkailulla. Se on tavallisin keino kaupata elimiä kansallisten rajojen yli. Vastaanottajat matkustavat ulkomaille elintensiirtoihin, eikä Kanadassa tällä hetkellä ole lakia tätä käytäntöä vastaan.”

S-240 estää Kanadan kansalaisia loukkaamasta ihmisoikeuksia ulkomailla

MP Hardcastle sanoi myös: "... on yleensä järkevää jättää tällaisten rikosten syytteeseenpano valtiolle, jossa ne tapahtuvat. Tavanomaisia käytäntöjä ei kuitenkaan pitäisi selvästi soveltaa tapauksissa, joissa paikallinen hallitus on välinpitämätön, ei kykene reagoimaan perusoikeuksien vakavaan loukkaamiseen tai suoraan helpottaa niitä."

”Tällaisissa tapauksissa Kanada voi ja sen täytyy nostaa syyte niitä kanadalaisia vastaan, jotka menevät ulkomaille loukkaamaan ihmisoikeuksia. Kansallisvaltiot tarjoavat käytännön kehyksen, jonka kautta oikeudet yleisesti tunnistetaan ja pidetään yllä, mutta tämä ei saisi olla tekosyy sallia heidän oman kansansa osallistua vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin."

MP Jamie Schmale totesi 10. joulukuuta, että "tämä lakiesitys, kuten jäsenet tietävät, tekisi elimen luovutuksesta ilman potilaan suostumusta rikoksen. Tämä asia on moraalisesti selkeä, ja mielestäni kaikki puhujat ovat hyväksyneet tämän perusajatuksen."

Hän huomautti myös, että kun elinsiirto voidaan suunnitella kuten Kiinassa, se tarkoittaa, että joku tapetaan elinten vuoksi. Hän sanoi, että lakiesitys, jos se hyväksytään, voisi auttaa lääkäreitä varoittamaan potilaitaan lähtemästä elinsiirtoturismin polulle.”

Kanadalaiset tukevat lakiesitystä

Varsin monet parlamentin jäsenet mainitsivat vaalipiirinsä tuesta S-240:lle ja allekirjoituksista, jotka he saivat alueiltaan. MP Arif Virani ja Kevin Lamoureux korostivat Falun Gongin harjoittajien pyrkimyksiä lisätä yleisön tietoisuutta asiasta, sekä alueellaan että ulkomailla.

MP Murray Rankin sanoi ensimmäisessä käsittelyssä marraskuussa: "Kanada on hieman jäljessä tässä asiassa. Totean, esimerkiksi, että eurooppalaisilla on jo jonkin aikaa ollut olemassa "lhmiselinten kaupan vastainen Euroopan neuvoston yleissopimus”. Kunnia-arvoisa jäsen on jo esittänyt puoluerajat ylittävää tukea tällaiselle aloitteelle, ja minusta tuntuu, että on tullut aika liittyä eurooppalaisiin ja muihin maihin tarkastellaksemme elinkaupan vitsausta, jota tämä lakiesitys pyrkii käsittelemään.”

Falun Gongin vaino ja elinryöstöt

Kiinan kommunistinen puolue (KKP) käynnisti Falun Gongin tukahduttamisen heinäkuussa 1999. Jiang Zemin, entinen kommunistisen hallinnon johtaja, antoi määräyksen: ”Mustatkaa heidän maineensa, saattakaa heidät vararikkoon ja tuhotkaa heidät fyysisesti”.

Kun elinsiirtojen kysyntä lisääntyi, Kiinan aseelliset poliisivoimat, armeija ja sairaalat löysivät uuden tavan tehdä rahaa – tappaa mielipidevankeja. Valtakunnallisen Falun Gongia vastustavan politiikan vuoksi ei ollut olemassa jälkiseurauksia niille, jotka osallistuivat elinsiirtoon liittyviin rikoksiin. Uutiset elinryöstöistä tulivat julkisuuteen ensi kerran vuonna 2006.

David Kilgourin ja David Matasin “Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China” -raportin mukaan ulkomaalaisilta veloitetut hinnat, elimestä riippuen, vaihtelevat noin 26 000 ja 157 000 euron välillä. (tarkistettu raportti).

Falun Gongin harjoittajat muodostavat enemmistön elinsiirron uhreista, koska he muodostavat suurimman ryhmän mielipidevangeista, ja lisäksi he ovat yleensä hyvässä kunnossa Falun Gong -harjoitusmenetelmään liittyvien terveellisten elämäntapojen vuoksi.

Tuhannet ”WOIPFG-yhdistyksen” (World Organisation to Investigate the Persecution of Falun) tekemät puhelinsoitot paljastivat, että elinryöstöt aloitettiin Jiang Zeminin suorassa ohjauksessa. Jiang on vastuussa määräyksestä "militarisoida ja kaupallistaa" liiketoiminta, jolla tapetaan Falun Gongin harjoittajia heidän elintensä vuoksi.

Kiinan kansan vapautusarmeijan yleinen logistiikkaosasto oli elinryöstöjen ydinorganisaatio, joka vastasi "luovuttajien" hallinnoinnista – pääasiassa vangittujen Falun Gongin harjoittajien – elinryöstön uhreina. KKP:n armeijan ja aseellisten poliisivoimien sairaalat tulivat elinsiirtojen tärkeimmiksi sairaaloiksi.


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/20/173692.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.