Kiinan oikeuslaitos kieltäytyy noudattamasta sokeasti vainopolitiikkaa

Minghui.org on viime aikoina raportoinut useista tapauksista, joissa kiinalaiset syyttäjät, tuomioistuimet, ja poliisilaitokset ovat lieventäneet syytteitä pidätettyjä Falun Gongin harjoittajia vastaan. Nämä tapaukset kuvastavat sitä, että yhä useammat oikeusviranomaiset ja oikeuslaitoksen henkilöstö näkevät Kiinan hallinnon propagandan läpi ja tulevat vähitellen ymmärtämään Falun Gongia, ja mitä se on - perinteinen henkinen kultivointimenetelmä, joka perustuu periaatteisiin Totuudenmukaisuus, Myötätunto, ja Kärsivällisyys.

Harjoittajien rauhanomainen vastarinta vainoa vastaan sekä ihmisten kertomukset Falun Gongin periaatteiden seuraamisesta ja hyödyistä, on nyt tunnustettu oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten taholta, ja he ovat myöntäneet, että vaino itsessään on laiton. Monet ovat alkaneet kyseenalaistaa sokeaa kuuliaisuutta julmaan 17 vuotta jatkuneeseen vainopolitiikkaan ja ovat jopa alkaneet auttaa vainottuja harjoittajia.

Seuraavat viimeaikaiset tapaukset heijastavat tätä kasvavaa ilmiötä, mikä viittaa siihen, että 17 vuoden vaino on päättymässä.

Shanxin oikeus lieventää tuomioita, harjoittajia vapautetaan.

Houmassa asuva Li Meiling pidätettiin 25. syyskuuta 2015 kun hän oli jakamassa Falun Gongista kertovaa materiaalia. Paikallinen syyttäjä antoi virallisen pidätysmääräyksen 30. lokakuuta ja asia vietiin käräjäoikeuteen.

Tuomioistuin kieltäytyi asettamasta Li`tä syytteeseen. Paikallinen oikeusvirasto ei myöskään ollut kiinnostunut sekaantumasta asiaan, kun syyttäjälle haettiin lausuntoa. Poliisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin antaa Li`lle takautuvasti kuuden kuukauden vankeustuomio, ja hänet vapautettiin 25. maaliskuuta 2016.

Harjoittaja Hebeistä vapautettiin syytteittä.

Yang Jianping Zhangjiakousta pidätettiin 21. lokakuuta 2015 hänen puhuessaan ihmisille Falun Gongista. Poliisi takavarikoi hänen autonsa ja Falun Gongista kertovaa materiaalia. Yang toimitettiin Wanquanin pidätyskeskukseen.

Viisi kuukautta Yangin perhe, tukijat sekä asianajaja vaativat hänen vapauttamistaan. Tänä aikana syyttäjä palautti asian kahdesti poliisille, ja pyysi lisätodisteita.

Koska poliisi ei ole esittänyt mitään todisteita, jotka osoittaisivat Yangin aiheuttaneen mitään haittaa ihmisille tai yhteiskunnalle, Yang vapautettiin 30. maaliskuuta 2016.

"Olen iloinen, että syyttäjät seurasivat omantuntonsa ääntä, eivätkä sokeasti noudattaneet maanlaajuista vainopolitiikkaa", totesi Yangin asianajaja päämiehensä vapauttamista.

Liaoningin syyttäjät kieltäytyivät nostamasta syytteitä.

Liu Yamin ja Sun Hongbing Changtusta pidätettiin 28. kesäkuuta 2016. Heidän asiakirjansa siirrettiin lääninsyyttäjälle 2. elokuuta.

Samana päivänä paikalliset harjoittajat kertoivat syyttäjille Falun Gongista, korostaen mitä se on ja miksi vaino on väärin.

Syyttäjät päättivät olla nostamatta syytettä, ja ilmoittivat paikalliselle poliisille.

Molemmat harjoittajat vapautettiin 3. elokuuta.

Jiangsun syyttäjät eivät hyväksyneet pidätystä.

53-vuotias Gu Rongfeng asuu Suzhoussa. Hänet pidätettiin 3. syyskuuta 2016 hänen puhuessaan Jiangyissä Falun Gongista ja laittomasta vainosta. Poliisi teki kotietsinnän 5. syyskuuta ja kertoi Gun vaimolle tämän miehen saavan usean vuoden vankeustuomion.

Vaikka Guta pidettiin poliisiasemalla, hän kieltäytyi luopumasta vakaumuksestaan ja puhui Falun Gongista. Hänen perheensä palkkasi asianajajan, joka tapasi Gun 18. syyskuuta. Perhe ja asianajaja menivät poliisiasemalle seuraavana aamuna ja huomasivat, että Gun pidätystä ei oltu hyväksytty puutteellisten todisteiden vuoksi.

Yanqingin piirikunnan (Peking) syyttäjä päättää olla syyttämättä harjoittajaa.

Yanqingissa asuva Qin Shourong pidätettiin 26. marraskuuta 2015. Vaikka Qin odotti oikeudenkäyntiä, paikallinen syyttäjä palautti asian kahdesti poliisille, vedoten riittämättömään näyttöön.

Poliisi keräsi ”lisätodisteita"Qiniä vastaan, mutta lopulta syyttäjä hylkäsi kanteen sillä perusteella, että todisteet eivät ole osoittaneet Qin tehneen mitään lainvastaista.

Qinille annettiin kaksi asiakirjaa, yksi viittaa syyttäjän päätökseen olla syyttämättä häntä, kun taas toinen vahvisti, että hänen "vapauttamisensa takuut" oli mitätöity ja että hän oli täysin vapaa.

Liaoningin harjoittaja vapautettiin syytteistä.

Suizhongissa asuva opettaja Liu Wei pidätettiin 2. marraskuuta 2016. Seitsemän päivää myöhemmin poliisi lähetti hänen asiakirjansa paikalliselle syyttäjälle. Syyttäjä ei löytänyt riittäviä todisteita Liun pidättämiseksi. Hänet vapautettiin samana päivänä.

Syyttäjä ei löytänyt todisteita harjoittajaa vastaan.

Qiqiharissa asuva Qu Shurong oli 9. lokakuuta syytettynä "kultin käyttäminen heikentämään lain täytäntöönpanoa", tämä on Kiinan kommunistihallinnon käyttämä yleinen tekosyy Falun Gongin harjoittajien vangitsemiseen ja propagandakampanjan avulla hävittää henkinen menetelmä.

Oikeudenkäynti Qu Shurongia vastaan alkoi sen jälkeen, kun Lonzan piirikunnansyyttäjä palautti tapauksen Wulongin poliisille neljä kertaa, vedoten riittämättömään näyttöön.

Ms Qun asianajajat totesivat, että mikään Kiinan laki ei kriminalisoi Falun Gongia ja että häntä ei olisi pitänyt syyttää siitä, että hän käytti perustuslaillista oikeuttaan uskonnonvapauteen.

Oikeuden puheenjohtaja hyväksyi puolustusasianajajien "viittauksen hylätä syytetodisteet toteamalla, että ne kerättiin laittomasti ja oli siten jätettävä tutkimatta. Hän keskeytti istunnon antamatta tuomiota.

Syyttäjä Du Yanhong sanoi Qun perheelle: "Lakimiehenne esittivät erittäin oikeudenmukaisen ja tehokkaan puolustuksen. Tällä tapauksella on vaikutusta. Meidän pitäisi harkita sanojamme Falun Gongin harjoittajista tulevaisuudessa. Ankaria sanoja olisi vältettävä."

Du palasi poliisilaitokselle toteamaan, että Qu olisi vapautettava.


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/15/160341.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.