Tanskan parlamentissa kuulemistilaisuus Kiinan elinryöstöistä

Kuulemistilaisuus Kiinan elinryöstöistä pidettiin Tanskan parlamentissa 8. joulukuuta 2016. Aloite tapahtuman järjestämiseksi tuli muun muassa Tanskan kansanpuolueelta, Tanskan ulkoministeriltä. Kaksi tuntia kestänyt tilaisuus oli julkinen ja sen videotallenne on saatavilla Internetissä.

 
Kuulemistilaisuus Tanskan parlamentissa.


"Emme voi sivuuttaa tätä"

Avauspuheen piti tapahtuman alullepanija, Kenneth Kristensen Berth Tanskan kansanpuolueesta. Hän käytti esimerkkinä Tanskassa asuvaa Wei Zaiqunia, jonka kaksi siskoa pidätettiin Kiinassa Falun Gongin harjoittamisen vuoksi. Kristensen Berth kertoi heidän kohtaamasta julmasta vainosta Kiinassa. Nämä siskot eivät saaneet tavata perhettään ja heiltä otettiin verinäytteitä, mikä on yleinen käytäntö, kun halutaan varmistaa elimien sopivuus elinsiirtoihin.

Kristensen Berth totesi, että koska kysymyksessä ovat taloudelliset edut, hyvin harvat maat uskaltavat haastaa Kiinan kommunistihallinnon. Hän jatkoi: "Tämä liittyy kuitenkin ihmiskunnan perusteisiin ja se on jotain, mitä emme voi jättää huomiotta."

 

Kenneth Kristensen Berth sanoi, että sekä Euroopan parlamentti että Yhdysvaltain edustajainhuone ovat hyväksyneet päätöslauselman Kiinan elinryöstöjä vastaan.

Historioitsijana Kristensen Berth totesi myös: "Voin vain verrata tätä [Kiinan elinryöstöjä] natsien kansanmurhaan."

Kaupankäynnin ei tulisi vaarantaa periaatteita.

Nikolaj Villumsen yhtenäisyyspuolueesta sanoi keskustelussa, että asia menee Tanskan parlamenttiin. "Sanomattakin on selvää, että elinryöstöt mielipidevangeilta Kiinassa rikkoo selvästi ihmisen perusoikeuksia ja ihmiset ympäri maailmaa vastustavat sitä."

Hän sanoi, että ennen talouden vapautumista käytettiin melko kovaa ääntä Kiinan hallinnon hirmuteoista. Nyt Kiinan taloudellinen valta tukahduttaa kritiikin, vaikka tyrannia jatkuu. Hänen mukaansa on vaarallista, jos Tanskan hallitus keskittyy yksinomaan kauppasuhteisiin Kiinan kanssa ja laiminlyö periaatteet.

Vaihtoehtopuolueen tiedottaja Rasmus Nordqvist vaati lisää riippumattomia tutkimuksia asiasta. Hän tuomitsi pakkoelinluovutuksen ja toivoo Tanskan ulkoministerin ryhtyvän tarvittaviin toimiin.

Kuulemistilaisuuden lopuksi Kristensen Berth luki kolmen puolueen yhteisen lausunnon, jossa vaaditaan lainsäädäntätoimia. He vaativat lopettamaan yhteistyön Kiinan terveydenhuoltojärjestelmän kanssa kunnes avoin ja luotettava elinluovutusjärjestelmä on käytössä.

Sen lisäksi, että vaadittiin elinryöstöjen lopettamista, he kehottivat Kiinan hallintoa kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja lopettamaan välittömästi Falun Gongin ja muiden henkisten ja etnisten vähemmistöryhmien vainoamisen.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/14/160331p.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.