Fa-konferenssit

 • Euroopan Fa -kokemustenjakokonferenssi Roomassa

  Marraskuun 14. päivänä Roomassa pidettiin Euroopan Fa -kokemustenjakokonferenssi. Tapahtumaan osallistui Falun Gongin harjoittajia useista Euroopan maista. Harjoittajien kokemuskertomuksissa tuotiin esille hyvän yhteistyön merkitys ja kuinka päästä eroon kiintymyksistä, jotka ovat esteenä yhteistyön onnistumiselle.
 • Itävalta: Kahdeksas Itävallan Fa-konferenssi pidettiin Wienissä

  Kahdeksas Itävallan Fa-konferenssi pidettiin Yamahan musiikkikoulussa Wienissä 26. syyskuuta 2010. Kymmenet harjoittajat kertoivat kultivointikokemuksistaan. Osallistujat totesivat, että konferenssi paransi heidän ymmärrystään ja sai heidät huomaamaan omia puutteitaan kultivoinnissaan.
 • Israelin seitsemäs Fa-konferenssi pidettiin Tel-Avivissa

  Israelin seitsemäs kokemustenvaihdon Fa-konferenssi pidettiin Tel-Avivissa 26. joulukuuta 2009. Kymmeniä harjoittajia eri puolilta Israelia osallistui konferenssiin, sekä kahdeksantoista harjoittajaa Euroopasta. Päivää ennen konferenssia, harjoittajat esittelivät harjoitusliikkeitä Vanhan Jerusalemin Jaffa-portin edessä. Tapahtuma herätti kiinnostusta ohikulkijoissa, muun muassa turisteissa, jotka vierailivat Jerusalemissa joulun aikaan.
 • Vuoden 2009 Euroopan kokemustenvaihtokonferenssi pidettiin Pariisissa

  Vuoden 2009 kultivointikokemustenvaihdon Euroopan Fa-konferenssi pidettiin Pariisissa, Ranskassa 22. marraskuuta. Lähes tuhat Falun Dafa -harjoittajaa muun muassa Espanjasta, Ranskasta, Belgiasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista, Sveitsistä, Turkista, Suomesta, Romaniasta, Hollannista ja Saksasta olivat iloisina kokoontuneet Palais De La Mutualite'en.
 • Belgia: Vuoden 2009 Belgian Falun Dafa -kokemustenvaihtokonferenssi pidettiin Brysselissä

  Falun Dafa -kokemustenvaihtokonferenssi pidettiin 4. lokakuuta Brysselissä. Kaksitoista harjoittajaa jakoi kultivointikokemuksiaan. Fa-konferenssiin osallistui sekä uusia, että kokeneempia, jo monta vuotta kultivoineita harjoittajia. Harjoittajia oli kaikenikäisiä ja heillä oli erilaiset taustat.
 • Venäjä: Falun Dafa -kokemustenvaihtokonferenssi pidettiin Moskovassa

  Falun Dafa -harjoittajia Venäjältä, Ukrainasta, Valkovenäjältä, Moldoviasta, Liettuasta, Ruotsista ja Tsekkoslovakiasta, järjestivät Moskovassa 19.-20. syyskuuta kokemustenvaihtokonferenssin. Harjoittajat jakoivat kokemuksiaan kultivoinnista ja Falun Gongin vainonpaljastustapahtumiin osallistumisesta.
 • Britannia: Falun Dafa –konferessi 2006 pidettiin Lontoossa

  Elokuun 27. päivänä 2006 Iso-Britannian Falun Dafa -konferenssi kokemuksien jakamiseksi pidettiin Lontoossa. Yli kaksisataa Falun Gongin harjoittajaa eri puolilta Britanniaa osallistui konferenssiin. Kaksikymmentä harjoittajaa jakoi kokemuksensa siitä, kuinka opiskella hyvin Falun Dafan periaatteita ja kuinka tuoda paremmin esille Kiinassa käynnissä olevaa vainoa.
 • Euroopan Falun Dafa kokemustenjakokonferenssi pidettiin menestyksekkäästi Genevessä

  Vuoden 2006 Euroopan Falun Dafa kokemustenjakokonferenssi pidettiin Genevessä 2. huhtikuuta. Osallistujia oli mm. Suomi, Ranskasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Taiwanista, Venäjältä, Liettuasta, Romaniasta, Sveitsistä, Iso-Britanniasta, Irlannista, Belgiasta ja Hollannista.
 • Mo Zhengfangin kokemuskertomus Genevessä

  Sananlasku ”tapa jolla kirjoittaa heijastaa kirjailijan” vaikuttaa järkevältä. Ymmärrän, että kultivointitilanteemme ja se kuinka puhdas mielemme on, heijastuu tapaamme kirjoittaa, samalla kun inhimilliset kiintymyksemme nostetaan esiin kirjoituksen aikana. ”Niin korkea kuin Xinxingisi on, niin korkea on gongisi.” (Zhuan Falun) Tämä pitää paikkansa artikkeleita kirjoitettaessa. Mitä korkeampi luonne, sitä enemmän viisautta on kirjoituksissamme ja sitä parempia artikkeleita joista lukijamme pitävät.
 • Israel: Falun Dafa –kokemuksienjakokonferenssi pidettiin Jerusalemissa

  Kolmas israelilainen Falun Dafa –kokemuksienjakokonferenssi pidettiin Jerusalemissa 4. päivänä joulukuuta 2005. Muutamia harjoittajia USA:sta, Ruotsista, Kreikasta ja muista maista osallistui myös konferenssiin. Esiintymislavalla kokemuksiaan jakoi 16 harjoittajaa.
 • Venäjän vuoden 2005 Fa-konferenssi Moskovassa oli menestyksekäs

  Moskovassa pidettyyn Fa-konferenssiin osallstui harjoittajia Ukrainasta, Latviasta, Liettuasta, Valko-Venäjältä, Ranskasta, Yhdysvalloista ja Ruotsista. Koko auditoria oli myötätuntoisen ja rauhallisen ilmapiirin lumoama. Venäjän Fa-konferenssi päättyi onnistuneesti iltapäivällä 9. lokakuuta 2005.
 • Toinen Tsekin ja Slovakian Falun Dafa –konferenssi järjestettiin menestyksekkäästi Prahassa

  Toinen Tsekin ja Slovakian yhteinen Falun Dafan harjoittamiseen liittyvien kokemustenjakokoferenssi järjestettiin Prahassa 2. lokakuuta 2005. Falun Dafan perustaja, Mestari Li Hongzhi lähetti konferenssiin viestin, missä hän toivoi konferenssille menestystä. Falun Dafan harjoittajia yhteensä 14 maasta osallistui tapahtumaan.
 • Englanti: Vuosittainen Falun Dafa –konferenssi järjestettiin menestyksekkäästi Oxfordissa

  Paikalliset Falun Gongin harjoittajat järjestivät vuoden 2005 Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssin Oxfordissa 28. elokuuta. Falun Gongin harjoittaja hra Liun mukaan tämän kaltaisten konferenssien kautta harjoittajat voivat oppia toisiltaan kultivoimaan paremmin.
 • Euroopan Falun Dafa -konferenssi järjestettiin onnistuneesti Tukholmassa

  Kesäkuun 12. päivänä 2005 pidettiin Tukholmassa Euroopan Falun Dafa - kokemuksienjakokonferenssi. Menestyksekkääseen tapahtumaan osallistui Falun Gongin harjoittajia lähes 30 maasta. Falun Dafan Opettaja Mestari Li Hongzhi lähetti viestin konferenssille, toivoen menestyksekästä konferensissa.
 • Avajaispuhe vuoden 2005 Euroopan Falun Dafa kokemustenjakokonferenssista Tukholmassa

  Mestarin Euroopan vierailun 10-vuotisjuhlapäivänä harjoittajat kymmenistä Euroopan maista, sekä Euroopan ulkopuolelta, ovat kokoontuneet jakamaan kokemuksiaan. Tämä on erittäin arvokasta aikaa. Tehkäämme Fa-konferenssista sellainen kuin Mestari on meille kertonut: ”Meidän tulisi tehdä Fa-konferensseistamme suurenmoisia kokoontumisia, joissa teemme yhteenvedon siitä mitä olemme kokeneet ja oppineet, huomaamme missä meillä on puutteita, teemme yhteenvedon siitä mitä olemme saavuttaneet, ja luomme Dafa oppilaiden oikeamielisiä ajatuksia”