Konferenssi kantaijen asianajajan ja tuomarin välillä päättyi esteettömästi

13. tammikuuta 2003, aikataulun mukainen kokous ja aloitteen kuulemisen tiedonanto oikeusjutussa Jiang Zeminiä vastaan, jonka haastoivat vainotut Falun Gongin harjoittajat, pidettiin Yhdysvaltojen piirioikeudessa Illinoisin pohjoispiirissä. Molemmat sekä kokous, että tiedonanto menivät hyvin ja päättyivät ennen puoltapäivää. Asianomistajien oikeusavustaja vaati 60 päivää aikaa valmistella materiaaleja oikeudenkäyntiä varten. Tämä ja muut vaatimukset myönnettiin.

Oikeusjuttu Jiang Zeminiä ja 610-virastoa vastaan nostettiin lokakuussa 2002 seitsemän nimetyn Falun Gongin harjoittajan, heidän itsensä ja suuremman ryhmän puolesta, rikoksista ihmisyyttä kohtaan, kidutuksesta, vääristä teloituksista, kuolematuottamuksesta ja kansanmurhasta. Oikeusjuttu pitää sisällään järjestelmällisen vainon kaikkia henkilöitä kohtaan, jotka omaksuvat Falun Gongin hengelliset periaatteet Kiinassa. Asianomaisilla on tuomiovalta Jiang Zeminin ylitse, riippumatta hänen asemastaan valtion päämiehenä, koska kansainvälinen laki, ja erityisesti sopimus kansanmurhaa vastaan mitätöi valtion päämiehen koskemattomuuden noista teoista, jotka ovat osana kansamurhaa.

Kiinan Kansantasavalta vahvisti kansanmurhan vastaisen sopimuksen 18. huhtikuuta 1983. Sopimuksen allekirjoittaneena, he ovat velvollisia noudattamaan sen periaatteita. Huolimatta vahvistamastaan sopimuksesta, heidän presidenttinsä, 610-virasto ja muut korkean tason hallituksen ja kommunistipuolueen virkamiehet ovat tehneet kansanmurhan tekoja ja huomattavia sopimuksen rikkomuksia kampanjassaan ja sortamisessaan, jonka he ovat kohdistaneet Falun Gongin harjoittajia vastaan vuodesta 1999 lähtien. Kuolleiden lukumäärä on hälyttävän korkea, ja ehkä korkeampi kuin mitä raportit Falun Gongin verkkosivuilla kertovat, koska raportit monista kuolemista eivät pääse julkisuuteen johtuen Kiinan hallituksen tiukasta internetsulusta. Raaka kiduttaminen on yleistä, mukaan lukien harjoittajien alistaminen sähköshokeille, vedessä oleviin häkkeihin, ja valvottamiselle; polttomerkkaaminen kuumalla raudalla; pakottamalla heitä olemaan kuumassa tai kylmässä pitkiä aikoja; pakottaen heitä suorittamaan raskasta fyysistä työtä ja muita kidutuksen muotoja kuten esimerkikisi ”Tiikeripenkki”, missä harjoittajia pakotetaan istumaan liikkumattomana pienellä jakkaralla, joka on vain muutaman tuuman korkeudella maasta. Uhreja on ollut lukematon määrä. Sen lisäksi, Jiangin hallinto on lähettänyt suuria määriä täysin terveitä harjoittajia mielisairaaloihin, missä heitä piikitetään mieleen vaikuttavia lääkkeitä, jotka aiheuttavat vakavaa psyykkistä vahinkoa. Yllä olevat teot rikkovat selvästi kansanmurhan vastaisen sopimusta.

Kuten määriteltynä kansanmurhan vastaisessa sopimuksessa, ”kansanmurha sisältää seuraavat teot, mutta ei ole rajoittunut vain tekoihin, joilla on tarkoitus tuhota, kokonaisuudessaan tai osittain, kansallinen, etninen, rodullinen tai uskonnollinen ryhmä, kuten: Tappamalla ryhmän jäseniä; Aiheuttaen vakavia ruumiillista tai henkistä vahinkoa ryhmän jäsenille; määräten ryhmälle tarkoituksella elinolot, joiden on laskettu tuovan sen fyysisen tuhon kokonaisuudessaan tai osittain; Käyttäen keinoja tarkoituksella estää syntymiä ryhmän sisällä; Väkisin siirtäen lapsia ryhmästä toiseen ryhmään.” Ketkään, mukaan lukien valtion päämiehet eivät voi olla yllä olevan lain yläpuolella kun he tekevät sellaisia rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Luotettavat kolmannen osapuolen raportit vahvistavat nämä väitteet. Yhdysvaltojen osasto vuosittaisella raportilla kansainvälisestä uskonnollisesta vapaudesta vuodelta 2001 vahvistaa, että yli 200 Falun Gongin harjoittajan kuolemaa on ilmennyt kidutuksen seurauksena, kun he ovat olleet pidätettynä ja alistettuna hallituksen virkamiehien käskyvallalle. Yhdysvaltojen hallituksen raporteissa ihmisoikeuskäytännöistä, ja erityisesti sen vuosittaisesta raportissa kansainvälisestä uskonnollisesta vapaudesta, yhtä hyvin kuin raporteissa, joita ovat antaneet kansalaisjärjestöt kuten Amnesty International ja Human Rights Watch, kerrotaan, että suurimmat ihmisoikeusloukkaukset ja rikkomukset, joita on tehty Falun Gongin harjoittajia kohtaan, ovat pyrkimystä eliminoida heidät ja hävittää Falun Gongin olemassaolo Kiinasta. Kaikkein viimeisin, Dangerous Minds: Poliittinen psykiatria Kiinassa tänään, Human Rights Watchin ja Geneven psykiatrian instituutin antama raportti elokuussa 2002, totesi, että ”suuri määrä ryhmän vangittuja harjoittajia lähetettiin väkivoimin mielisairaaloihin turvallisuusviranomaisten toimesta,” ja dokumentoi heidän käsittelyn sisältäen alistamista asiaankuulumattomille lääkkeille, fyysistä rajoittamista sairaalan sänkyihin pitkiksi ajoiksi ja pimeisiin sairaalan huoneisiin, ja alistamista sähköshokeille, aivopesulle ja muille kivuliaille käsittelyille.

Kaikkia näitä tekoja ja muita samantapaisia suuresti loukkaavia käsittelyjä on suoritettu vuodesta 1999 lähtien osana järjestelmällistä kampanjaa, jonka Presidentti Jiang Zemin ja 610-virasto ovat laittaneet käyntiin, tukahduttaakseen ja eliminoidakseen Falun Gongin hengellisenä harjoituksena Kiinassa, ja rangaistakseen ja uhkaillakseen Falun Gongin harjoittajia erityisesti heidän henkisen uskonsa ja harjoituksen vuoksi.

Tekemällä niin, Jiangin hallinto on käyttänyt valtavat määrät voimavaroja, ja se ei ole säästänyt mitään keinoja estääkseen informaatiokulkua Kiinassa ja Kiinan ulkopuolella. Tehden kaiken mahdollisen estääkseen tietoja vainosta tulemaan paljastetuiksi, Jiangin hallinto väittää, että Kiinassa on nyt ”paras ihmisoikeustilanteen jakso,” luodakseen julkisivun yleisön pettämiseen. Hallinto on lisännyt vaivannäköjään pidättää, kiduttaa, mustamaalata, ja vangita noita Falun Gongin harjoittajia, jotka ovat rohkeasti paljastaneet ja julkaisseet totuuden vainosta.

lähde: www.flgjustice.org

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.