Italialaisen europarlamentaarikon kysely Euroopan komissiolle Falun Gong -kysymyksessä

(Minghui.org) 4. heinäkuuta 2012 italialainen europarlamentaarikko Cristiana Muscardini teki kyselyn Euroopan komissiolle koskien Falun Gongin uskonnonvapautta.

Seuraavassa kysymykset:

Korkean tason edustajien on oltava tietoisia Kiinan [kommunistisen puolueen eli KKP:n] pitkään jatkuneesta asenteesta Falun Gongin hengellistä liikettä kohtaan ja Kiinan vaatimuksista ulottaa oma tahtonsa muihin maihin. Esimerkiksi tällä viikolla Venäjän korkein oikeus aikoo julkistaa päätöksen kieltää Falun Gong -julkaisut. Epäilemättä vaino rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia riippumatta siitä missä muodossa se esiintyy. Uskonnollinen ja kulttuurinen vapaus on loukkaamaton. Kaikki yritykset rajoittaa tai jopa poistaa sitä, on rikos, josta on asetettava syytteeseen ja tuomittava ankarasti. Tukeakseni tätä pyrkimystä, joka tapahtuu ympäri maailmaa, ja erityisesti Venäjän painostamiseksi, tuon täten esille näitä selvityksiä yhdessä komission kanssa:

1. Onko ryhdytty joihinkin toimenpiteisiin Falun Gongin [harjoittajien] vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi?

2. Mitkä kansainväliset järjestöt ovat valmiita taistelemaan uskonnonvapauden suojelemiseksi, koskien viime aikoina päivänvaloon tulleita kristittyjen joukkomurhia Nigeriassa ja Keniassa?

3. Oletteko valmiita vaatimaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ehdoksi kauppasopimuksien allekirjoittamisen yhteydessä ulkomaiden kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka eivät voi taata näitä oikeuksia?

4. Miten voi olla hyväksyttävää, että maat, kuten WTO:n jäseneksi hyväksytty Venäjä, loukkaa ihmisoikeuksia näin räikeästi?

Italian MEP Cristiana Muscardinin kysely


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/8/134346.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.