Euroopan Fa -kokemustenjakokonferenssi Roomassa

Marraskuun 14. päivänä 2010 Roomassa pidettiin Euroopan Fa -kokemustenjakokonferenssi. Tapahtumaan osallistui Falun Gongin harjoittajia Iso-Britanniasta, Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Norjasta, Romaniasta, Puolasta, Liettuasta, Venäjältä, Tsekistä, Alankomaista, Belgiasta ja Espanjasta. Kokemuksiaan jakoi 17 harjoittajaa.

Fa-konferenssi

Lucas Tsekistä


Tsekissä asuva Lucas kertoi kuinka hallita itsekkyyttä. Hän kertoi Tsekin harjoittajien yhteistyöstä heidän promotoidessaan Shen Yun -esitystä. He asettivat Shen Yun -esityksen ensimmäiseksi prioriteettilistallaan. Shen Yun –esitys oli menestys, se sai täydet katsomot. Lucas kertoi menestyksen avaimen olevan luopumista kiintymyksestä omaan minään.

Euroopan Falun Dafa -yhdistyksen yhteyshenkilö Wu jakoi ymmärryksensä yhteistyöstä. ”Kun minulla on negatiivinen mielipide harjoittajista, emme voi tehdä yhteistyötä hyvin. Yhteyshenkilönä olen huomannut, että on keskityttävä toisten vahvuuksiin ja jaettava harjoittajille tehtäviä sen mukaan. Olen ymmärtänyt, että kaikilla kultivoijilla on omat puutteensa, aivan kuin minullakin, joten minulla ei pitäisi olla negatiivisia käsityksiä jostakin vain siksi, että näen heissä joitakin puutteita”, Wu kertoi.

Marco Italiasta

Marco Italiasta kertoi harjoittaneensa Falun Gongia neljä vuotta. Hän kertoi kiintymyksestään kontrolloida toisia harjoittajia, koska ei luottanut heidän kykyihinsä. Kun hän pääsi kiintymyksestään, hän tunsi Fa'n voiman. ”Jos seuraamme Fa'ta, Mestari järjestää kaiken. Jokainen harjoittaja on arvokas, joten meidän pitää nähdä positiivisesti harjoittajamme ja antaa kaikille mahdollisuus kultivoida itseään”, hän sanoi.

Osa ruotsalaisten Shen Yun -koordinointiryhmästä

Osa ruotsalaisten Shen Yun -koordinointiryhmästä jakoi kokemuksiaan siitä, kuinka tehdä hyvää yhteistyötä, kun markkinoidaan Shen Yun -esitystä.

Gela Romaniasta

Gela Romaniasta oli saanut tietää Falun Gongista, kun hän näki Shen Yun -esityksen ja Totuudenmukaisuus-Laupeus-Kärsivällisyys -taidenäyttelyn. Vuosi sitten hän alkoi harjoittaa Falun Gongia ja tunsi heti voimakkaan energiakentän harjoituksia kokeillessaan. Hän päästi irti vääristä ajatuksistaan ja alkoi osallistua totuudenselventämisprojektiin. Hän näkee harjoittajien väliset konfliktit mahdollisuutena parantaa itseään.

Dejan Serbiasta

Dejan Serbiasta jakoi kokemuksiaan viiden vuoden kultivoinnistaan. Hän otti esille kysymyksen, kuinka kohdella harjoittajia ja omaisiaan hyvin, ja kuinka tehdä harjoittajien asiat hyvin sekä hoitaa oma työnsä. Hän jakoi myös kokemuksensa siitä, kuinka toimia hotelli-yrittäjänä Totuudenmukaisuus-Laupeus-Kärsivällisyys periaatteiden mukaan.

Monet harjoittajat kertoivat myönteisen kokemuksensa Fa-konferenssista. Karsten on saksalainen poliisi, hän liikuttui yhteistyöstä kertovasta kokemuksesta. Työssään hän jakaa määräyksiä alaisilleen ja he huolehtivat siitä, että työ tulee tehdyksi. Hän kohtelee joskus myös toisia harjoittajia samalla tavalla. Hän sanoi parantavansa tapansa, kun konflikteja tulee esille.

Jorge Espanjasta alkoi harjoittaa viisi kuukautta sitten. Hän oli etsinyt elämän tarkoitusta. Eräällä terveysmessuilla hän näki esiteltävän Falun Gongia ja halusi heti opetella menetelmän. Hän kertoi hyötyneensä konferenssista. Mari Carmen, joka myös oli Espanjasta, kertoi harjoittaneensa yhdeksän vuotta. Hän sanoi, että harjoittajan ei pitäisi tehdä asioita omien intressiensä vuoksi. Sen sijaan olisi tehtävä yhteistyötä koko sydämestä muiden harjoittajien kanssa.


Käännetty: http://clearwisdom.net/html/articles/2010/11/17/121469.html
Ruotsiksi: http://se.clearharmony.net/articles/201011/21953.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.