Itävalta: Kahdeksas Itävallan Fa-konferenssi pidettiin Wienissä

Itävalta: Kahdeksas Itävallan Fa-konferenssi pidettiin Yamahan musiikkikoulussa Wienissä 26. syyskuuta 2010. Kymmenet harjoittajat kertoivat kultivointikokemuksistaan. Osallistujat totesivat, että konferenssi paransi heidän ymmärrystään ja sai heidät huomaamaan omia puutteitaan kultivoinnissaan.

Harjoittaja kertoo kultivointikokemuksistaan kahdeksannessa Itävallan Fa-konferenssissa

Harjoittaja kertoo kultivointikokemuksistaan

Kiinalainen harjoittaja kertoi kultivointikokemuksistaan nettisivun kääntäjänä. Pian sen jälkeen, kun hän oli alkanut harjoittamaan Falun Gongia, hän aloitti kääntämisen. Harjoittajien kokemuskertomuksia kääntäessään hän ymmärsi asteittain mitä kultivointi on. Kääntäessään vainosta kertovia artikkeleita, hän tunsi vainon vakavuuden ja vainon lopettamisen kiireellisyyden. Artikkelit laajalle levinneestä Dafasta sai hänet tuntemaan ylpeyttä siitä, että hän oli Dafa-opetuslapsi. Myöhemmin hänestä tuli käännösryhmän koordinaattori. Hän pääsi eroon mukavuudenhalustaan ja teki paremmin koordinointityötä.

Eräs toinen kiinalainen harjoittaja, joka äskettäin oli tullut Länsimaihin, jakoi ilonsa liittyessään Fa-oikaisuun. Hän kertoi kokemuksestaan kuinka hän pääsi eroon pelostaan soittaa Kiinaan kertoakseen kiinalaisille totuuden Falun Gongista ja vainosta. Samalla hän kehotti kiinalaisia eroamaan KKP:sta ja se alajärjestöistä. Hän myös kertoi puhuvansa Shen Yunista kiinalaisille opiskelijoille. Hän on päättänyt käyttää paremmin hyödyksi aikansa, jota hän ei kyennyt tekemään kuluneiden vuosien aikana.

Länsimaalainen harjoittaja puhui kokemuskertomuksessaan mediatyön koordinoinnista Shen Yunin promotointiin liittyen. Hän kertoi siitä, kuinka hän katsoi sisäänpäin, kun muut olivat kritisoineet häntä ja kuinka hän huomasi joskus kiinnittävänsä enemmän huomiota henkilökohtaisiin asioihinsa kuin Dafa-työhön. Hän myös oppi käyttäytymään ystävällisesti muita ihmisiä kohtaan.

Toinen länsimaalainen harjoittaja jakoi kokemuksiaan kertomalla aikaisemmasta huonosta kultivointitilastaan. Vaihtaessaan kokemuksia muiden harjoittajien kanssa Fa-opiskeluryhmässä, hän huomasi monen vuoden ajalta kiintymyksensä perhe-elämään, lapsiinsa, ja Falun Gongia harjoittavaan aviomieheensä. Hän on päättänyt muuttaa perheensä maaperää puhtaammaksi ja kohdella aviomiestään kultivoijana.

Eräs länsimaalainen harjoittaja kertoi kokemuksestaan kuinka hänellä yhtäkkiä oli epäilyksiä Mestaria ja Fa’ta kohtaan harjoitettuaan kultivointia kahdeksan vuoden ajan. Opiskeltuaan Fa’ta säännöllisesti ja katsottuaan sisäänpäin hän havaitsi kiintymyksensä mukavaan elämään kultivoinnin lomassa. Hän ymmärtää, että Mestari on aina antanut kaikille harjoittajille mahdollisuuksia, mutta niitä ei ole loputtomasti. Hän tuntee meneillään olevan ajan kiireellisyyden.

Nuori harjoittaja jakaa kultivointikokemustaan

Kymmenen vuoden ikäinen harjoittaja kertoi kokemuksestaan yhteisestä kannustuksesta ja edistymisestä harjoittaja-äitinsä kanssa. Hän kertoi myös, kuinka hän esitteli Falun Dafaa opettajilleen ja luokkatovereilleen. Hän jakoi myös kokemuksensa nuorten harjoittajien ryhmäopiskelusta ja harjoituksista. Hän sanoi tunteneensa Mestarin laupeuden selvitessään hiihto-onnettomuudesta. Hänen isänsä, joka ei harjoita, oli yllättynyt onnettomuuden jälkeen ja sanoi: “Jos Jumala on olemassa hänen on täytynyt auttaa sinua tänään.”

Jotkut uudet harjoittajat jakoivat ilonsa saatuaan Fa’n, ja kuinka he asteittain saivat paremman ymmärryksen Fa’sta. Rauhallinen ja harmoninen ilmapiiri konferenssin aikana vaikutti kaikkiin osanottajiin.

Englanniksi: http://www.clearharmony.net/articles/201010/54509.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.