Euroopan parlamentti jatkaa ponnistuksia Falun Gongin harjoittaja Bu Dongwein pelastamiseksi

Helmikuun 13. päivänä 2007 Euroopan parlamentissa työskentelevä jaostopäällikkö Jean-Louis Cougnon lähetti Falun Gongin harjoittaja Bu Dongwein vaimolle rouva Lou Hongweille kirjeen, jossa hän kertoi, että Euroopan parlamentti jatkaa ponnistuksia Bu Dongwein pelastamiseksi. Kirjeessä mainittiin, että syyskuun 7. päivänä 2006 Euroopan parlamentissa hyväksyttiin yksimielisesti EU:n ja Kiinan välisiä suhteita käsittelevään raporttiin liittyvä päätöslauselma, jossa Kiinan hallitusta kehottiin vapauttamaan Falun Gongin harjoittaja Bu Dongwei. Kirjeen lopussa sanottiin: "Voitte olla varma siitä, että Kiinan hallitusta painostetaan antamaan kestävä ja tyydyttävä ratkaisu tähän asiaan." Alla kirjeen sisältö kokonaisuudessaan:

-----

Kansalaisten postilaatikko

13.02.2007

Rouva Lou Hongwei
1900 Fullerton Rd. Apt. n. 11
Rowland Heights, CA 91748
USA

Arvoisa rva. Hongwei,

Kuten tiedätte, syyskuun 7. päivänä 2006 Euroopan parlamentti hyväksyi yksimielisesti EU:n ja Kiinan välisiä suhteita käsittelevään raporttiin liittyvän päätöslauselman, joka kehotti Kiinan hallitusta vapauttamaan Falun Gongin harjoittaja Bu Dongwein, lakimies Gao Zhishengin sekä muita ihmisoikeuksien puolustajia.

Päätöslauselmaehdotus tehtiin Euroopan parlamentin ulkoasioiden tiedottajan Charles Tannockin, varapuhemies Edward McMillan-Scottin sekä ulkoasiankomitean jäsenen Simon Coveneyn aloitteesta.

Päätöslauselmassa todettiin: "Euroopan parlamentti kehottaa Kiinan viranomaisia paljastamaan ihmisoikeusjuristi Gao Zhishengin olinpaikan. Gao on yksi Kiinan suorasanaisimmista lakimiehistä ja toisinajattelijoista. Hänet on pidätetty epäiltynä "rikollisesta toiminnasta", ja vaadimme hänen vapauttamistaan, ellei häntä syytetä jostakin [virallisesti] tunnustetusta rikoksesta. Parlamentti kehottaa myös vapauttamaan Chen Guangchengin, maanviljelijöiden oikeuksien puolustajan, joka on auttanut kansalaisia heidän yrityksissään haastaa oikeuteen paikallisviranomaisia, jotka ovat toteuttaneet pakkoabortteja ja -sterilisaatioita. Hänet on tuomittu yli neljäksi vuodeksi vankilaan. [Kehotamme niin ikään vapauttamaan] Bu Dongwein, joka on määrätty kahdeksi ja puoleksi vuodeksi "uudelleenkoulutukseen työn kautta" (UTK) ja jonka olinpaikka on tuntematon. Näin ollen Parlamentti kehottaa [Kiinan] viranomaisia varmistamaan, että kaikki ihmisoikeuksien puolustavat pystyvät toteuttamaan rauhanomaista ja laillista toimintaa ilman pelkoa mielivaltaisista pidätyksistä, kidutuksesta tai kaltoin kohtelusta, ja että heille annetaan pidätystapauksissa mahdollisuus kunnolliseen oikeusapuun.

Lopulta, kuukausien painostuksen jälkeen, olemme saaneet tietää miehenne olinpaikan ja että hän on elossa.

Yllämainittu päätöslauselma myös totesi "tuomitsevansa jyrkästi Falun Gongin harjoittajien pidätykset ja heidän kidutuksensa vankiloissa, [pakkotyöleireillä], psykiatrisissa sairaaloissa ja 'lakiopetuskouluissa'; on huolissaan raporteista, joiden mukaan Falun Gongin harjoittajien sisäelimiä on poistettu ja myyty sairaaloille; kehottaa Kiinan hallitusta lopettamaan Falun Gongin harjoittajien pidätykset ja kidutuksen ja vapauttamaan heidät välittömästi..."

Päätöslauselma oli lisäosa Hans Belderin kirjoittamaan Kiinan ihmisoikeuksia käsittelevään raporttiin. Raportti arvostelee Kiinan ihmisoikeus[tilannetta] ja tuomitsee Kiinan sekaantumisen uskontokysymyksiin, vaikka Kiinan perustuslaki määrää uskonvapauden. Raportti ilmaisee myös syvän huolensa Kiinan työleireistä ja kidutuksesta. Euroopan parlamentti on pyytänyt Kiinaa luopumaan kuolemantuomiosta sekä vapausaktivistien ahdistelemisesta, vainosta ja vangitsemisesta.

Hra McMillan-Scott ilmoitti julkisesti jäsenyytensä Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG) -järjestössä Hongkongissa järjestetyssä paraatissa, joka tuki 13 miljoonaa kommunistipuolueesta ja sen alajärjestöistä eronnutta kiinalaista. Paraati järjestettiin elokuun 26. päivän 2006 aamuna the Epoch Times -lehden ja Hongkongin Service Center for Quitting the CCP -toimiston myötävaikutuksella. Hra McMillan-Scott julkaisi myös yhteisen lausunnon Hongkongin lainvalmistelukunnan jäsenten (mm. Hon Chun-yan) kanssa, jossa he vaativat huomiota lakimies Gao Zhishengin [tapaukselle] ja kehottivat Kiinan viranomaisia vapauttamaan hra Gaon välittömästi.

Hra Gaolle osoitetussa avoimessa kirjeessään McMillan-Scott totesi: "Kiinan hallitus on, kuten aina, epäinhimillinen, itsepäisen puolueellinen, ja se tekee kaiken mielivaltaisesti."

Viime vuoden jälkeen edistysaskeleemme ovat olleet rajallisia. Voitte olla varma siitä, että Kiinan hallitusta painostetaan antamaan kestävä ja tyydyttävä ratkaisu tähän asiaan.


Vilpittömästi teidän,

Jean-Louis COUGNON
Jaostopäällikkö

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a38554-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.