Amnesty Internationalin raportteja

Monet ihmisoikeusorganisaatiot ovat ilmaisseet syvän huolensa Falun Gongin harjoittajien kohtelusta Kiinan viranomaisten käsissä. Jotkut niistä, kuten esimerkiksi Amnesty International on julkaissut raportteja, jotka kertovat yksityiskohtaisesti ihmisoikeusrikkomuksista, joita on tehty Falun Gongin harjoittajia kohtaan Kiinassa.


Amnesty International

Amnesty International, Julkinen dokumentti
AI Index: ASA17/54/99, 22 lokakuuta 1999

KIINAN KANSANTASAVALTA
Raportteja Falun Gongin harjoittajien kidutuksesta ja pahoinpitelyistä

(Ote)
"Amnesty International on syvästi huolissaan raporteista, joissa pidätettyjä Falun Gongin seuraajia on kidutettu ja pahoinpidelty lukuisissa paikoissa ollessaan vangittuina Kiinassa. Raportin mukaan, lokakuun alussa 1999, yksi ryhmän jäsenistä, 42-vuotias nainen, hakattiin kuoliaaksi poliisin huostassa Shandongin maakunnassa. Monet ryhmän seuraajat ovat pidätettyinä kautta koko Kiinan ja pelätään, että he ovat kidutuksen tai pahoinpitelyn uhan alla. Monet Falun Gongin harjoittajat ovat keski-ikäisiä tai vanhempia ihmisiä, ja suuri osa heistä on naisia."

Amnesty International, julkinen dokumentti
AI Index: ASA 17/11/00, 23 maaliskuuta 2000

KIINAN KANSANTASAVALTA
Falun Gongin ja muiden niin kutsuttujen "harhaoppisten organisaatioiden" sortaminen

(Ote)
"Amnesty International kehottaa Kiinan hallitusta lopettamaan mielivaltaiset massapidätykset, laittomat oikeudenkäynnit ja muut ihmisoikeusrikkomukset, jotka ovat seurausta Falun Gongin ja muiden ryhmien vainoamisesta, ja jotka on kielletty Kiinan hallituksen toimesta "harhaoppisina organisaatioina". Kaikki saatavilla oleva informaatio viittaa siihen, että vainoaminen on poliittisesti motivoitua, lainsäädäntöä käytettäessä takaavasti tuomitsemaan ihmisiä poliittisten syytöksien pohjalta, ja uusia säännöksiä esiteltyinä rajoittaakseen pidemmälle perustavanlaatuisia vapauksia."

"Taistelumme Falun Gongia vastaan on pitkällistä, akuuttia ja monimutkaista"(Luo Gan, Kiinan kommunistipuolueen keskuskomitean poliittisen viraston jäsen, pitäen puhetta oikeusosastojen ohjaajien kansallisessa kokouksessa, 28 joulukuuta 1999.)

Amnesty International, julkinen dokumetti
AI Index: ASA 17/12/00, 29 maaliskuuta 2000

KIINAN KANSANTASAVALTA
Falun Gongin harjoittajat: lista tuomioista, hallinnollisia tuomioita ja vangituista

(Ote)
"Liitteenä olevat dokumentit esittävät lähes 2300 tapausta Falun Gongin harjoittajien vangitsemisesta, pidätyksistä, tai tuomitsemisesta heinäkuusta 1999 lähtien."
"Siitä lähtien kun Falun Gong kiellettiin Kiinan hallituksen toimesta heinäkuun 22. 1999, kymmeniä tuhansia harjoittajia on mielivaltaisesti pidätetty poliisin toimesta, joitakin heistä toistuvasti lyhyen ajan sisällä. On raportoitu, että monia heistä on kidutettu tai pahoinpidelty pidätettynä. Joitakin harjoittajia on vangittu mielisairaaloihin. Vangittuna olevien harjoittajien määrän uskotaan olevan tuhansissa. Joillekin noista, jotka ovat vangittuina on määrätty tuomioita rikoksista, ja heidät on tuomittu väärien oikeudenkäyntien jälkeen, samalla kuin muita on lähetetty työleireille ilman oikeudenkäyntiä. Uusia pidätyksiä ja vangitsemisia raportoidaan joka päivä.”

KIINAN KANSANTASAVALTA
Kidutus: kasvava rangaistus Kiinassa – Aika toiminnalle


(Ote)
”Kiinassa pidätettyjen ja vangittujen kidutus ja pahoinpitely on yhä laajalle levinnyt. Sellaisia väärintekoja tehdään kaikenlaisia vangittuja ja vankeja kohtaan, ja ne ilmenevät täydessä laajuudessa valtion laitoksissa – poliisiasemista uudelleenkoulutuskeskuksiin – yhtä hyvin kuin ihmisten kotoa, työpaikoille tai julkisille paikoille.”

Raportti pitää sisällään yksityiskohtia Falun Gongin harjoittajien kidutuksista ja kuoleman tapauksista ”virallisessa huostaanotossa, tai pian vapauttamisen jälkeen, tilanteissa, jotka pysyvät epäselvinä ja ensisijaisimpia raportteja kidutuksesta ja pahoinpitelystä. Viranomaisten aktiiviset yritykset peitellä tai tuhota todistusaineistoa esitettiin yhdessä tapauksesta kolmesta.”


lähde: http://www.clearharmony.net/articles/200109/1046.


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.