Koalitio Falun Gongin vainon tutkimiseksi Kiinassa

Lokakuun 20. päivänä 2006 CIPFG (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China) julkaisi tiedotteen, joka kertoi uuden tutkimusryhmän perustamisesta. Ryhmän tarkoituksena on aloittaa Manner-Kiinassa rajoittamattomat ja avoimet tutkimukset Falun Gongin vainosta sekä keskittyä erityisesti niihin syytöksiin, jotka koskevat elinryöstöjä eläviltä Falun Gongin harjoittajilta. Tavoitteena on lisäksi tavata tutkimusryhmään kuuluva asianajaja Gao Zhisheng ja Internet-kirjailija Li Hong sekä vaatia Kiinan kommunistista puoluetta (KKP) ja sen alaisia viranomaisia vapauttamaan heidät ehdoitta.

Kanadan entinen Aasian-Tyynenmeren alueesta vastannut apulaisulkoministeri, parlamentin jäsen ja valtionsyyttäjä David Kilgour sekä kansainvälinen ihmisoikeusjuristi David Matas julkaisivat heinäkuussa 2006 riippumattoman tutkimusraportin, jonka mukaan KKP on murhannut suuren mutta toistaiseksi tuntemattoman määrän Falun Gongin harjoittajia poistamalla heidän sisäelimiään ja myymällä ne siirtoelimiksi. Tutkimusten mukaan uhrit ovat olleet elossa rikosten tapahtuessa, minkä jälkeen heidän ruumiinsa on poltettu. Raportista julkaistiin päivitetty versio 31. tammikuuta 2007. Se tuo esille uusia, raskauttavia aihetodisteita väitteiden todenperäisyydestä. Raporttiin ja sen liitteisiin voi tutustua osoitteessa http://organharvestinvestigation.net/

Kilgourin ja Matasin mukaan nämä rikokset jatkuvat yhä. Tälläkin hetkellä suuri joukko Falun Gongin harjoittajia on vangittuna salaisille keskitysleireille. Heidän henkensä on välittömässä vaarassa.

KKP:n vaino Falun Gongia vastaan on jatkunut heinäkuusta 1999 lähtien. Helmikuuhun 2007 mennessä 3011 harjoittajan on vahvistettu kuolleen vainon uhreina. Suurin osa heistä on menehtynyt kidutukseen. Tämän luvun perusteella yksinomaan Falun Gongin harjoittajia on tapettu Kiinassa seitsemän vuoden aikana yhtä paljon kuin toisinajattelijoita Chilessä Augusto Pinochetin valtakaudella. Kuolonuhrien lukumäärään eivät sisälly ne tapaukset, joiden arvellaan saaneen surmansa salaisten elinryöstöjen uhreina. Kilgourin ja Matasin raportissa todetaan, että yli 40,000 Kiinassa viime vuosina operoidun siirtoelimen alkuperä on tuntematon, mikä antaa viitteitä näiden hirmutekojen mahdollisesta laajuudesta. Rikokset ovat epäilysten mukaan tapahtuneet Kiinan sotilas-, oikeus- ja sairaalajärjestelmän yhteistyönä.

Kiinan pakkotyöleireille, vankiloihin, sairaaloihin ja vastaaviin laitoksiin on vangittu laittomasti vähintään 100,000 Falun Gongin harjoittajaa. Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan heitä aivopestään, orjuutetaan, kidutetaan, käytetään seksuaalisesti hyväksi sekä murhataan.

CIPFG-kansalaisjärjestöön liittyneitä mannerkiinalaisia, joihin lukeutuvat mm. ihmisoikeusjuristi Gao Zhisheng, Yang Zaixin, Zhang Jiangkang ja Li Hong, on ahdisteltu, pahoinpidelty ja vangittu. Gaoa ja Li’tä on syytetty ”vallankumoukselliseen toimintaan kiihottamisesta”. Kiinan viranomaiset ovat kieltäneet elinryöstösyytökset ja esittäneet kansainväliselle yhteisölle kutsun saapua tutkimaan asiaa. Kilgour ja Matas eivät toistuvista pyynnöistä huolimatta ole kuitenkaan saaneet viisumia Kiinaan. Kiinan hallitus ei myöskään ole kommentoinut tutkimusraportissa esitettyjä syytöksiä lukuun ottamatta niiden yksioikoista ja lyhytsanaista tuomitsemista.

Viattomien ihmisten sisäelinten ryöstämisessä on kyse rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Kansainvälisen yhteisön velvollisuus on vaatia ponnekkaasti laajamittaisten tutkimusten aloittamista ja tehdä kaikkensa tällaisen toiminnan pysäyttämiseksi.

CIPFG:in perustamisen jälkeen sadat poliitikot ja asiantuntijat kaikilta aloilta ovat liittyneet järjestöön. He ovat valmiita lähtemään Kiinaan ja aloittamaan tutkimukset. Koska ihmisiä on niin paljon, CIPFG suunnittelee heidän jakamistaan maanosittain esimerkiksi Australian, Aasian, Euroopan sekä Pohjois-Amerikan alaryhmään. Jokaiseen alaryhmään kuuluu noin 30 jäsentä, heidän joukossaan entisiä ja nykyisiä parlamentin jäseniä, senaattoreita, asianajajia, toimittajia, VIP-henkilöitä ja lääkäreitä. David Kilgourin ja David Matasin tavoin kaikki jäsenet ovat vapaaehtoisia, eivätkä he pyydä tutkimustyöstään palkkaa.

Jokainen alaryhmä päättää itse paikan päällä toteutettavien tutkimustensa pituudesta. Yleisesti ottaen vaihteluväli on yhdestä viikosta kuukauteen. Tutkimuskohteina ovat ensisijaisesti Manner-Kiinan pakkotyöleirit, vankilat, sairaalat ja kaikki vastaavat pidätyslaitokset.

Toivomme vilpittömästi, että Kiinan hallitus täyttää lupauksensa kansainväliselle yhteisölle sekä auttaa meitä avointen ja rajoittamattomien tutkimusten suorittamisessa. Pyydämme myös kaikkien maiden hallitusten ja tiedotusvälineiden tukea, jotta ne seuraisivat tutkimusten edistymistä ja tukisivat niitä kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Lisätietoja englanniksi osoitteesta http://cipfg.org/en/

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.