Ruotsi: Onnentoivotuksia harjoittajien näyttelylle Euroopan parlamentin jäseneltä Lennart Sacrédeukselta.

Hyvät näyttelyn avauksen osanottajat!

- Totuus – Laupeus - Kärsivällisyys

Näin kuuluvat johtavat ja tärkeät periaatteet Falun Gongin liikkeelle. Ne ovat ihanteita joita me kaikki voimme tavoitella ja joita kohti meidän tulisi ponnistella yksilöinä, kansalaisina ja ihmisinä.

Tällä yhteiskuntaa hajottavalla ajalla pahuus lisääntyy ja siksi yhteiskunnassa kaikkien hyvien voimien täytyy olla yhteistyössä ja kannustaa toisiaan. Tekemällä työtä totuuden, laupeuden ja kärsivällisyyden hyväksi, Falun Gongin meditaatioliike jättää positiivisen avun yhteiselle yhteiskunnan rakentamisellemme

Myöskin Ruotsissa alkaa jo olla aika saada jalansijaa uskoon ja vakaumukseen, niin että yhteiskunta ja ihmiset tunnustavat meidän kaikkien oikeuden henkiseen ja sielulliseen syvyyteen.

Juurettomuuden tuhoavat seuraukset näyttävät että kaikilla ihmisillä on synnynnäinen tarve positiivisesta jalansijasta, sisäisestä turvallisuudesta, luottamuksesta olemassaoloon ja itse Elämään, tahtoon ottaa osaa siihen mikä on hyvää ja tuo rakkautta.

Euroopan parlamentin jäsenenä ja jäsenenä ulkoasiainvaliokunnassa huomioni on useissa tilaisuuksissa kiinnittynyt loukkaavaan ja alentavaan kohteluun jota kristityt ja Falun Gongin aktiiviset kohtaavat sortovallan ja diktatuurin Kiinassa ja olen ottanut sen esille. Se käsittää suoranaisia vainoja, joissa monet ovat joutuneet maksamaan omalla viattomalla elämällään.

Sen vuoksi ajatelkaamme tänä hetkenä kaikkia heitä, jotka ovat uhrautuneet ja jotka on uhrattu siksi, että he uskovat vapauteen ja oikeuteen itse valita uskontonsa, elämänkatsomuksensa, uskonsa ja meditaation muotonsa.

Syvällä kunnioituksella näiden ihmisten kärsimyksiin – ja toivoen että tämä näyttely Moran kulttuuritalolla tulee saamaan runsaan osanoton ja arvostusta – lähetän teille kaikille kokoontuneille sydämellisen tervehdykseni,

Lennart Sacrédeus
Moran asukas ja kristillisdemokraattinen Euroopan parlamentin jäsen

Lähde: http://se.clearharmony.net/articles/200311/8601.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.