Euroopan Falun Dafa kokemustenjakokonferenssi pidettiin menestyksekkäästi Genevessä

Toistakymmentä harjoittajaa jakoi kokemuksiaa Falun Dafan harjoittamisesta ja sulautumisesta periaatteisiin Totuus, Laupeus, Kärsivällisyys, sekä työstä, jota tehdään vainon esille tuomiseksi Kiinassa.

Muutamat harjoittajat puhuivat kokemuksistaan levittää Epoc Times –lehden “Yhdeksän kirjoitusta kommunistipuolueesta” ja kiinalaisten auttamisesta ulos kommunistipuolueen vaikutuksesta ja auttaa heitä näkemään puolueen paha luonne. Harjoittajat Puolasta, Liettuasta ja entisestä Neuvostoliitosta, kertoivat kuinka he erilaisten vaikeuksien jälkeen pitivät foorumin ”Yhdeksästä kirjoituksesta” Puolassa ja Baltian maissa.

Falun Gong –harjoittajat eivät olleet ainoita osallistujia konferenssissa joka on pidetty melkein joka vuosi vuoden 1998 jälkeen. Wu Baozhang, joka aikaisemmin työskenteli toimittajana Radio France Internationalissa, osallistui konferenssiin. Tämä oli ensimmäinen kerta kun hän osallistui Falun Gong –konferenssiin. Jälkeenpäin hän kertoi vaikutelmistaan. Hänestä luetut kokemuskertomukset olivat erinomaisia ja hän oli oppinut paljon kuuntelemalla niitä. Useimmat aiheet joita otettiin esille, voidaan myös tuoda esille tavallisessa mediassa. Tällä hetkellä ihmiset tietävät vain sen, että Falun Gongia vainotaan Kiinassa. Kertomukset osoittivat kuitenkin, että Falun Gong on hyödyksi sekä sitä harjoittaville, että yhteiskunnalle. Hän oli syvästi liikuttunut ja sanoi, että tulisi mielellään myös seuraavaan konferenssiin.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32361-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.