Mo Zhengfangin kokemuskertomus Genevessä

Päästä irti itsekkyydestä ja viisaus tulee esiin, käytä mediaa hyvällä tavalla maailman ihmisten pelastamiseksi

Terveiset kunnioitetulle Mestarillemme ja harjoittajatovereille!

Nimeni on Mo Zhengfang ja asun Englannissa. Aloitin Falun Dafan harjoittamisen Kiinassa vuoden 1998 alussa. Huolimatta siitä, että olen asunut ja harjoittanut Englannissa jo seitsemän vuotta, tämä on ensimmäinen kerta kun jaan kokemuksiani tällaisessa juhlallisessa konferenssissa. Tunnen itseni todella kiitolliseksi Mestarin armeliaisuudesta ja toisten harjoittajien kannustuksista.

Tänään haluan kertoa muutamista kokemuksistani jotka koskevat työskentelyä median kanssa. Aloitin työn median kanssa vuonna 2003. Päätehtäväni oli korjata ja raportoida radio Sound of Hope’lle ja Epoch Times –lehden englanninkieliselle versiolle.

Xinxingin parantaminen voi johtaa parempaan kirjoittamiseen

Osallistumalla mediatyöhön ja Fa’n opiskeleminen säännöllisesti näiden vuosien aikana, olen saanut syvemmän ymmärryksen mediatyön vaatimuksista Fa-oikaisun aikana sekä kuinka voin kultivoida mediatyön aikana.

Sananlasku ”tapa jolla kirjoittaa heijastaa kirjailijan” vaikuttaa järkevältä. Ymmärrän, että kultivointitilanteemme ja se kuinka puhdas mielemme on, heijastuu tapaamme kirjoittaa, samalla kun inhimilliset kiintymyksemme nostetaan esiin kirjoituksen aikana. ”Niin korkea kuin Xinxingisi on, niin korkea on gongisi.” (Zhuan Falun) Tämä pitää paikkansa artikkeleita kirjoitettaessa. Mitä korkeampi luonne, sitä enemmän viisautta on kirjoituksissamme ja sitä parempia artikkeleita joista lukijamme pitävät. Puhumme usein, että meidän pitäisi kirjoittaa uutiset ammattimaisemmin, tosiasia on, että myös kirjoittaminen on kultivointikysymys.

Mestari sanoi: ”Dafa-opetuslapsena, kun todella haluat tehdä sen, teet sen hyvin, ja aloitat nopeammin ja kypsyt nopeammin kuin muut, se on varmaa. On lukemattomia Dafa-opetuslapsia jotka kirjoittavat runoja vaivattomasti ja hyvin nopeasti; kun he haluavat saada kokoon jotakin, he voivat kirjoittaa sen saman tien. Mutta kun kysymyksessä ovat tavalliset ihmiset, se vaatii heiltä suuria ponnisteluja suunnitella jotakin ja heidän on päästävä oikeaan vireeseen ja ajateltava sitä useammasta näkökulmasta. Kun kysymyksessä on Dafa-opetuslapsi, asiat tapahtuisivat nopeasti, olipa se mitä hyvänsä. Kun päästät minuudestasi vielä enemmän, viisautesi Fa’n vahvistamisessa tulee esille luonnollisesti.” (Fa’n opettamista tapaamisessa Aasia-Tyynenmeren oppilaiden kanssa). Ymmärrykseni on, että mitä korkeampi Xinxing meillä on, sitä puhtaampi on mieli ja sitä nopeammin omat kiintymykset sekä paha, myrkytetty kommunistikulttuuri tuhotaan. Tällä tavalla artikkeleistamme tulee myötätuntoisia ja ne ovat oikeamielisiä ja hyvin kirjoitettuja. Lukijamme, ne ihmiset jotka haluamme pelastaa, eivät koe artikkeleitamme minäkeskeisiksi, tai että haluamme tyrkyttää heille omaa ymmärrystämme.

Kerran raportoin tapahtumistamme Iso-Britanniassa jossa ulkomaalaiset Dafa-harjoittajat tekivät yhteistä maailmanlaajuista protestia Kiinan suurlähetystön edessä. Kun tulin siihen kohtaan lehdistötilaisuudessamme jossa minun piti kuvailla kuinka protestit sujuivat Kiinan suurlähetystöjen luona, tyhjensin mieleni löytääkseni tavan kirjoittaa juttu paikallisilla erityispiirteillä vastaavien juttujen joukosta eri maista. Samalla kun toiset harjoittajat lähettivät oikeamielisiä ajatuksia, sain äkkiä idean kuinka sen pitäisi olla ja ketä minun pitäisi haastatella ja luonnos kuinka uutiset pitäisi lähettää, ilmestyi mieleeni. Yhtäkkiä tajusin tämän ja tunsin kiitollisuutta Mestaria kohtaan, joka antoi minulle tällaisen viisauden tehdä se mikä minun oli tehtävä. Vastaavia tilanteita tapahtui useissa tilanteissa kun olin tekemisissä uutisten tai lähetyksien kanssa, joskus sain ainoastaan pienen idean artikkelin nimestä.

Huomasin kuitenkin, että jos mielentilani ei ollut oikeamielinen, kohtasin työssäni vaikeuksia. Kaikki kesti paljon kauemmin silloin enkä edelleenkään tuntenut itseäni tyytyväiseksi lopputulokseen, samalla tunsin fyysistä ja tunnepitoista väsymystä. Kun tämä tapahtui, pidin tauon ja opiskelin Fa’ta päästäkseni oikeamieliseen tilaan. Tällä tahdon sanoa, että kun Dafa-harjoittaja työskentelee median kanssa, emme tee tavallisen ihmisen työtä, vaan se käy käsi kädessä oman kultivointimme kanssa.

Sitä paitsi mediamme tulee olemaan uutta kulttuuria varten tulevaisuuden ihmisten sivilisaatiolle. Koska se on uusi kulttuuri, se on täysin erilainen tämän päivän poikkeavista kulttuureista, mukaan lukien tämän päivän poikkeava media. Tämän päivän yhteiskunnassa tavallisten ihmisten media on rappeutunut kuten ihmisten yhteiskunta. Esimerkiksi, myös nk. neutraalit raportit lähettävät kahta erilaista käsitystä samaan aikaan, sellaista joka joskus voi aiheuttaa väärinymmärrystä ja hämminkiä. Tämä koskee ennen kaikkea niitä toimittajia, jotka kirjoittivat vainon alettua Falun Gongista tavallisen ihmisen mediassa.

Meidän mediamme ei ole sillä tavalla. Medialla jota harjoittajat hoitavat, pitää olla selkeä sanoma ja levittää oikeaa informaatiota. Tämä sen vuoksi, että tulevaisuuden ihmiskunta voisi erottaa hyvän ja pahan välillä, ja sen vuoksi mediamme pitää näytellä tärkeää osaa heidän johdattamisekseen.

Samalla, meidän pitää opiskella Fa’ta enemmän ja syventää ymmärrystämme niin, että vanhat voimat eivät häiritse meitä kun kirjoitamme tai tarkistamme artikkeleita, ja että artikkelimme eivät ole ristiriidassa Dafan periaatteiden kanssa eivätkä kaunistele pahaa KKP:ta. Oman kokemukseni mukaan voimme ainoastaan saavuttaa sen tason ”saavuttamalla viisauden ja eliminoida hämmennyksen” kun opiskelemme Fa’ta erittäin hyvin.

Teollisuuslaitoksen kaltainen media voi tulla jonkinlaisesta universumista. Me Dafa-harjoittajina käytämme mediaa hyväksemme vahvistaessamme Fa’ta ja pelastaessamme tuntevia olentoja. Sen vuoksi voimme käyttää median hyviä puolia, mutta sitä vastoin meidän ei tarvitse käyttää niitä ollenkaan, jos ne eivät ole Dafan mukaisia. Ymmärrykseni mukaan me oikaisemme mediaa ja teemme siitä puhtaan samaan aikaan kun käytämme mediaa työkaluna totuuden selventämiseen.

Kolmen mediamme yhteistyö ja koordinointi

Yhteistyö kolmen mediamme välillä perustuu oikeastaan koordinointiin. Mitä tulee yhteistyöhömme, meidän ei pidä turvautua vain koordinaattoreihimme. Me kaikki Dafa-harjoittajat, jotka olemme mukana mediatyössä, pitäisi ajatella kollektiivista vastuuta. Meidän ei pidä pelkästään ajatella itseämme osana määrättyä mediaa ja jättää huomiotta toiset itsekkyytemme kiintymyksestä johtuen. Kun päästämme minuuden kiintymyksestä ja ajattelemme toisia ensin, se johtaa parempaan yhteistyöhön eri medioiden välillä.

Mediatyöni alussa kirjoitin ainoastaan artikkeleita Sound of Hopelle ja The Epoch Timesille. Mitä tulee NTDTV:hen, en osallistunut heidän työskentelyynsä tekosyyllä, että minulla ei ollut aikaa. Joka tapauksessa, koska ajanpuute oli minulle todellakin ongelma, huomasin että todellinen syy tämän takana oli se, että minulta puuttui vahvat oikeamieliset ajatukset. Myöhemmin, kun olin poistanut tämän, ei niin puhtaan mielen, tarjouduin haastattelemaan harjoittajia kun he kuvasivat. Ennen haastatteluja kysyin kuvaajalta millaista uutta materiaalia tarvittaisiin eri TV-ohjelmia varten, jotta voisin lähteä näiden kolmen median tarpeista ja esittää tarkoituksellisia kysymyksiä kaikille kolmelle haastattelun aikana. Kun tämä yhteistyö alkoi, en tunne enää, että meillä on vähän väkeä ja minulla ei ollut enää itsekkäitä ajatuksia. Haastattelujen jälkeen voimme lähettää uutiset erillisinä. Luonnollisesti haastatteluja tekevä harjoittaja lähettää materiaalin toiselle harjoittajalle, joka tekisi sen loppuun, mikäli ensin mainitulla oli ajanpuute. Kiitos tästä epäitsekkäästä ja pyyteettömästä tavastamme mitä tulee kolmeen mediaamme, voimme todellakin tehdä yhteistyötä hyvällä tavalla.

Mestari pyytää meiltä ”mitä lähempänä loppua, sitä ahkerampia teidän pitää olla”

Sen lisäksi että osallistun mediatyöhömme, minun on tehtävä myös muu Dafa-työ, tunsin että olin erittäin kiinni joka päivä, mutta oli jatkuvasti paljon tekemättä ja minulla ei ollut koskaan aikaa tehdä loppuun sitä minkä olin aloittanut. Monesti ehdin vain lukea Fa’ta, mutta en harjoittaa. Tunsin itseni hyvin stressaantuneeksi ja tiesin, että minun oli muutettava tämä tilanne. Joskus minun oli siirrettävä Fa-opiskelua jotta voisin tehdä valmiiksi artikkelini tai ehtisin lähettää ne ajoissa, sen vuoksi Fa-opiskeluni ei ollut niin onnistunut.

Myöhemmin ymmärsin, että syy tähän oli se, että minulta puuttui tarpeellinen luottamus Mestarin opetukseen. Fa-luennossa vuoden 2003 lyhtyfestivaalissa Länsi-USA:n Fa-konferenssissa, Mestari mainitsi, että ”Fa’n opiskeleminen hyvin ei vaikuta mihinkään mitä teet kultivoinnissasi, päinvastoin, se antaa sinulle kaksi kertaa paremman lopputuloksen työssäsi, tai opinnoissasi puolta vähemmällä ponnistuksella”. Mestari mainitsi myös, että ”Väität, että olet liian kiireinen ja sinulla ei ole aikaa. Tosiasia on , että pelkään sitä, että et saa levätä tarpeeksi. Oletko koskaan ajatellut, että kultivointi on paras tapa levätä? Siinä saat sellaisen levon jota et voi saada unessa. Kukaan ei sano: ”Olen niin väsynyt harjoittamisesta, sen vuoksi en jaksa tehdä mitään tänään.” Voidaan vain sanoa: ”Harjoituksesta johtuen kehoni on rentoutunut ja rauhallinen. En tunne itseäni väsyneeksi unettoman yön jälkeen. Tunnen olevani täynnä energiaa. Tuskin olen väsynyt työpäivän jälkeen.” Eikö se ole niin?” ( Falun Buddha Fa: Luento ensimmäisessä konferenssissa Pohjois-Amerikassa)

Myöhemmin asetin itselleni vaatimuksen opiskella Fa’ta rauhallisella mielellä ja aloin kirjoittaa uutisartikkelia. Huomasin, että samankaltaisuudessa mistä Mestari puhui meille, ehdin lähettää artikkelini ajoissa, koska luin Fa’ta kaksi tuntia joka päivä. Tosiasia on, että ehdin tehdä valmiiksi työni muutamaa tuntia aluksi sovittua aikaisemmin ja saatoin todella saavuttaa kaksi kertaa paremman tuloksen puolet vähemmällä ponnistuksella. Jälleen kerran minulla oli mahdollisuus kokea Dafan valtava voima. Jälkeen päin katsoin sisääni nähdäkseni voisinko tehdä joitakin parannuksia täyteen ahdettuun aikatauluuni. Huomasin, että joskus tuhlasin aikaa ja jos voisin päästää enemmän mukavuudenkiintymyksestäni, voisin nukkua vähemmän ja siten olisi aikaa enemmän Fa-opiskelulle, harjoittamiseen ja voisin tehdä enemmän Dafa-töitä. Tärkeätä on, että minun on käytettävä Mestarin Fa’ta muistuttamaan itseäni siitä, että ”Täydellistyminen on kultivointia”. "Accomplishing is cultivating".

Kun Mestarin artikkeli ”Mitä lähempänä loppua, sitä ahkerampia teidän pitää olla” julkaistiin, tunnen, että Fa asettaa yhä korkeampia vaatimuksia meille Dafa-harjoittajina Fa-oikaisujakson aikana, että meillä kaikilla on valtava vastuu, kuinka voimme silloin vähentää vaatimuksia itseltämme? Tunnen, että minun on parannettava tapaani opiskella Fa’ta, koska huolimatta siitä, mitä Dafa-työtä teemme, Dafa on alku kultivointiimme, ja ydin on sydämemme kultivointi, sen vuoksi haluan oppia Fa’n ulkoa.

Fa’n tai tavallisten ihmisten kirjoittamien artikkeleiden oppiminen ulkoa on kaksi täysin eri asiaa. Emme saa koskaan lopettaa puolitiehen inhimillisten asioiden vuoksi. Eikö kultivoidut puolemme ole erillisiä? Sen vuoksi meidän ei tarvitse olla huolissamme siitä, että olemme unohtaneet sen osan, jonka juuri äsken osasimme. Ymmärrykseni on se, että koska kultivoidut puolemme ovat erillisiä, ne puolet jotka jäävät jäljelle, ovat niitä, jotka eivät ole kultivoituja, sen vuoksi on luonnollista, että unohdamme. Sillä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä. Voimme oppia Fa’ta ulkoa vähän kerrallaan, aivan kuten luemme Dafaa uudelleen ja uudelleen. Voimme aloittaa alusta sen jälkeen kun olemme kerran oppineet Zhuan Falunin ulkoa. Ainoastaan silloin kun ei ole monipuolisia ajatuksia, voimme oppia määrätyn osan Fa’sta, tällä tavoin olemme saavuttaneet tilan jossa opiskellaan Fa’ta puhtaalla sydämellä ja Fa-opiskelun laatu on parantunut. On varmaa, että jos voisimme opiskella ja lukea Fa’ta säännöllisesti, onnistumme muistamaan Fa’n eräänä päivänä ilman, että ponnistelemme saavuttaaksemme lopputuloksen.

Lopetus

Tiedän, että on yhä suuri välimatka Dafan kriteereillä ja kultivoinnillani koska näen sen selvästi erilaisissa inhimillisissä kiintymyksissäni.

Jos ei olisi sellaista pahaa vainoa, ei tyttäreni Minghuin ja minun olisi tarvinnut hakea turvapaikkaa Iso-Britanniasta, koska Kiinan suurlähetystö kieltäytyi myöntämästä meille passia. Sen vuoksi emme aikaisemmin voineet osallistua eurooppalaisiin Fa-konferensseihin viime vuosina. Sen vuoksi tunnen, että oli erittäin vaikeaa saada tämä mahdollisuus jakaa kokemukseni kanssanne.

Fa’n opetusta ja selventämistä New York Metropolitan Fa-konferenssissa, Mestari sanoi: ”Tulevaisuudessa Dafa-harjoittajat näkevät kaiken mitä Dafa-harjoittajat ovat tehneet, on heidän omaksi hyväkseen. Se mikä pelastetaan, on heidän omat ihmisolentonsa, se minkä he täydellistävät, on heidän omat ja omien ihmisten paratiisi ja he perustavat heidän omat mahtavat hyveensä – kaikki nämä asiat tehdään Dafa-harjoittajien hyväksi. Yksikään asia, jonka olet tehnyt, ei ole Mestarille, ja yksikään asia jonka olet tehnyt, ei ole kenellekään muulle kuin sinulle itsellesi.” Kuinka korvaamaton tämä kunnia on jonka armelias Mestarimme on meille antanut!

Toivon, että voimme arvostaa tätä vaikeasti löydettävää mahdollisuutta ja tehtävää olla Mestarin avustajina Fa-oikaisussa ja maailman ihmisten pelastamisessa, emme ole vähemmän ahkeria ja edistymme ahkerasti, sekä toivotamme tervetulleeksi tämän universumin menestyksekkään tapahtuman, jossa Fa oikaisee kosmoksen.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.