Latvian parlamentin jäsen: “Kommunismin ideologia…tuhosi ihmisluonteen moraaliset arvot”

Puhe Euroopan Neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa.
 

Tammikuun 25.päivä 2006 Euroopan Neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (PACE), joka koostuu parlamentin jäsenistä Euroopan 46 maasta, hyväksyi päätöslauselman nimeltään ”Tarve kansainvälisestä tuomitsemisesta totalitääristen kommunistihallituksien rikoksista” Päätöslauselma mikä kiinnitti koko maailman huomion hyväksyttiin 99 äänellä 42 vastaan. Eurooppa on paikka, missä kommunismin kummitus syntyi. Tämä päätöslauselma jonka PACE hyväksyi, julisti uuden alun kansainvälisestä totalitääristen kommunistihallitusten tuomitsemisesta.

Ennen äänestystä täysistunto piti yli kahden tunnin intensiivisen keskustelun. Parlamentin jäsenet eri maista pitivät puheita, kertoen omista henkilökohtaisista kokemuksistaan ja mielipiteistään kommunistisista hallituksista. Clearharmony julkaisee näitä puheita kiinnittääkseen huomiota maailman suurimman kommunistisen hallituksen – Kiinan kommunistisen puolueen – rikoksiin. Kiinan kommunistinen puolue on vainonnut Falun Gongin harjoittajia melkein 7 vuotta mikä on aiheuttanut lähes 3000 ihmisen kuoleman ja dokumentoituja kidutustapauksia on vähintään 44 000.


Alhaalla on parlamentin jäsenen hra Kastēnsin puhe, hän edustaa Latviaa:

Haluan ilmaista kunnianosoitukseni Neuvostolle sen päätöksestä vaatia kansainvälistä keskustelua ja totalitääristen kommunistihallitusten tuomitsemista. Tuemme kansainvälisen keskustelun alkamista Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallitusten rikoksista, joita ne ovat tehneet menneen vuosisadan aikana. Rikokset, joita totalitääriset kommunistihallitukset ovat tehneet, täytyy tutkia ja heidät, jotka ovat syyllistyneet niihin, täytyy tuomita kuten tehtiin natsien tekemistä kauheista rikoksista.

Baltian maiden kansat olivat Keski- ja Itä-Euroopassa niiden miljoonien viattomien ihmisten joukossa jotka tapettiin, karkotettiin maanpakoon tai kuolivat nälkään Neuvostoliiton keskitysleireillä. Satoja tuhansia puolalaisia, ukrainalaisia, latvialaisia, virolaisia, moldovalaisia ja venäläisiä tapettiin ja karkotettiin vuosien 1939 ja 1941 välillä ja vuosien 1944 ja 1945 välillä. Karkotukset jatkuivat sodan jälkeen kun Länsi-Eurooppa elpyi toisen maailmansodan haavoista ja alkoi ottaa vastaan apua Yhdysvalloilta.

Maaliskuun 25.päivänä 1949, 45 000 latvialaista karkotettiin Siperiaan yön aikana perheittensä kanssa. Harva heistä palasi takaisin. Moraalinen velvollisuus on antaa moraalista korvausta kommunistihallituksien tappamien uhrien, vielä elossa olevien ja heidän perheittensä kärsimyksistä. Latvian parlamentti on jo omaksunut julkilausuman jossa tuomitaan kommunistinen miehityshallitus, joka pakotettiin Latviaan Neuvostoliiton maahanhyökkäyksen jälkeen vuonna 1940. Maani on jo perustanut komitean, joka on koostunut parlamentin jäsenistä ja riippumattomista asiantuntijoista, kokoamaan ja arvioimaan tietoa ihmisoikeuksien rikoksista totalitääristen kommunistihallitusten alla. He ovat valmiita yhteistyöhön Euroopan Neuvoston asiantuntijoiden kanssa.

Latvian kansa seuraa tarkasti tämän päätöslauselmaehdotuksen kohtaloa. Sallikaa minun antaa teille esimerkki. Eilen delegaatiomme otti vastaan kirjeen rva Nadezhda Chugunovalta joka asuu Riikassa. Kirje oli venäjän kielellä ja lainaan sen vuoksi osan siitä venäjäksi. Kommunismin ideologia hänen maassaan on tuhonnut ihmisluonteen moraaliset arvot. Se on luonut tilanteen missä yhteiskunnat ovat kiinnostuneet vain itsestään. Miljoonat ”vapaa-ajattelijat” on tuhottu. Menneiden tapahtumien tuomitseminen olisi historiallinen oikeus.


Lisätietoa päätöslauselmasta ”Tarve totalitääristen kommunistihallitusten kansainvälisestä tuomitsemisesta” voi löytää verkkosivulta: http://www.clearharmony.net/articles/200601/31217.html

Huomautus: Euroopan Neuvosto ( Council of Europe, COE) perustettiin toukokuun 5. päivänä 1949, sillä on 46 jäsenmaata ja sen pääkonttori on Strasbourgissa, Ranskassa. Euroopan Neuvoston päämäärä on puolustaa ihmisoikeuksia, parlamentaarista demokratiaa ja laillisuusperiaatteita, kehittää maanosien laajuisia yhteissopimuksia yhtenäistämään jäsenmaiden sosiaalisia ja laillisia käytäntöjä ja edistää Euroopan identiteetin tietoisuutta jaettujen arvojen perusteella ja mennä eri kulttuurien läpi. Korkein päätösvaltainen elin on Ministerien komitea koostuen 46 ulkoministeristä tai heidän Strasbourgissa olevista varajäsenistä (suurlähettiläistä/pysyvistä edustajista). Euroopan ihmisoikeuksien tuomioistuin on Euroopan Neuvoston alainen elin.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a31815-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.